הנאחזים בקרנות המזבח

8 שנים לגירוש . בן ישי לא מתחרט.

ב"ה
ראינו בשבוע שעבר את מר בן ישי מבקר ב"מוזיאון גוש קטיף", סוקר את התמונות
ומקשיב לצלילים , מתגאה במונח "ברגישות ובנחישות " שהמציא ושולף מספר סיפורים
אודות ריקודים שרקד יחד עם המגורשים בעת הגירוש מ"גוש קטיף" . מאוד התפלאתי
מה פשר ההצגה המוזרה הזו? אם כבר יש בנשמתך הרהורי תשובה , קח איתך את כל
השותפים שלך לפשע.. נראה ששכחתם מה עשיתם או שנוח לכם לשכוח, אתם ,לצערי
, תלושים מהמציאות הכואבת..
כשלושה חודשים לפני הגירוש , התקשר אלי מאיר בן ישי , חבר ותיק מהצנחנים . היינו
באותו אוהל פיקוד במלחמת של"ג בלבנון. רוצה להיפגש איתך בארבע עינים . ביקש .
נפגשנו בחדר סגור בתחנת המשטרה ב"נוה-דקלים". הוא הביא איתו את אהרון פרנקו
מפקד הגירוש של המשטרה . ישבנו שעה ארוכה . הצגתי להם את כל נבואות הרבי
ואת הסכנות הרבות שיבואו עם חלילה יהי'ה גירוש, דברתי אל ליבם בתקיפות רבה .
פניו של פרנקו התאדמו . בן ישי לא ענה . בדיעבד התברר לי , שהם כבר סגורים על
תפקידם מפקד וסגן הגירוש ..לאחר כחודשיים , סמוך לגירוש , בעת היותי פצוע
מפצמ"ר במיטתי, בא בן ישי לביתי ל"ביקור חולים".הוא הגיע בלוית גברת לבושה
בגדים אזרחיים. בני ביתי נתנו לו להיכנס מכיון שהכירוהו כידיד ותיק .במשך כל זמן
ה'ביקור' , החליפו הגב' ובן ישי הודעות כתובות בינהם. היא מעבירה לו והוא שואל :איך
תתנגדו? יש לאנשים נשק…וכו'….. לאחר מכן התברר לי , שהיא היתה הפסיכולוגית
הראשית של הגירוש!
ערב לפני הגירוש , בשוכבי במיטתי פצוע ,שמעתי צעקות רמות בסמוך לביתי ב"נוה
דקלים". נזעקתי החוצה . ראיתי עשרות רבות של חיילים וחיילות לובשי שחורים שבאו
לתת למשפחתי צו גירוש ביד . הם הונסו מהמקום ע"י שבחי"ם רבים שזכינו לארח
בביתנו .בסמוך, ראיתי מסדר של לבושי שחורים המקבלים תדריך איך להגיש לשכני
את צו הגירוש . להפתעתי , ראיתי ביניהם חייל חובש כיפה . נגשתי אליו והתרסתי
לעברו :" מי מתיר לך לגרש יהודים מביתם"? למען האמת , לא חיכיתי לתשובה . אך
הוא , בראש מורם ,ללא גמגום והרהור, ענה לי:"ראש הישיבה שלי. התקשרתי ושאלתי
אותו והוא אמר לי שאסור לסרב פקודה "… באותו רגע ידעתי שהפסדנו במערכה .אם
ראשי ישיבות אומרים לדגל – לחוק ,'אלה אלוקיך ישראל' וכך מחנכים את תלמידיהם,
אנו עדין עמוק עמוק בגלות ,רק משיח יעזור !
בן ישי נתמנה לסגן מפקד הגירוש מטעם המשטרה , אך בפועל הוא ניהל ביד רמה את
כל הגירוש . ביום ראשון אחרי שגורשנו , חזרתי לאסוף חפצים מביתי טרם הריסתו .
ניצלתי ביקור זה לפגוש את ידידי דאז בן ישי ,לנסיון נוסף לשכנעו לחזור בו ממעשיו
הנפשעים. "תגיע לבית הכנסת במושב "קטיף" "אמר לי בטלפון. הגעתי והצמרמרתי .
היתה זו הפעם הראשונה שנתקלתי בגירוש בעיצומו . כל ידידי, חברי המושב ,היו בבית
הכנסת , תהילים , בכיות נוראיות שלא ניתן לתאר בכתב .לשמוע את ידידי דוד חטואל
ששכל זמן קצר לפני כן את אשתו וחמשת ילדיו ,מדבר לציבור בבכי קורע לב … נגשתי
לידידי בן ישי שעמד באמצע קהל המתפללים }כעצת הרבנים לצבא למניעת
חיכוחים..{לא ראיתי ולו דמעה אחת מבצבצת מעיניו , כפי שסיפר לעיני המצלמה
במוזיאון. היה קר רוח.אמרתי לו : "תראה מה אתה עושה לתושבים , איך אפשר לעשות
פשע כזה ?" "מה אתה רוצה שאעשה " ? שאל בתמימות מוזרה. עניתי לו : "לך מכאן .
מי קושר אותך ? לך ותציל את נשמתך!" הוא חייך חיוך מבויש , נענה בראשו לשלילה ,
הביט בשעונו בקוצר רוח , רטן לעצמו בכאילו כמה זמן הם מתפללים .. "מכאן אני נוסע
לעמונה וצפון השומרון " אמר לי וסובב ראשו מבלי להביט בעיני…יותר לא ראיתיו .
לאחר שביקר במוזיאון הכותרות היו :"סגן מפקד הגירוש מבקש סליחה ".אך לצערי , לא
ראינו חזרה בתשובה . לא ראינו חרטה ואף לא צער על הגירוש והנזקים העצומים
שנגרמו ונגרמים בכל יום. מי שחטא ורוצה לחזור בתשובה , עליו לדעת על מה לבקש
סליחה . בן ישי אמר : " אם נפגעו אני מבקש סליחה . " עצתי לך ידידי משכבר הימים :
אני שמח שיש בך עדין רגשות . אני יודע שאתה לא ישן בלילה . שמענו זאת ממקורביך.
זה ברור . אתה חלק מאלפי קלגסים שעשו פשע גדול ואכזרי נגד אחיהם . עקרתם
אנשים ישרים צדיקים ותמימים מבתיהם , הרסתם את הבתים ואת המשפחות . גרמתם
לתחלואה רבה הי"ו בקרב המגורשים, פי שנים ויותר מהממוצע הארצי , חיללתם קברי
ישראל והפרעתם למנוחתם של 94 יהודים קדושים כשהוצאתם }באישור רבנים כמובן..{
אותם מקברם בבית העלמין ב"גוש-קטיף" .צריך לבקש סליחה גם מהנפטרים ! גם
לאלה שנשארו בחיים ב"ה , הרסתם את החיים . מחקלאים מצליחים בקנה מידה עולמי,
הפכתם אותם למובטלים רעבים ללחם, שאינם מסוגלים להשתקם.שמונה שנים
המובטלים אכלו את מעט כספי הפיצויים שקבלו וכעת אין להם ממה לחיות או לבנות
בית .פרקתם משפחות רבות , הרסתם נשמות רבות . גרמתם במעשיכם האיומים
לצלקות לכל החיים לכולם. השתמשתם בחיילים – אחים יקרים לצורך פרטי של ביטול
תיקים פלילים לראש הממשלה . ידעתם שזאת לא דמוקרטיה , לא חוק ולא צדק .
למרות זאת הלכתם מרצונכם וביצעתם את הפשעים במסירות רבה עד הסוף. ידידי
מאיר בן ישי : כאמור , אינך יכול להגיד לא ידעתי . עליך לחזור בתשובה שלימה
ואמיתית. כדי לדעת על מה עליך לבקש סליחה עצתי לך: ארגן מסע תשובה של כל
שותפיך לפשע . אנו ערב אלול. הזמן את כל הרבנים שהיו שותפים לגירוש , את
הקצינים ושאר השותפים, להצטרף אליך לביקור במחנה פליטים "ניצן". את הרבנים
הממלכתיים העובדים את הדגל והתקשורת ועושים כל שיאמר גם כשזה נוגד את חוקי
התורה .
אשמח לתכנן לכם ביקור בשטח כדי שתדעו על מה לבקש סליחה.
חברי הטוב חזי חזני ז"ל שהיה חקלאי בריא ומצליח ב"נצר-חזני", לא החזיר מעמד
וקיבל דום לב לאחר הגירוש .כמו רבים נוספים שחלו ונפטרו לאחר הגירוש. הי"ד .
בעת הביקור ב"ניצן" , נארגן לרבני הדגל , ביקורים אצל רבני 'גוש-קטיף', הנושאים
בעול הציבור, במסירות נפש שנים רבות .כידוע , לכל ישוב היה את ה"מרא דאתרא"
שלו , שפסק והנהיג במשך כל שנות ההתיישבות בגוש. לפתע ,ביום בהיר , הופיעו
רבנים אלה , עלו על הבמה , והציגו את עצמם : "אנחנו ההנהגה".לקחו את המגפונים
ביד }שקבלו מהמשטרה..{ והתחילו לחלק הוראות ולפסוק הלכות . יש רבנים מכהנים
בישובים , יש רב אזורי , יש שבעת טובי העיר , יש הנהגה לתושבים . אך הם כנראה
לא שמעו על כך וצריכים לבקש סליחה גם על זה.בנוסף , כדאי שתזמין למסע זה גם
את ראשי הפשע. גם הם הגיעו מרחוק , עלו על כל במה וטענו : "אנחנו ההנהגה". יש
הרבה לצערנו שצריכים לבוא, כדי לראות על מה לבקש סליחה ולחזור בתשובה שלימה
ואמיתית.
בנוסף לביקור ב"ניצן" , אמליץ לך לבקר במספר מוסדות סגורים .לבקר שם את החיילים
והחיילות המסכנים שנשברו נפשית כתוצאה מהפקודות הבלתי חוקיות והאכזריות
שנתתם להם.}למרות שזהו אחד הסודות השמורים של הצבא.{ למשל , החייל שליוה
את משפחתי באוטובוס בגירוש , מאושפז במצב קשה מאוד מאותו יום כבר שמונה
שנים! קרובי משפחתו מסרו לנו שהוא איבד לחלוטין את שפיות דעתו הי"ו.הלוחמה
הפסיכולוגית מבוארת בצורה ברורה ומזעזעת בספרה של הפסיכולוגית רות איזקוביץ.
לקרוא ולא להאמין ! לקחתם חיילים צעירים למשימה אכזרית וגרמתם להם נזק לכל
החיים. נזק בלתי הפיך..
הביקור יכלול גם ביקור אצל ר. שעבר צינתור בשבוע שעבר . ביקור אצל א. שעבר
ניתוח , שיחה עם מ. בנסיון לשכנעו להישאר בביתו ולא לעזוב את משפחתו ולעבור
לבדו לאשקלון. ביקור אצל גב' מ. בנסיון לשכנעה לגשת לטיפול במחלקה לבריאות
הנפש . עד עתה לא הסכימה .ביקור אצל ס. שקיבל אירוע מוחי.נבקר אצל י. שאצל
אשתו הצעירה התגלתה המחלה הי"ו . כל המקרים אמיתיים , מהשבועיים האחרונים
בגזרת "ניצן" בלבד . לאחר שנעודד ונסייע לכל הנ"ל , נארוז חבילות מזון בגמ"ח שלנו
המחלק סיוע לכ 021 משפחות ב"ניצן", בהתאם לתרומות המתקבלות .נשמח אם תביא
גם תרומות והוראות קבע לגמ"ח שלנו שנוכל לסייע ל ב. המובטל ,המחכה לי ביום ששי
ליד הצרכניה לקבל סיוע לקניות לשבת…ולכל שאר משפחות המובטלים. אם ישאר לנו
זמן , נוכל לבקר את ה'חד הוריות' הרבות המתגוררות במקום ולעודד אותן בהתמודדות
היום יומית עם מצבן הקשה . אולי נעצור ליד בני הנוער הזרוקים על הדשא באפס
מעש?? נשמע מהם איך זה לגדול בקראוילה מגבס מתפורר עם הורים מובטלים….
בביקור ב"ניצן" נראה את צנורות הביוב הגדולים שהונחו ליד הקראוילות והמשמשות
למחסה מפני הטילים המשוגרים מהישובים שמהם גרשתם אותנו -תוצאת ה'התנתקות'
מזרח תיכון חדש .
בסיום הביקור , תתחילו אולי להבין קצת , מה עשיתם ועל מה אתם צריכים לבקש
סליחה .אמירת סליחה בלבד לא מועילה אלא חרטה כנה ואמיתית. להכריז ולפעול קבל
עם ועולם : לעולם לא עוד! בנוסף ,תארגנו פעולות התנדבותיות קבועות לטיפול
במגורשים החולים וסיוע לנזקקים . שערי תשובה לא ננעלו כאשר התשובה אמיתית .
לפחות כלפי שמיא, כי את הנזק העצום שכבר נעשה למגורשים ולמגרשים, לצבא ולעם
ישראל כולו, לעולם לא יהיה ניתן לתקן..
בקשה נוספת : נא ארגן מגבית רצינית לגמ"חים שעובדים בשטח ע"מ לסייע לנזקקים
הרבים )פעם היו לנו הרבה תרומות. היום, מי זוכר את גוש-קטיף?( בהצלחה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.