הנבואות על השואה נכתבו בתלמוד בבלי

מלחמת העולם השנייה והשואה שביצע העם הגרמני בעם ישראל נובאו במסכת מגילה, וכך הזהירו גדולי ישראל מפני השואה

האם מלחמת העולם השנייה והשואה שביצע העם הגרמני בעם ישראל נובאו בתלמוד?  רבנים בעבר ציטטו את  מסכת מגילה, דף ו': שם נכתב: "ואמר רבי יצחק: מאי דכתיב (תהילים קט): "אל תתן ה' מאויי רשע, זממו אל תפק ירומו סלה"? אמר יעקב לפני הקב"ה: 'ריבונו של עולם אל תתן לעשו הרשע תאוות לבו. "זממו אל תפק" – זו גרממיא של אדום, שאלמלי הם יוצאים [הם]  מחריבים כל העולם כולו".

 

היעב"ץ – רבי יעקב עמדין, שנפטר-250 שנה – כתב בספריו  ש'גרממיא' היא: "גרמניא, היא אשכנז שלנו". הגאון מווילנה כתב  שיש לקרוא: "גרמניא".

 

הגמרא במגילה מספרת כי: "שלוש מאות נסיכויות יש בגרממיא של אדום". כידוע, גרמניה הייתה מפוצלת בין נסיכויות רבות שנאבקו זו בזו ולא היה בה שליט חזק אחד.

האיחוד הגיע לאחר גרמניה התאחדה רק כאשר אחת הנסיכויות – נסיכות ברנדבורג שלימים נודעה בשם 'פרוסיה' – הפכה למובילה באזור והשתלטה על כל שכנותיה. איחוד גרמניה הפך אלמדינה חזקה וכוח צבאי שהביא למלחמת העולם הראשונה, שגררה בעקבותיה את מלחמת העולם השנייה.

 

זו הסיבה שיעקב ביקש על גרמניא: 'זממו על תפק' שלא יאבוד את ה'זמם' – מעצור הפיצול שמונע מהם כוח – כי אם יתאחדו ויתחזקו הרי הם מחריבים את העולם.

 

 

באתר הידברות נכתב כי גרמניה היא ערש ההשכלה. ומשם יצאו היהודים שהשליכו את מסורתם מאחורי גוום והצהירו שהם 'גרמנים בני דת משה', הם הוציאו מהסידור את התפילות על שיבת ציון והודיעו כי ברלין היא-היא ירושלים שלהם.

גדולי ישראל הזהירו שאחרית רעה מצפה ליהודי גרמניה. בכתבי הרב מזא"ה, רבה של מוסקבה, מצוטטת דרשה של המגיד מקלם שנשא לפני כ-130 שנה: "בגרמניה עוד יעשו שולחן ערוך מפורט לשנאת ישראל, שבו יהיה כתוב: 'הטוב שביהודים הרוג'…."

בספר 'משך חכמה' של רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק כותב המחבר בפרשת בחוקותי: "כשיהודים יחשבו שברלין היא ירושלים…יבוא עליהם אסון, ודווקא מבני גרמניה שהם כה רוצים להיטמע בהם…"!

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. מהיכן הציטוט?

    במשך חכמה לא מצאתי מהציטוט אלא 'יחשוב כי ברלין היא ירושלים' אבל לא את ההמשך המצוטט. אולי גירסתי של המשך חכמה לוקה בחסר, אנא עדכנוני!

    בודק ולא שוחט |
    הגב