הנענועים של הגרב"ד פוברסקי(גלריה)

סוכות בפוניבז': ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי ב'נענועים' הבוקר בהיכל הישיבה בעת אמירת ה'הלל'. הצלם בעריש פילמר תיעד