הסגולה המיוחדת בפרשת השבוע / הרב יצחק לסרי

דבר תורה מחזק על הפרשה מהרב יצחק לסרי

פרשת יתרו- התורה שייכת לכולם!
בפרשתינו אנו רואים את מעמד ״הר סיני״ קבלת התורה. שזהו המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה. כל עם ישראל היו שם. כולם שמעו וכולם ראו הכל. כל יהודי יש בן ניצוץ אלוקי שביום אחד נדלק ובוער.
אבל קודם צריך להבין מדוע ה׳ נתן את התורה במדבר מקום שממה בלי יישוב למה לא המתין עד שיגיעו לארץ?
ועוד מדוע התורה ניתנה דוקא ליוצאי מצרים ולא לאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב?
ועוד למה הקב״ה היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית וחייב אותם לקבל את התורה, הרי הם אמרו כבר נעשה ונשמע?
אלא הביאור בזה- שכידוע לכל אדם ואדם יש מצבים שונים בימי חייו. ישנם ימים שמחים שהכל הולך טוב, וישנם ימים קשים, שהצרות רודפות אחריו, והכל חשוך. ועלול האדם לקבל את התורה רק כשמצב רוחו מרומם ויש לו שמחת חיים שאז הוא מקיים את התורה מדעתו. אבל כשיש לו צרות וטרדות ובעיות עלול הוא לדחות את התורה לצד, ולא לקיימה.
לפי זה מובן הכל- שאם הקב״ה היה נותן את התורה לעם ישראל בארץ ישראל, שכל אחד יושב תחת גפנו ותחת תאנתו, היו חושבים שבמצב כזה מצווים לקיים את התורה, כשהכל נח ואין בעיות. אבל במצב של רדיפות, של צרות- אינם צריכים לקיים את התורה. לכן הביא להם את התורה באמצע המדבר- שאין כלום, שהכל שממה, שעייפים, שקשה. כדי שידעו שאת התורה מקיימים בכל המצבים. כי היא חיינו ואורך ימינו.
וממילא מובן גם מדוע לא נתן את התורה לאבות הקדושים- כי אז היינו אומרים שדווקא הם יכלו לקיים את התורה מרוב שהיו צדיקים ובעלי מדרגה. אבל אנחנו לא יכולים. לכן הביא את התורה לדור המדבר שהיו במ״ט שערי טומאה בכל התועבות של מצרים, אחרי שיעבוד בפרך. כדי לומר להם שבכל מצב יהודי יכול לקבל על עצמו עול תורה ומצוות. לא משנה איזה דרגה הוא ומה עבר עליו.
וזה הסיבה שה׳ היה צריך לכפות עליהם את קבלת התורה, כי אמנם אמרו נעשה ונשמע, אבל זה היה כשהיו במצב של התרוממות הנפש ודרגה רוחנית גבוהה, וחשבו שתמיד ישארו כך. והרי זה ברור שלא תמיד האדם נמצא במצב רוחני, לפעמים יש רפיון, ויש ירידות. לכן לא היה בטוח שימשיכו לקיים במצבים קשים בחיים, לכן כפה עליהם הר כגיגית, שידעו שאם אדם לא מקבל עול תורה אמיתי, בכל מצב ובכל זמן. אז זה לא מספיק.
וזה מה שלומדים מהפרשה- לא משנה איפה אתה, לא משנה איזה דרגה אתה נמצא, או מה עברת. בורא עולם נתן לנו את התורה, שהיא נצחית. ובכל רגע האדם יכול להחליט – זהו! אני משתנה, אני עוזב הכל. אני רוצה להיות חופשי מהתאוות. מיצר הרע. להיות ״בן חורין״ אמיתי. להרגיש מחובר לעם ישראל ולתורת ישראל. זה הזמן!!
כמו שכתוב במהר״ל שכמו שבזמן מתן תורה היה התעלות רוחנית וסיעתא דשמייא גדולה. כך בכל דור ודור בפרשה הזו- יש סגולה ועזרה מיוחדת מבורא עולם לשוב בתשובה אמיתית. לקבל את התורה מחדש.
שובו אלי- ואשובה אליכם…
בהצלחה!!
ה׳ יזכינו. שבת שלום ומבורך!!

הרב יצחק לסרי
מרילנד -ארה״ב
לשיעורים נוספים היכנסו לאתר
של הרב
Www.haravlasry.com
או הירשמו לערוץ של הרב ביוטיוב.

לצפייה -12 דקות בקצרה על הפרשה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.