הסוד של עם ישראל / הרב יצחק לסרי

חיזוק מפרשת השבוע. להיות עם הקב״ה / הרב יצחק לסרי

פרשת משפטים – להיות עם ה׳ יתברך כל רגע.
ראינו בפרשה את כל הדינים שמשה מצווה את בני ישראל. אחרי מתן תורה.

כ״כ הרבה משפטים ודיני ממונות. שאחד הדברים המעניינים זה דין של שומרים, שומר חינם, שומר שכר שוכר ושואל. כל אחד יש לו דין אחר. אחד חייב רק בפשיעה, אם קיבל חפץ לשמור עליו ופשע בו. ואחד חייב גם אם נגנב החפץ. ושואל חייב אפילו אם קרה אונס ונעלם החפץ – חייב. אבל יש דין מאוד מעניין שכתוב בפרשה- ״אם בעליו עמו לא ישלם״ בפשטות הכוונה שאם היה בעליו של החפץ עמהם במלאכה בשעה שהשאיל לו את החפץ להשתמש בו. פטור וזו גזירת הכתוב “אם בעליו עמו לא ישלם”.

אולם אפשר לומר על דרך הדרוש ע״פ מה שאומר האור החיים הקדוש-שהרי האדם קיבל פקדון יקר לשמור, אלו הם חייו עלי אדמות, שזו המתנה היקרה והנפלאה מאת ה’ וזה פקדון מה’ וצריך לשמור עליו ולנצל את חייו לתורה ולמצוות. והנה ביום מן הימים יבוא בעל הפקדון ויבקש את פקדונו בחזרה. האדם שבזבז את חייו על שטויות כמו כסף, עבודה וכיוצא בזה מה יגיד ביום פקודה ואיך יתרץ את בטלנותו, הרי יצטרך לשלם טבין ותקילין על כל הימים שבזבז. אבל “אם בעליו עמו לא ישלם”, אם יצליח להוכיח שכל חייו היה “בעליו עמו” כלומר תמיד היה בורא עולם לנגד עיניו, תמיד רצה קרבת ה’ ותמיד חשב “שויתי ה’ לנגדי תמיד” – זה עצמו יכול לפטור אותו מן הדין, ומשמע מזה אף אם נפל קצת או חטא מידי פעם וכשל אבל אם רצה כל הזמן את קרבת ה’ והיה בבחינת “בעליו עמו” – לא ישלם. וזה מה שאנו צריכים לקחת איתנו מהפרשה- להרגיש כל הזמן קירבת אלוקים.

להאמין ולדעת שבוקר עולם נמצא איתנו כל רגע. וזה מה שכתוב- לא הביט אוון ביעקב ולא עמל בישראל- שהקב״ה לא מביט לעוונות של עם ישראל. ולא רואה את הכישלונות שלנו. מדוע? – כי ״ה׳ אלוקיו עמו ותרועת מלך בו״- מה הכוונה? – שגם בשעת העבירה ה׳ אלוקיו עמו. גם בשעה שאדם חוטא ונופל, הוא מרגיש רע עם עצמו. הוא מרגיש שהכעיס את בורא עולם. ולכן ומי שמתבייש בעבירה שעבר, מוחלים לו על כל עוונותיו. וזה הסוד של עם ישראל- שגם בשעה שיורדים למטה, מרגישים שבורא עולם נמצא איתם, ומנסים תמיד לחזור לשורשים.

אם אנו נרגיש שה׳ איתנו, ושומר עלינו ואוהב אותנו בכל מצב שאנו נמצאים- אז נזכה למה שדוד המלך אומר בתהילים ו״אני קירבת אלוקים לי טוב״..אמן!!

Rabbi itzchak lasry
Ocean city MD USA

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.