הסוד של שבת הגדול

דבר תורה מפי הרב פינטו לכבוד שבת הגדול: מדוע נקרא שמו שבת הגדול? משום שהגרים בכפרים ועיירות היו באים בשבת זו אל הקהילות במקום שיש רב דורש, המאמר המלא.

לכבוד שבת הגדול: דבר תורה מפי הרב יאשיהו פינטו.  שבת שלפני הפסח קורין אותו בשם שבת הגדול.
וכתב הב"ח (סימן ת"ל) מדוע נקרא שמו שבת הגדול, משום שהגרים בכפרים ועיירות היו באים בשבת זו אל הקהילות במקום שיש רב דורש, לכן נקרא שבת הגדול משום שמתקבצים קהילות גדולות לשמוע הלכות גדולות.

ומובא בגמרא (במסכת ברכות ו'), אמר אביי איגרא דכלה, (השבת שלפני החג נקראת אגרא דכלה משום שבאים כולם לשמוע דברי תורה על החג). דוחקא ע"כ. ופירשו שהשכר שמקבלים על זה שבאים לשמוע את השיעורים של ערב החג, זה על הדוחק שיש שם.
וקשה, וכי רק על זה שיש דוחק מקבלים שכר, מה עם הדברי תורה עצמם, ההלכות, הדברי מוסר, הדרך להגיע לשיעור, שכר פסיעות, מדוע השכר הוא רק על הדוחק?

ואפשר לפרש ולומר, לכל יהודי יש את הצער והדוחק שלו, מחשבות קשות, דאגות, פחדים, התמודדויות קשות, הן בגשמיות והן ברוחניות. וביותר בשבתות וחגים כל הבעיות האלו עולות לאדם, ופתאום בשבת ובחג האדם נזכר בכל הצרות שלו ורוצה לפתור את הכל, ואז שמחת החג וכן קדושת השבת נפגעת פגיעה קשה שמשפיעה על כל חיי האדם.

ולכן בדרשה שלפני החג שנאספים כולם, והרב דורש דברי ה' ומסביר כמה חייבים להתחזק באמונה בהקב"ה, ולדחות את כל המחשבות הרעות, וכך האדם מכין את עצמו לקראת החג בקדושה גדולה ובטהרה גדולה ובלי שום טרדות ומחשבות שפוגעים בחג. על זה מקבלים את השכר, על הדוחקא, שדוחק את הרע ממנו, את המחשבות הדחק ממנו.
על זה יקבל את השכר כי אז החג והיום טוב עוברים על האדם בקדושה גדולה, והאדם מגיע לדרגה של "תכין ליבם תקשיב אוזנך", כלי קיבול, בלי שום השפעות רעות לחג, עם "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.