הסיוט התממש: "מעשי ביזה בפרויקטים של צ. לנדאו"

חברת הבנייה צ. לנדאו הגישה הבוקר בקשה להקפאת הליכים בעקבות חוב של 329 מיליון שקל לנושים ■ משרד השיכון: רוכשי הדירות מוגנים

קריסה גדולה בענף הנדל"ן: חברת הבנייה צ. לנדאו, חברה משפחתית שפועלת מ-1979, הגישה הבוקר (ד') בקשה להקפאת הליכים לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בעקבות חוב של כ-73 מיליון שקל לנושים בלתי מובטחים ועוד חובות לנושים מובטחים, הכולל גם ערבויות חוק מכר וערבות ביצוע בפרויקטים השונים, בגובה כ-256 מיליון שקל.

בין הנושים המובטחים בנק ירושלים ובנק הפועלים. עוד לפי הבקשה, חובות נוספים של החברה עומדים על כ-3.1 מיליון שקל לנושים בדין קדימה (לעובדים, למע"מ, לביטוח לאומי ולקופות גמל וביטוחי מנהלים) וכ-8.4 מיליון שקל לבעלי עניין בחברה.

החברה ביקשה למנות את עו"ד חגי אולמן, ראש מחלקת חדלות פירעון במשרד יהודה רוה ושות', ואת עו"ד שלום גולדבלט ממשרד גולדבלט-גינדס-יריב, לנאמנים להקפאת ההליכים בחברה. עו"ד אולמן משמש גם נאמן להסדר באי.די.בי.

בשעות הצהריים אישר בית המשפט את בקשת צ. לנדאו להקפאת הליכים ומינוי הנאמנים. השופט איתן אורנשטיין כתב בהחלטה: "לאחר שעיינתי בבקשה, ולאור נימוקיה ובין אלה החשש לרכוש החברה שבכותרת, הצורך הדחוף בשמירת נכסיה, הבטחת זכויותיה, המשך ניהולה כ'עסק חי', ועל מנת לאפשר גיבוש הסדר הבראה, ניתן בזאת צו הקפאת הליכים עד ל-26 באוגוסט, אז יתקיים דיון במעמד הצדדים. בתקופה זו אין להמשיך או לפתוח בכל הליך משפטי נגד החברה לרבות הליכי הוצאה לפועל ללא אישור בית המשפט".

החברה מעורבת במספר רב של פרויקטים, ביזמות, בביצוע עבור חברות אחרות ובקבוצת רכישה בפתח-תקווה, של יותר מ-1,000 יחידות דיור סה"כ. עם היוודע שהחברה הגישה בקשה להקפאת הליכים החלו לחשוש רוכשי דירה בפרויקטים השונים מפני עיכובים במסירת הדירות וגרוע מכך. מתברר שבחלק מאתרי החברה נבזז חלק מהציוד ובמקומות אחרים החלו אנשי החברה לפרק את הציוד, מה שהגביר את הדאגה בקרב הרוכשים. החברה התייחסה לנושא זה גם בבקשה: "כבר עתה, חלק מהגורמים העובדים עם החברה החלו בניסיונות למעשי ביזה ודין עצמי בפרויקטים השונים של החברה עד כדי כך שנדרשה התערבות משטרתית להשלטת סדר".

למשל, היום הגיעו רוכשי דירות בראש-העין, בפרויקט של חברת שיכון ובינוי חלומות ראש-העין, שם הייתה צ. לנדאו הקבלן המבצע, לאתר וראו כי משרדי החברה פרוצים, הציוד מפוזר לכל עבר וגם תיקי הלקוחות מפוזרים. רוכש דירה בפרויקט סיפר ל"גלובס" כי כשהגיעו הרוכשים לאתר הבנייה הם גילו "כאוס גדול".

עוד סיפר הרוכש: "נראה שהחברה החלה לפנות את כל הציוד עם משאיות ולפרק את המנופים ובמשרדים מצאו תיקי לקוחות על הרצפה". עוד סיפר כי בתקופה האחרונה החלו הרוכשים לחשוש כי משהו אינו מתנהל כשורה: "אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי הביצוע. ראינו שהפרויקט שלנו קיבל היתר בזמן דומה לפרויקטים אחרים לידו, אבל בעוד הפרויקטים ההם כבר נמצאים בבנייה מתקדמת יחסית, שלנו עדיין היו בקומת הלובי. פנינו לחברה היזמית ואמרו לנו שאין בעיה, אבל אתמול אחרי הפרסומים על הקפאת ההליכים התחלנו לדאוג".

במקביל, צ. לנדאו ביצעה ומבצעת בעבור שיכון ובינוי נדל"ן שורה ארוכה של פרויקטים ולגבי כולם מסרה החברה כי "שיכון ובינוי נדל"ן עמדה ותעמוד בכל התחייבותה ללקוחותיה. אנו ננקוט את כל האמצעים על מנת לוודא שגם אם קבלן זה או אחר נתקל בקשיים, הרי שלקוחותינו לא יפגעו". החברה מבצעת פרויקט גם בעבור חברת שפיר בנתניה וגורמים בחברה מסרו ל"גלובס" כי בכוונת החברה, שלה גם זרוע ביצוע פנימית, להיכנס לנעלי קבלן הביצוע הנוכחי ולהשלים את בניית הפרויקט.

משרד השיכון פרסם היום בצהריים הודעה מיוחדת לתקשורת בה הבהיר כי רוכשי הדירות מיזמים ששכרו את שירותי חברת הבנייה מוגנים: "מבדיקה ראשונית של משה רובינשטיין, ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, עולה כי רוכשי הדירות מחברת צ. לנדאו נהנים מההגנה שמעניק חוק המכר (דירות, הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 וכספם מוגן בערבויות הנדרשות".

במסגרת הבקשה מפרטת החברה את המצב שאליו נקלעה ומבקשת מביהמ"ש בשלב הראשון להורות על הקפאת הליכים למשך 90 יום. "החברה זה עשרות שנים מקימה ויוזמת פרויקטים רבים מאוד למגורים בישראל", כך נכתב, "לא יכולה להיות מחלוקת כי אי מתן צו הקפאת ההליכים כמבוקש, יהווה סוף פסוק לחברה ובתוך כך ייגרם נזק כבד מאוד לחברה, לעובדיה, לרוכשי הדירות ולכלל נושיה על סוגיהם השונים. לעומת זאת, מתן צו הקפאת הליכים ישרת את אינטרס הכלל ואין בו כדי לגרום נזק כלל".

במסגרת הבקשה הציגה החברה תוכנית פעולה שתאפשר לחברה בזמן הקפאת ההליכים המבוקשת לפעול לגיבוש הסדר נושים תוך כדי המשך הפעלת החברה על ידי הנאמן בתקופה זו. בעלי החברה אף מבקשים כי בתקופת ההקפאה "לא יבוצע כל סעד עצמי על ידי מי מנושי החברה, לרבות קיזוז, המחאת חוב, ועיקול ואו עיכבון על תקבולים מלקוחות החברה, אלא באישור בימ"ש". במקביל מבקשים לא לחלט ערבויות ולאשר לנאמני החברה לגבש תוכנית הבראה. בתוכנית שגובשה בעזרת חברת MNS, הוצע לסגור את פעילות הביצוע של החברה ולשבת עם הלקוחות הגדולים ועם הבנקים כדי לגבש מתווה המשך לפעילות לקראת מכירת הפרויקטים והחברה.

בבקשה מתארים בעלי החברה את הסיבות להתדרדרות המצב. הם מתייחסים לכך שהחליטה להיכנס לתחום היזמות כדי להגדיל את הרווח בפרויקטים, על פני פרויקטים שבהם תפקדה כקבלן מבצע, שם הרווח נמוך. אולם, הפרויקטים שביצעה לפני כן, שבהם הרווח היה נמוך ולעתים היו בהם הפסדים מהותיים, יצרו בקופתה "הפסדים מתמשכים ומתגברים שהעיבו ואף האפילו על רווחיות החברה הפרויקטים בייזום".

בנוסף, החברה טוענת כי אירועים משמעותיים שקרו בתקופה האחרונה העצימו את ההתדרדרות. מדובר בצמצום מסגרות אשראי לחברה ע"י בנקים וחברות ביטוח, כאשר החברה לא הצליחה למצוא מקורות מימון חלופיים, תקבולים שהחברה הייתה צריכה לקבל והתעכבו, חילוט ערבות בפרויקט של החברה והפסד סכומי עתק בפרויקט "אקווה" בחדרה שבו החברה כיהנה כקבלן מבצע. כל זאת גרם להתעצמות ההפסדים והחובות ומנע מהחברה "להתגלגל מפרויקט לפרויקט".

בהקשר של פרויקט אקווה, נמסר היום מהחברה היזמית עמרם אברהם: "בקשת הקפאת ההליכים הוגשה לאחר ששני הבניינים שצ. לנדאו בנתה עבורנו בשכונה הושלמו ואוכלסו ולכן הדיירים שלנו מוגנים ולא צפויים להיפגע. כחברה יזמית גילינו במהלך הביצוע שיש קשיים שונים בהתנהלות מול צ. לנדאו לרבות קשיים תזרימיים שפגעו בהתנהלותה. מיד עם גילוי הקשיים לפני יותר משנה בחרנו בחברות אחרות לביצוע יתר הבניינים בשכונה".

"מצוקת קבלנים"

"קריסת צ. לנדאו היא תוצאה של מצוקת חלק מהקבלנים כתוצאה מהקיפאון בשוק בחודשים האחרונים, מאז ההכרזה על חוק מע"מ 0%", כך אמר היום אייל ינאי, מנכ"ל משותף בחברת המידע העסקי BdiCoface. לדברי ינאי, "מדובר בעיקר בקבלנים שנכנסו לתקופה הזו ללא רזרבות מספיקות ועם תזרים מזומנים בעייתי. רוב הקבלנים צברו בשנתיים שקדמו לכך רזרבות עקב תוצאות עסקיות טובות יחסית ולכן לא צפוי גל של קריסת חברות, בתנאי שהקיפאון בענף לא יימשך תקופה ארוכה. אם עד סוף השנה לא תחול התאוששות ברכישת דירות, כנראה נראה עוד מצבים כאלו".

לחברת צ. לנדאו כ-70 עובדים. בעלי החברה הם משפחת לנדאו ואלון נתן, שחקן מכבי תל אביב לשעבר. החברה שהוקמה ב-1979 עסקה בעיקר בביצוע פרויקטים בעבור חברות יזמיות אחרות וגם עבור קבוצות רכישה

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.