הסימן "חלית? נפצעת?" של המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ יירשם כסימן מסחר

לשכת עורכי הדין הגישה התנגדות אצל רשם הפטנטים לרישום הסימן "חלית? נפצעת?"

סגנית רשם הפטנטים, הגב' ז'קלין ברכה, קבעה כי הסימן "חלית? נפצעת? ירשם כסימן מסחר ובכך דחתה את התנגדות לשכת עורכי הדין לבקשת הרישום.

הצדדים ניהלו תביעה בבית המשפט אשר הכריע כי המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ הסיג את גבול מקצוע עריכת הדין ועליו לחדול מלהעניק ייעוץ משפטי. בעקבות אותו פסק דין, נדרש המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ לערוך שינוי בשירותים המוענקים על ידו באופן בו לא יינתנו עוד שירותים משפטיים.
עוד במסגרת מאבק בין הצדדים, הגישה לשכת עורכי הדין התנגדות אצל רשם הפטנטים לרישום הסימן "חלית? נפצעת?" אותו ביקש המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ לרשום. בכך, ביקשה לשכת עורכי הדין למנוע מצב בו יוכל המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ לעשות שימוש ייחודי בצירוף על מנת לפרסם את שירותיו.

טענתה העיקרית של לשכת עורכי הדין הייתה כי רישום סימן עבור שירותים שנאסר על המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ להעניק פוגע בתקנת הציבור.
בהחלטתה, קיבלה סגנית רשם הפטנטים טענה זאת וקבעה כי אין לאפשר רישום סימן מסחר עבור שירותים שהענקתם לציבור נאסרה בחוק או בהחלטה שיפוטית. חרף האמור, מאחר וקבעה כי השירותים עבורם ביקש המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ לרשום את הסימן אינם כוללים ייעוץ משפטי, דחתה הסגנית את ההתנגדות והורתה על רישום הסימן.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, סגניתו והפוסקת בקניין רוחני, מוסמכים לנהל הליכים שיפוטיים בענייני ערעורים על החלטות בוחנים, התנגדויות לרישום ובקשות לביטול זכויות רשומות. הליכים אלו מתנהלים בבית הדין המצוי ברשות הפטנטים, כאשר ערעורים על החלטות אלו מוגשים לבית המשפט המחוזי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.