הסכם הפיתוח הענק בצפון העיר בין רמי לעיריית ב"ב

המדובר, בהתאם לצפוי, בתוספת הכנסות לעירייה של כ-10מליון ₪ לשנה, במשך 10-8 שנות תקציב

מועצת עיריית בני ברק, אישרה בישיבתה האחרונה, בהתאם להצעת הרב חנוך זייברט, ראש העיר, חתימת הסכם פיתוח ענק בין העירייה לבין רמ"י- רשות מקרקעי ישראל לשלושה פרוייקטים בצפון העיר, ובהם שכונת מגורים מזרחית במתחם בת 2200 יחידות דיור; אזור מסחר ותעסוקה, ברח' הלח"י, בסמוך לתחנת הרכבת, בשטח של 1,5 מליון מ"ר ופארק מטרופיליני לאורך נחל הירקון בגודל 350 דונם.
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה מסר, כי תכנית תמ"ל/ 1045 של העירייה, שאושרה באחרונה כוללת מתחם מגורים ענק, שיביא לתוספת משמעותית ביותר של יחידות דיור שחסרו עד כה בעיר, והוא זורז לאישור ע"י הותמ"ל, שזו ועדה ארצית לתכנון ולבניה למתחמים מועדפים, שהוקמו במטרה לאשר תכניות נרחבות למגורים בלוח זמנים מזורז, ובמסגרת זו ישנן לועדה זו מרבית הסמכויות של הועדה הארצית לתכנון ולבניה. כל התכניות תהיינה בצביון ההולם את אוכלוסיית העיר.
בישיבת מועצת העירייה מסרו רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה ורו"ח שושנה לרנר, מנהלת אגף יזמות וכלכלה, כי סכום פיתוח המקרקעין נעמד בכ-1,3 מיליארד שקלים, לפי חלוקה של 517,193,000 ₪ לתכנית למגורים; 555,282,000 ₪ למסחר ולתעסוקה ו-209,719,000 שקלים לפארק החדש. יחד עם זאת, הסכום איננו כולל עלויות מים וביוב שישולמו בנפרד ע"י רמ"י לתאגיד המים, עלות הטמנת קווי מתח עליון שתבוצע בנפרד ע"י חב' החשמל וישולמו ע"י רמ"י והקמת גשר הרלינג שתבוצע ותתוקצב בנפרד ע"י רמ"י, משרד התחבורה ו"נתיבי איילון".
בסקירה על השפעות תכניות הענק על התקציב העירוני הרגיל ועל תקציב הפיתוח, נמסר כי פיתוח הפארק ומסירת מגרשים מפותחים במתחם המגורים ימשכו בין 4-3 שנים ואילו פיתוח מתחמי תעסוקה ושטחי ציבור יימשך שנים נוספות קדימה. בד בבד, תקבל העירייה מרמ"י "עמלה גלובלית" בגין ניהול הפרוייקט והיא מיועדת לכיסוי עלויות התכנון, ניהול הפרוייקט ופיקוח על העבודות, כשתשלום העמלה יתחלק כ-40% לתכנון הפרוייקט ו-60% בשלבי הביצוע. היקף העמלה הצפוי בפרוייקט צפוי להיות כ-15% מהעלויות, ומשמעותה כ-192 מליון שקלים, מחציתה לכיסוי הוצאות ניהול הפרוייקט והיתרה תיזקף לקרן שתועבר לתקציב העירוני השוטף, עפ"י התקדמות קצב העבודה.
המדובר, בהתאם לצפוי, בתוספת הכנסות לעירייה של כ-10מליון ₪ לשנה, במשך 10-8 שנות תקציב, ותוספת זו תביא הן לשמירה מתמדת על האיזון התקציבי של העירייה והן לשיפור השירות לתושבים במגוון נושאים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.