הסקר החברתי 2017 בנושא לקויי ראייה בישראל

55% מבני 20 ומעלה (כ-3 מיליון איש) מרכיבים משקפיים או עדשות מגע (כולל משקפי קריאה)

בקרב בני 20 ומעלה:
• 15% (כ-834 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 17% מהנשים ו-14% מהגברים.
• 13% (כ-708 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.3% (כ-125 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).
• אחוז המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 42% מבני 75 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי – 30% במידה מועטה, ול-12% יש קושי רב בראייה או שאינם רואים בכלל.
• אחוז בעלי השכלה נמוכה גדול יותר בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה: בגיל 64-20 אחוז חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה הוא 50%, לעומת 29% בקרב שאר האוכלוסייה.
• אחוז המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 43%, לעומת 76% בקרב שאר האוכלוסייה.
• בגילי העבודה (64-20) 84% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה מרוצים מעבודתם ו-42% מרוצים מהכנסתם, לעומת 89% ו-61% בהתאמה בקרב שאר המועסקים.
• 66% מהמועסקים בני 64-20 עם מוגבלות ראייה חמורה השיבו שהם היו עובדים גם אילו יכלו להרשות לעצמם מבחינה כלכלית לא לעבוד, לעומת 76% בשאר המועסקים בגיל זה.
• כרבע (24%) חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 5% בשאר האוכלוסייה.
• 22% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חשים דיכאון לעיתים קרובות, לעומת 5% בשאר האוכלוסייה.
• 74% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב שאר האוכלוסייה.
• 32% חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 54% בשאר האוכלוסייה.
• כשליש (32%) חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת כרבע (26%) בשאר האוכלוסייה.


לרגל יום המודעות וההזדהות עם ציבור העיוורים ולקויי הראייה בישראל, שיחול ב-6/6, מתפרסמים נתונים על אנשים לקויי ראייה בישראל, מתוך סקר חברתי 2017. הסקר החברתי הוא סקר שנתי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ-2002. הסקר מספק מידע על תנאי החיים של אוכלוסיית ישראל ועל רווחתה. במסגרתו רואיינו כ-7,300 איש בני 20 ומעלה המייצגים כ-5.5 מיליון איש בגיל זה. סקר 2017 עסק בנושא בריאות ואורח חיים. הנתונים מבוססים על התשובה לשאלה: האם יש לך קושי לראות? (גם עם משקפיים). אפשרויות התשובה: 1. אין קושי; 2. יש קושי מועט; 3. יש קושי רב; 4. לא רואה בכלל. מי שהשיבו 2, 3, או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות כלשהי בראייה ומי שהשיבו 3 או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות ראייה חמורה.
היקף לקות הראייה בישראל בקרב בני 20 ומעלה
55% מבני 20 ומעלה (כ-3 מיליון איש) מרכיבים משקפיים או עדשות מגע (כולל משקפי קריאה).
15% (כ-834 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 17% מהנשים ו-14% מהגברים. 13% (כ-708 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.3% (כ-125 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).
שיעור המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 9% מבני 20–44, 18% מבני 64-45, 23% מבני 74-65 ו-42% מבני 75 ומעלה. 30% מבני 75 ומעלה מתקשים במידה מועטה ו-12% מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל. בכל קבוצות הגיל נשים מתקשות בראייה יותר מגברים .

השכלה
אחוז חסרי תעודת בגרות גדול יותר בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בכל קבוצות הגיל: בגיל 64-20 אחוז חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה הוא 50%, לעומת 29% בקרב שאר האוכלוסייה. בקבוצת גיל זו, אחוז בעלי תעודה אקדמית בקרב אנשים שאינם לקויי ראייה, הוא יותר מפי שניים מהאחוז בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה (33% לעומת 14%, בהתאמה).

תעסוקה
אחוז המועסקים בקרב לקויי הראייה נמוך יותר מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי ראייה, בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בגילים המבוגרים. אחוז המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 43%, לעומת 76% בקרב שאר האוכלוסייה .

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.