העדה החרדית במכתב לרה"מ: שחרר את הגיורת מהכלא הצבאי

תקדים: בד"ץ העדה החרדית בפניה לראש הממשלה נתניהו: שחרר את הנערה הגיורת מהכלא הצבאי.

העדה החרדית, שמסרבת להכיר במדינת ישראל, צרפו לראשונה את חתימתם לפניתו של הרב יהודה עדס לראש הממשלה בבקשה לשחרר את הגיורת החרדית שיושבת בכלא למעלה מחודש ימים.

וזה המכתבים ששיגרו לרה"מ

במקביל, לאחר שכשנתיים וחצי שהצבא משחק עם הסמינרים, ולמרות שהסמינר שולח את חבילת התצהירים החתומים של כל הבנות, למרות זאת ובניגוד לעבר שהכל היה עובר חלק בשנתיים וחצי האחרונות, אנשי העדה החרדית טוענים כי הצבא מערים קשיים נוראיים וכשחבילת הפטורים מגיעה מהצבא לסמינרים מתברר שיש בנות שלא קיבלו פטור, למרות שהסמינר הגיש עבורם את התצהיר, כך נוצר מהלך הולך וגובר שבנות אלו שלא קיבלו את התצהיר או לחילופין בנות שקיבלו טלפון מהצבא קריאה להתייצב החלו הולכות ומתייצבות בלשכת הגיוס כדי להגיש את התצהיר ולקבל את הפטור, דבר שלא היה מעולם.

בעקבות כך אף פרסמו חכמי התורה אזהרה חמורה כי "אין שום היתר לשום בת סמינר להופיע בשום אופן בלשכות הגיוס רק תשלחנה את התצהיר הנדרש בדואר או ע"י שליח כאשר היה כל השנים". ובתאריך ז' אדר תשע"ח, פרסמה גם מועצת גדולי התורה החלטה דומה בה נכתב: "הובא לידיעתנו שלאחרונה נתרבו המקרים שבנות ישראל נקראות ללשכות הגיוס, ולפעמים גם לראיון "מצהירות דת" והאו דבר שסכנתו הרוחנית מרובה. אי לכך, אנו מורים לבנות ישראל להקפיד לשלוח את התצהיר ללשכות הגיוס במרוכז במסגרת הסמינר.ומי שלא התאפשר לה לשלוח במסגרת הסמינר תשלח את התצהיר בדואר רשום, ובשום פנים ואופן לא תתייצב בלשכת הגיוס. כעת, הכרסום בנושא עולה שלב ובצבא מנסים לחייב את כל בנות הסמינר להתייצב לראיון על מנת לבקש את הפטור. הפקידים בלשכות הגיוס קיבלו הוראה שלא לדבר בענין רק עם המלש"ב (המיועדים להתייצבות)".

מעדות שפורסמה בקו ההגנה, על סמינר ידוע מהגדולים והוותיקים ביותר במרכז הארץ אשר הצבא סירב לקבל מנציגת הסמינר את התצהירים שנשלחו דרכה באופן מרוכז ודרש שהבנות יתייצבו כל אחת בנפרד לראיון דת. ורק לאחר התעקשות ממושכת הצבא הסכים לקבל את התצהירים אך סירב לחתום על אישור קבלה.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. דור שבן דוד בא בו אז יתגלגלו "כל נשמתין דערב רב" שהם הם עזי פנים שבדור, והם עתידין להיות רעיין על ישראל והוא גלותא דמשה. בספר ביאורי אגדות (אפיקי ים) - סנהדרין (דף צז ע"א). ת"ר שבוע שבן דוד בא בו וכו' כידוע שמלוכת משיח בית דוד הוא מלך הדר השמיני בעט' היסוד, שע"י הי' תחיית כל המלכים ע"י חסד דאתגלי בפומא דאמה כמו שכתוב בס"ד חד לאלף יומין זעירין אתגליא וכמו שכתוב רבינו הגדול בפי' שם, ולכן במוצאי שביעית הוא בא. תניא ר"י אומר דור שבן דוד בא בו וכו' וחכמת סופרים תסרח וכו'...... כנסו להמשיך

    דור שבן דוד בא בו אז יתגלגלו כל נשמתין דערב רב שהם הם עזי פנים שבדור, והם עתידין להיות רעיין על ישראל והוא גלותא דמשה.

    בספר ביאורי אגדות (אפיקי ים) – סנהדרין (דף צז ע"א). ת"ר שבוע שבן דוד בא בו וכו' כידוע שמלוכת משיח בית דוד הוא מלך הדר השמיני בעט' היסוד, שע"י הי' תחיית כל המלכים ע"י חסד דאתגלי בפומא דאמה כמו שכתוב בס"ד חד לאלף יומין זעירין אתגליא וכמו שכתוב רבינו הגדול בפי' שם, ולכן במוצאי שביעית הוא בא. תניא ר"י אומר דור שבן דוד בא בו וכו' וחכמת סופרים תסרח וכו' כי אז יתגלגלו כל נשמתין דערב רב שהם הם עזי פנים שבדור, והם עתידין להיות רעיין על ישראל והוא גלותא דמשה ביני ערב רב כמו שכתוב בזוהר ובתי' וברע"מ בכמה מקומות, ויתרבה המינות ואפקורסות וגם ירבו המסורות כמו שכתוב לקמן, והם ה' כתות של ערב רב נג"ע ר"ע כמו שכתוב ברע"מ ובתיקונים, והוא מה שכתוב פני הדור כפני הכלב כמו שכתוב (שמות יא ז) לא יחרץ כלב לשונו וכו', כי גלות בית שני בעון לשון הרע וקטרוגין בישין ולכן בסוף יומייא יתמסרו על ידן לגמר התיקון, וכמו שכתוב (פסחים קיח ע"א) כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים וכו', וידוע שהכלבים אף על פי שהם היותר מגונים מ"מ יש בהם קצת טוב והוא מדת האמת, שלכן כשאליהו בעיר אז כלבים משחקים כמו שכתוב באריכות בס' מלכיאל, ולזה אמר שאעפ"כ והאמת נעדרת וכו'.

    משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
    הגב