"העולים להר הבית יתנו את הדין על כל הקרבנות"

בדבריו הוסיף הגר"מ שטרנבוך שהם מעלים את מפלס המחלוקת עם הערבים ל"מלחמת דת" – דבר שמעמיד בסכנה את היישוב היהודי כולו – כן פסק כי אין שום היתר כלל להיכנס להר הבית בשום פנים ואופן, והוא איסור חמור מאוד {הראב"ד התבטא}:

בעקבות שרשת הפיגועים, ראב"ד ירושלים, הגאון רבי משה שטרנבוך, התבטא בדרשה שנשא בפני מקורביו בביתו שבשכונת בהר נוף, בדברים חריפים ונוקבים נגד העליה להר הבית.

בתחילת דבריו אמר הגר"מ: "הנה השנה בתקופת סוכות התרבו הרציחות בעיר הקודש ובארה"ק רח"ל, ובוודאי אותם קומץ אנשים שעולים להר הבית יתנו את הדין על כך, כי הם גורמים להסתת הישמעאלים להרוג בנו".

"ומה עוד, שהם גורמים שהמלחמה נגד הישמעאלים תהיה "מלחמת דת", שהרי הר הבית הוא מקום קדוש אצלם, והמלחמה נגד הר הבית הוא מלחמה על דתם, וזה מעמיד אותנו בסכנה גדולה, שרבים מהישמעאלים מוכנים למסור נפשם על דתם ולהזיק ולרצוח בנו רח"ל עבור זה".

לאחר מכן העביר ביקורת על השמירה לה זוכים אלו הנכנסים להר הבית תחת הגנת אלפי אנשי צבא, ואמר:  "מה מאוד טחו עיניהם של אנשי השלטון בארץ ישראל מראות, שהם מסייעים להם ומעמידים אלפי אנשי צבא שיגנו עליהם כדי להבטיח שלא יאונה להם כל רע, ואינם משימים אל ליבם שהם אלו שגורמים לכל ההסתה הנוראה שהתגברה מצד הישמעאלים לרצוח בנו ה"י, וכמה וכמה קרבנות כבר נגרמו לדאבוננו כתוצאה מזה".

"ולפני כמה שנים עוד הניחו להעמיד בסמוך לפתח הר הבית כעין אוהל ובו שומר שהסביר לעוברים ושבים שכאן זהו הכניסה להר הבית, ועליהם להיזהר לא להיכנס להר הבית, והיו שנזהרו לא להיכנס והיו כאלו שלא נזהרו, ועכ"פ המקום היה שמור ואנחנו מצידנו עשינו את שלנו, אבל היום במקום שיעמידו שמירה מחוץ להר הבית שלא ייכנסו לשם, הרשעים הללו מעמידים שומרים בתוך הר הבית לשמור על הנכנסים שלא יאונה להם כל רע, והרי הם מסכנים  את קיום כל כלל ישראל בארץ ובגולה".

הגר"מ שטרנבוך הוסיף כי "כבר גדרו הקדמונים שבזמן הזה אין שום היתר כלל להיכנס להר הבית בשום פנים ואופן, והוא איסור חמור מאוד, וכבר כתב המהרי"ל שאנו עתידים ליתן את הדין אם איננו מוחים ומונעים בזמנינו את כניסת הזרים למקום המקדש, ואיך נוכל לשתוק בשעה כזאת שהם מרגיזים את הקב"ה ומטמאים את מקום שכינת עוזו".

בסיום דבריו אמר הגר"מ שטרנבוך כי "הלוואי שיימצא בזמנינו מי שישכור שומרים שיעמדו בכניסה להר הבית ויודיעו לעוברים ושבים שמכאן ואילך אסור להיכנס עפ"י דין תורה, ובזה נקיים את התפקיד המוטל עלינו לשמור את הר הבית כפי מיעוט יכולתנו, וימנעו בזה סכנה מכל בית ישראל, ועי"ז נזכה שיבנה בית המקדש במהרה, ויחזרו כהנים לעבודתם ולווים לשירם ולזמרם וישראל לנוויהם, אמן".

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. ומה עם אלו שחופרים קברי ישראל בבית שמש ????????????

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. יותר משקשה להוציא את היהודים מהגלות,
  קשה להוציא את הגלות מהיהודים.

  עוזיאל |
  הגב