איחוד עם הפלג הירושלמי? הרב מאזוז: מצווה להתגייס לצה"ל

חבירה עם הפלג הירושלמי? בלשכת הרב מאזוז הופתעו לגלות את חתימת הרב על הכרוז של הגיוס ומסרו: "המכתב שפורסם כביכול בשם מרן פוסק הדור הגר"מ מאזוז שליט"א אינו נכון כלל, גורמים במפלגה: "הרב מאזוז חושב שמצווה להתגייס"

בסוף השבוע האחרון  הופצו ברחובות הריכוזים החרדיים כרוזים נגד הגיוס,  במכתב, עליו חתמו נשיא מועצת החכמים של ש"ס, הגר"ש כהן ראש ישיבת פורת יוסף, חברי מועצת החכמים הגר"ש בעדני והגר"ד יוסף, וכן הגר"מ מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים ומנהיגה הרוחני של מפלגתו של אלי ישי 'העם איתנו', וכן הגר"מ צדקה ראש ישיבת פורת יוסף, הגר"י כהן ראש ישיבת יקירי ירושלים, המקובלים הגר"ב שמואלי והגר"ד בצרי, רבני עדת תימן הגר"ש מחפוד והגר"י רצאבי, הגרב"צ מוצפי, הגר"י מאמאן זקן רבני מרוקו, הגרב"צ אטון ר"י ראשית חכמה, ועוד עשרות רבנים וראשי ישיבות מכל גווני עדות המזרח.

בלשכת הרב מאזוז הופתעו לגלות את חתימת הרב על הכרוז ומסרו לערוץ 7 "המכתב שפורסם כביכול בשם מרן פוסק הדור הגר"מ מאזוז שליט"א אינו נכון כלל"

אנשי המפלגה כי דעת תורה של הרב מאזוז היא ש"בחורים שאינם נמנים על חובשי ספסלי בית המדרש חייבים ואף מצווה היא להתגייס לצבא ומי שאינו עושה כן פוגע בעולם התורה ובבני הישיבות".

יש לציין, כי בחודש האחרון נפוצו שמועות כי אלי ישי ישתף פעולה עם הפלג הירושלמי ויכניס נציג מטעם הפלג לרשימתו של אלי ישי, אולם הבהרתו של הרב מאזוז בעניין הגיוס, שמה קץ לשמועות, הפלג הירושלמי יותר קרובים לאריה דרעי מאשר לישי ופטרונו הרוחני.
הרב מאזוז במפגש נדיר עם הרב יצחק יוסף – צפו

[alooma ref="d4ea01eb3aadda52e02569aec9506379.mp4" src="1" autoplay="0" pid="0"]

במכתב, תחת הכותרת "אל אחינו בני עדות המזרח, קריאה נאמנה", כותבים הרבנים: "דמוע תדמע עינינו, ובמסתרים תבכה נפשנו, שעה שעולה על זכרוננו מצב היהדות ועתידה! אשר אחר עמל של שנים ויגיעת דמים ב"ה חזרה עטרה ליושנה, רבבות לומדים ממלאים את הישיבות הק', והמון העם צועדים בדרך התורה לאורם של רבותינו זי"ע בכל ערי ארץ הקודש ובחו"ל, קם דור שלם של בתים המגדלים בניהם ובנותיהם בדרך ישראל סבא, ובחסדי שמים בזכות מסירותם של אבותינו ורבותינו הופרה עצת הרשעים שמאז קום המדינה ניתקו מצור מחצבתם מאות אלפים ורבבות והעבירום על דתם ועל דעתם.

עתה נחרדנו עד עמוק נפשנו מן התוכניות של השלטון רודפי ושונאי הדת להרוס את עולם התורה עולךם התורה ולהחריב את כל עתידנו שאם אין גדיים אין תיישים, וזאת באמצעות מכסות גיוס שנתיות, שאלפי בחורים אברכים ושומרי תורה ינותקו מעץ החיים להוציאם ממחנה התורה והקדושה אל מקום ציה וצלמוות רוחנית וגשמית שאחריתה מי ישורנה.

וחמורה ביותר הסכנה, שחברו יחד לדבר עבירה אנשים ונציגי מפלגות המשתפים פעולה עם האויב, עבור חשבונות שונים, ומשדלים מנהלי מוסדות שימסרו מתוכם תלמידים לצבא למאות את מהכסות שבתמורה יתוגמלו בתקציבים נדיבים.

איך מלאם לבם להעיז לגזור את הילד החי להכריע בדיני נפשות אשר תלמידים שאינם בולטים בכשרונותיהם, לפסוק אותם למיתה רוחנית במקומות החטאים נח"ל החרדי ומסלולי השח"ר ושירות הלאומי אזרחי, ובכך להביא עליהם כליה ח"ו.

מי זה האיש שיכול ליתן יד למסור בחורים לסמכותם של מחללי שבת עוברי עבירות הבזים לתורה וללומדיה, לחצוב בורות נשברים, שמים אין  בהם ונחשים ועקרבים יש בהם."

במרכזו של המכתב, מופיע פסק דין חריף ונחרץ השולל כל גיוס ושירות בשירות אזרחי: "אנו חוזרים ומזהירים את פסק הדין של מרנן ורבנן זצוק"ל, כל הנותן יד לגיוס שומר תורה ומצוות גם אם אינו במסגרת לימודים! לצבא לנחל ולחרדי, ולכל שאר המסלולים, הם בכלל מחטיאי הרבים שאין מספקים בידם לעשות תשובה ועתידים ליתן את הדין, ואין ביד שום אדם קטן או גדול לבטל פסק דין זה, וכפי שלצערנו הניסיון הוכיח שבכל מקום שנתפס אחד למקומות אלו נזרע חורבן והרס בבית למרוד בהורים ומורים והשפעתו רעה על כל הסביבה לזלזל בתורה ובמצוות."

הרבנים אף יוצאים בחריפות נגד המסלולים החרדים בצה"ל, וקובעים כי הם "החריבו מאות בתים ואלפי בחורים":

"קוראים אנו לכל בעלי השפעה, פעלו ככל יכולתכם להסיר משכלה זו של הצבא והנח"ל החרדי מקרבנו שמאז הקמתו הוא אבן נגף לבית ישראל, וכבר החריב מאות בתים ואלפי בחורים. חזקו עצמכם יחד בעת כזאת, לא להיגרר אחר משאות שווא ואיומי תקציבים בעבורם למסור לצבא איזה נפש מישראל ח"ו"

"וחובה להורים ומחנכים להרחיק ילדיהם מכל השפעות זרים למסגרות לנוער שהם מלכודת להעברה על הדת, וכל אחד יעשה כל שביכולתו להציל נפשות יקרות אלו של בחורי ישראל מליפול בשאול המסלולים, ולעומת זה משכהו לבית המדרש, ובזמן כזה גם החלש יאמר גיבור אני, ושכרו כפול מהשמים בזה ובבא, ויזכה לרוב נחת מכל יוצאי חלציו לגדלם לתורה וליראה והזורעים בדמעה ברינה יקצורו, ולא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים עד ביאת גואל צדק אמן."

 

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.