הפלות = רצח והשמדה המונית.

הפלות: השמדת עם ישראל
אט אט בלי לשים לב לפשעי הממסד החילוני הכופר בה´ ובתורה הקדושה באמצעות שלוחיו בתקשורת – מביאים הללו כליה על עם ישראל

חז"ל דורשים את הפסוק בתורה (שמות ל"ב, ט"ז): "חָרות על הלוחות" (עשרת הדברות): "אל תקרא ´חרות´ אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה" (אבות פ"ו, מ"ב).

כלומר: רק ע"י השתעבדות לרצון בורא עולם כפי שבא לידי ביטוי בתורה המעניקה לנו חירות רוחנית אפשר להשתחרר מן ההשתעבדות לתאוות הבשר ההופכות אותנו לעבדי התאוות הגשמיות.

מטרתם של אלה המנסים לכלות את התורה מעם ישראל: להעביד את העם היהודי בדיוק כמו שפרעה מלך מצרים הרשע העביד אותם "בחומר ובלבנים", רק כדי שישכחו את אביהם שבשמיים, מהי תכלית הבריאה ואת העובדה שמהות העם היהודי וסיבת קיומו היא בחירתו ע"י ה´ מבין כל האומות, להפיץ בעולם את אמת קיומו של בורא עולם שברא את עולמו למטרת שחרור האדם מכבלי החומר החולף כדי להעניק לו נצחיות רוחנית ועונג אמיתי.

אבל במקום להיות אור לגויים, לפיד לאורו ילכו, הופכים מנהיגי מדינת "ישראל" את עם ישראל לחלק מן הגויים ע"י התבוללות של אימוץ דעותיהם ואורח חייהם הגשמי.

הדבר מתבטא בנושא הכאוב של ההפלות. במקום לקיים בשמחה את מצות פרו ורבו, לשוש בבנינו ובנותינו, אנו מחקים את הגויים הרואים בילדים לא מקור אושר ושמחה אלא מעמסה ונטל המקשים עליהם למצות עד תום את תענוגות הבשר והחומר.

לכן, נותנים הגויים לגיטימציה להפלות. במסווה סיסמאות יפות מלים אך מכוערות תוכן כמו "חופש האשה על גופה" וכיו"ב – הם מאפשרים קטילה המונית של עוברים. כי ילדים הם עבורם מעמסה כלכלית ולא אושר אמיתי.

הממסד החילוני השולט במדינה מאמץ – במסגרת מסע ההתבוללות השיטתי – את ההשקפה הפסולה הזו שבאה לביטוי בהרג המוני של עוברים במעי אמותיהם.

כמו שרצח אנשים חיים שליבם עדיין פועם מוסווה במילים של "המתת חסד", כך קטל עוברים נושמים העתידים להיוולד כבני אדם חיים מוסווה במלה "הפלות". הרג? קטל? מאן דכר שמיה. "הפלה". פשוט מפילים משהו, איזה גוש חסר צורה מרחם אמו, כאילו היה איזה גידול סרטני שיש להסירו. ע"י נטרול המשמעות האמתית של מעשה זה באמצעות המילה "הפלה" – הם מקנים לגיטימציה למעשה הנורא הזה.

בשני אלה, בוגדים הרופאים בתפקידם. במקום להציל חיים ולהעניק חיים, הם הופכים צד בויכוח אידיאולוגי של משומדים נגד תורת ישראל, מגדירים כ"מת" מי שע"פ התורה הינו חי, וקוטלים עוברים שע"פ התורה הם יצורי אנוש חיים לכל דבר כאשר רק היציאה לאוויר העולם מפרידה ביניהם ובין מימושו המלא של הפוטנציאל האנושי שכבר גילם בגופם הזעיר בורא עולם.

מאז קום המדינה הזאת, שכל מטרתה הייתה לבולל את עם ישראל, להופכו ל"עם ככל העמים" ב"מדינה ככל המדינות", שבה יוכלו יהודים לחיות ללא ערכים יהודים, ללא תורת ה´ הקדושה, ללא יראת אלוקים – הומתו כ- 1,500,000 (!!!) נשמות ישראל קדושות ויקרות המסולאות בפז על ידי הממסד החילוני ובאי כוחו בתקשורת, הלא היא הסרסור לדבר עבירה, שעליו אומר הכתוב "ותעביר ממשלת זדון מן הארץ".

לפני מעל 30 שנים, כאשר כתב שורות אלה הפך מחילוני מומר ליהודי שומר מצוות, העברתי בבסיס חיל האוויר הרצאות מלוות תמונות לפני חיילות, כדי לשכנען לא לעשות "הפלות" כאשר הן נכנסות להריון. כאשר הייתי חייל בסדיר, חיילת שהייתה נתפסת במעשה אסור הייתה נזרקת מן השירות. כאשר באתי להרצות היה כבר המצב שונה לחלוטין. כל חיילת הייתה "זכאית" למימון שתי הפלות ע"י שלטונות הצבא. אחרי מספר הרצאות (הן התאפשרו הודות לשני מדריכים שחזרו בתשובה) – הניא אותי אחד הרבנים מלהמשיך במאמץ באומרו שממילא הדבר לא יועיל ומוטב להקדיש את הזמן ללימוד תורה.

בעוד המדינה הזאת מייבאת לארץ הקודש קרוב למיליון מהגרים גויים, מברה"מ לשעבר, אתיופיה, אפריקה – היא קוטלת תינוקות יהודים לפני שהם עוד נולדים. עוד דרך להפוך את עם ישראל מעם קדוש לה´ לעם ככל העמים המתבולל בהם.

 

 

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. כתבה יפה! מילים כדורבנות.

    צריך לפרסם את המאמר הזה בתקשורת הכללית…

    יוני |
    הגב