'הפלס' החל בהליכים משפטיים נגד משרדי הפרסום

עורכי דין בכירים מייצגים את העיתון בשורה של תביעות משפטיות נגד חרם המודעות

 

בחודשים האחרונים החליטו בהפלס לעבור ממיגננה למיתקפה, ובכירי העיתון קיימו התייעצויות עם משרד עו"ד אדלשטין-ברמן, הנחשב אחד המשרדים הבכירים והנחשבים בשוק, שם בדקו את הנושא בצורה יסודית והעריכו כי קיימת עילה מבוססת לתביעות משפטיות, שכן ה"חרם" המדובר הינו תופעה חריגה וחסרת תקדים שמהווה הפרה גלויה של החוק.

משרד עו"ד אדלשטין-ברמן הינו אחד המשרדים המוערכים בעולם המשפטי, בעיקר בתחום המשפט המינהלי והאזרחי. עו"ד אורי אדלשטין ועו"ד יונתן ברמן מתמחים בהגנה על זכויות ומנהלים מאבקים משפטיים גם נגד גורמים רבי עוצמה.

אחד המאבקים שזכה לכותרות רבות בכלי התקשורת, הינו ההליך המשפטי שהתנהל נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה לחייבו למסור לפרסום מידע על שיחות שקיים עם מו"ל "ישראל היום", שלדון אדלסון. עתירה שהגיש משרד עו"ד אדלשטין-ברמן, מטעם העתונאי רביב דרוקר וחברת החדשות של ערוץ 10, והניבה את החלטה התקדימית של בית-המשפט העליון שאילצה את ראה"מ לחשוף את המידע.

במסגרת הפעילות המשפטית בענין החרמת הפלס כבר הוגשה תביעה ראשונה נגד חברת החשמל, בטענה כי החברה נותנת יד לחרם הבלתי חוקי. התביעה מתנהלת בביהמ"ש המחוזי בירושלים בפני השופט משה בר-עם.

השבוע שוגרה למשרדי הפרסום החרדיים "התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים". המכתב המשתרע על פני שבעה עמודים וגדוש באסמכתאות משפטיות, נשלח לשורה של בעלי משרדי הפרסום החרדיים הגדולים, ביניהם: איסר בריסק מ"בולטון פוטנציאל", יגאל רווח מ"אפיקים", מאיר גל ואורן אלימלך מ"גל אורן", יעקב שטרן ומנחם הורביץ מ"מימד", נחום בנדיקט ומרדכי קוטינר מ"אגס בראשית".

עיקרי מכתב ההתראה

עו"ד יונתן ברמן כותב בפתח מכתבו: "בטרם נקיטה בהליכים משפטיים אני פונה אליכם, יחד ולחוד, בשם מרשתי, חברת בטאון עולם התורה הפלס בע"מ, בדרישה לפרסם באופן שוויוני בעיתון הפלס. פנייה זו באה נוכח השתתפותכם בחרם מתואם על מרשתי, שיש בו משום הפליה שלא כדין, עוולה מסחרית של התערבות בלתי הוגנת והגבל עסקי אסור. התנהלות בלתי חוקית זו מסבה נזקים שנתיים של מיליוני שקלים למרשתי ונזקים קשים נוספים לקוראי העיתון".

הוא מציין כי ברקע הדברים עומד 'חרם מודעות' מתואם ומתוזמר, שהוכרז על עיתון הפלס, ומצביע על הקריאה שהופיעה מעל דפי "יתד נאמן" להחרים את עיתון הפלס ובה אף נדרשו קוראי "יתד נאמן" לפנות וליידע את המפרסמים כי עליהם להימנע מפרסומים בעיתון הפלס.

"למרבה הצער, גם משרדי הפרסום במגזר החרדי, שאותם אתם מנהלים, משתפים פעולה באופן אקטיבי עם מסע ההסתה נגד עיתון הפלס, והם נמנעים מהעברת פרסומים לעיתון. זאת גם במקרים, שבהם הגופים המפרסמים אינם מבקשים זאת" – כותב עו"ד ברמן –"יתרה מכך, בידי מרשתי ראיות לכך שבמקרים שבהם ביקשו חברות מסחריות לפרסם בעיתון הפלס, משרדי הפרסום שבניהולכם סירבו לעשות כן.

באופן זה משרדי הפרסום גורמים נזקים קשים לא רק למרשתי ולקוראי העיתון לרבות מנוייו, שנמנע מהם מידע על בתי עסק, מוצרים, שירותים, הנחות ומבצעים, אלא גם לגופים המפרסמים שנמנע מהם מלפרסם בעיתון בשל החרם, ובשל כך מאבדים חשיפה משמעותית וכן הכנסות פוטנציאליות מקוראי עיתון הפלס".

עו"ד ברמן כותב, כי הסיבות להימנעות המשרדים מפרסום בעיתון הפלס ידועות לכל, "ואין להן דבר וחצי דבר עם שיקולים ענייניים או שיקולים מסחריים לגיטימיים". לדבריו, ההימנעות מן הפרסום בעיתון הפלס נובעת אך ורק מתוך ניסיון פסול לחסל מתחרה עסקי ולהשתיק כלי תקשורת מחמת השתייכות לקבוצה דתית בעלת השקפת עולם עצמאית, עמדה פוליטית והשתייכות מפלגתית שאינן כפופות לשליטת העיתון יתד נאמן".

מהמכתב עולה כי למרבה הפלא, דווקא גל המעצרים של בכירי הפלס הניב ראיות התומכות בתביעה שתוגש נגד משרדי הפרסום. בענין זה מציין עו"ד ברמן כי כל העובדות שבמכתבו נתמכות גם בדברים שנאמרו על ידי נציגי משטרת ישראל בדיונים שהתקיימו בבתי המשפט בחודשים אפריל-יולי 2017, שבהם הבהירו כי במסגרת עדויות של כמה מבעלי משרדי הפרסום החרדיים שנמסרו במשטרה, הם הודו במפורש בהשתתפותם בחרם מתואם וכן הודו כי החברות המפרסמות פעלו בעניין זה על פי עצתם והנחייתם של משרדי הפרסום.

עו"ד ברמן מוסיף שככל שיהיה ניסיון של משרדי הפרסום לטעון כי החלטתם שלא לפרסם בעיתון הפלס נובעת, כביכול, מהכוונה לציית להוראת רבנים, ניתן להפריך זאת בנקל גם מבחינה עובדתית.

"התנהלות משרדי הפרסום מלמדת כי קריאות מסוג זה מהוות סיבה להימנע מפרסום רק היכן שנוח למשרדי הפרסום להימנע מלעשות כן. כך, למשל, למרות פסק הלכה שלגביו שרר קונצנזוס בקרב כלל הרבנים, לפיו אין לפרסם באתרי אינטרנט חרדיים, לא נמנעתם מלעשות כן. בדומה, למרות פסק הלכה שניתן על ידי גדולי התורה ובראשם גדול הדור הבלתי מעורער בזמנו, הרב אלישיב, לפיו אין להכניס לבית את השבועון 'משפחה' ואין לסייע בידם בכל אופן שהוא, לא היססתם להמרות את פיו ולפרסם מודעות בשבועון זה".

"מיותר לציין, אך נציין בכל זאת, שהדברים מלמדים כי חרם המודעות שבו אתם משתתפים אינו נובע מציות נטול שיקול דעת. מדובר בנטילת חלק פעיל בהפליה של עיתון הפלס וציבור קוראיו והסתה נגדם, מתוך הצטרפות לניסיון חיסול מסחרי שמוביל מתחרה עסקי תוך השתקת חופש הביטוי של ציבור שלם אך בשל השקפות החברים בו, הקוראות תיגר על הקו החדש השוטף את הממסד החרדי מאז פטירת הרב אלישיב זצ"ל. מדובר בהפליה מכוונת של אוכלוסייה מוגדרת מחמת השתייכות חבריה לקבוצה דתית, השקפתית או מפלגתית אחרת".

"אי אפשר למצוא טעם ענייני כלשהו להימנעות מפרסום בעיתון 'הפלס'. כפי שידוע לכם התפוצה של עיתון הפלס גבוהה משמעותית מתפוצתם של רבים מהעיתונים בציבור החרדי, שבהם רוכשים משרדיכם שטחי פרסום… אף על פי כן, משרדי הפרסום רוכשים שטחי פרסום בכל אותם העיתונים ומפרסמים בהם את לקוחותיהם. רק בעיתון הפלס משרדיכם אינם רוכשים שטחי פרסום".

עו"ד ברמן מציג בארוכה שורה של עילות חוקיות ותקדימים משפטיים מהם עולה, כי החרם הינו בלתי חוקי בעליל. כך, למשל, הוא קובע כי השתתפות משרדי הפרסום בחרם מהווה עוולה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2001. חוק זה קובע שכל מי שעיסוקו בהספקת מוצר חייב להתנהל בשיויוניות ונאסר עליו להפלות קבוצה מסוימת מנימוקים של דת, השקפה או השתייכות מפלגתית.

הוא מצטט את החלטת בית המשפט העליון שקבע זה לא מכבר כי "חרם נושא מאפיינים דומים להפליה פסולה. כך, גם החרם וגם ההפליה, מובילים לצמצום קשרים כלכליים ואחרים עם בני אדם, על בסיס אינטרס שעלול להיחשב כבלתי לגיטימי".

בנוסף, מציין עו"ד ברמן, חרם על עוסק ייחשב להתערבות בלתי הוגנת כמשמעה בחוק עוולות מסחריות. החרם נוגע בעוד שורה ארוכה של עבירות חוקיות והשתתפות משרדי הפרסום בחרם מהווה גם הסדר כובל אסור, המהווה עילה לתביעה ועלול אף להוות עבירה פלילית. בענין זה מדגיש עו"ד ברמן כי הסדר מסוג זה אסור בין שהוא פרי תיאום מפורש ובין שהוא פרי תיאום משתמע בין המשרדים.

בסיום מכתב ההתראה נכתב: "נוכח כל האמור נבקש שכל אחד מן המשרדים יודיענו ללא דיחוי על כוונתו להתחיל לפרסם לאלתר באופן שוויוני בעיתון הפלס, וזאת בהיקף התואם את שיעורי התפוצה היחסיים שלו. יובהר כי בכוונת מרשתי לנקוט הליכים משפטיים במטרה לחייב כל משרד פרסום, שלא יודיענו כאמור, לעשות כן, בתוך 14 ימים".

"כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של מרשתי לתבוע ממשרדי הפרסום, ומכל אחד מהם לחוד, את מלוא הנזק שנגרם לה בשל החרם עליה בו נוטלים משרדי הפרסום חלק מזה כחמש שנים, הנאמד כאמור בשלב זה בנזק שנתי המגיע למיליוני שקלים, ואשר מרשתי בוחנת בימים אלה את היקפו המדויק".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.