הפלס תוקף: "חברי הכנסת החרדים ישבו מראש עם הרב רבינוביץ והסכימו לפשרות"

'הפלס' מפרסם הבוקר את מכתבו של הגר"ש אוירבך שיוצא בתקיפות ובחדות נגד ההכרה ברפורמים ובסוגיית הכותל הרפורמי .במאמר מערכת חריף על סוגיית הרפורמים, מותח ביקורת קשה על התנהלות ׳הרע במיעוטו׳ ועל הפשרות שהובילו הח"כים עם רב הכותל מול היועץ המשפטי.

מתקפה על הח"כים החרדים: הפלס מפרסם הבוקר את מכתבו של הגר"ש אוירבך שיוצא בתקיפות ובחדות נגד ההכרה כל שהיא ברפורמים ובסוגיית הכותל הרפורמי  "נמס כל לב, ובושנו מכל דור, על השערוריה הנוראה ביותר ביותר, אשר כל חמדת ישראל היקר והקדוש לנו ולאבותינו נמכר חנם ואיככה נוכל לראות באבדן מולדתנו ח"ו" – כך הגר"ש אויערבאך, במכתבו המתפרסם בהפלס.

 "כי אחרי אשר עוללים לנו בגזירת השמד לפגוע בבבת עינינו בלב ישראל בנפש בחורינו אשר בחצרות בית ד' ושומרים על גחלת היהדות, לחבול בכרם ישראל אשר זה חורבן היהדות חלילה וחלילה, ופגעו ופוגעים פגיעות חמורות בחינוך בני ובנות ישראל, הנה גם שריד מקדשנו אשר ימים ונחלי דמעות נשפכו ושופכים שם כמים, על גאולתנו ופדיון נפשנו, ובזה מבקשים לפרוץ בו פרצות ליתן יד למהרסי הדת מבוללי ישראל בין הגוים כת הרפורמים, אשר מעולם לא היה להם חלק בעיר קדשנו ומתחילתם עקרו מקדש וירושלים ופנו עורף ל'ותחזינה עינינו בשובך לציון' מפיהם ומכתבם, וכל כוונתם עתה אינה אלא להרס כל קדשי ישראל להיות ככל העמים בית ישראל – לא תקום ולא תהיה".

שמואל השלה

הגר"ש אוירבך מביע דעתו כי "איסור חמור ונורא הוא ליתן להם ולדומים להם שום מדרך כף רגל או בית אחיזה כל שהוא, בשום פנים ואופן. וכל אשר לו יד בזה או מתרפה במלאכתו, חבר הוא לאיש משחית – ולאו שלוחא דידן הוא".

 

"וחובה עלינו ועל כל הנאמנים לד' ולתורתו לעמוד כחומה בצורה ולשמור מכל משמר כל היקר והקדוש לנו, ולא ליתן שום יד ח"ו להמחבלים ולמהרסים בכרם ד' ולהילחם ולעמוד על נפשנו בעוז וגבורה כנגד המקטרגים שלא לוותר ולהתפשר ח"ו בנשמות וקדושת ישראל – ויקוים בנו ומלאה הארץ דעה את ד' בב"א", מסיים ראש הישיבה שליט"א, כשהוא מוסיף בחתימת ידו "הכותב וחותם בכאב וברעדה".

 מאמר חריף נגד הח"כים החרדים ורב הכותל

 

במאמר מערכת חריף של הפלס  מותח כותב המאמר ביקורת קשה על התנהלות ׳הרע במיעוטו׳ ומשווה בין התנהלויות ההנהגה בסוגיות עימם התמודדו בשנים האחרונות. "ההחלטה בדבר הקמת 'כותל רפורמי', לצד רחבת הכותל הנוכחית, מבטאת תקדים נורא של הכרה פומבית ורשמית ברפורמים ובקונסרבטיבים. לאחר שאותם 'זרמים' ניהלו ומנהלים במשך עשרות בשנים מאבקים מתישים כדי לנסות ולקבל מעמד רשמי במועצה דתית כזו או אחרת, קיבלו הם עתה מהממשלה הנוכחית מעמד רשמי כמייצגים לגיטימיים של היהדות "בסגנון אחר", לא רק באיזה גוף פורמאלי זניח כלשהו ברחבי הארץ, אלא במקום הקדוש לעם ישראל, שריד בית מקדשנו, אליו נוהרים יהודים מכל רחבי תבל לשפוך בו צקון לחשם והמיית לבם לפני הבורא.

 

 

הפלס מותח ביקורת קשה על המפלגות החרדיות שלא איימו להפיל את הממשלה," מכאיב במיוחד לראות, כי דווקא ממשלה זו, שהיו שציפו כי תקפיד שבעתיים שלא לפגוע בענייני הדת כמי שנשענת על בסיס תמיכת המפלגות החרדיות, היא אשר יוצרת תקדימים שלא היו כמותם ומדרבנת את הרס היהדות בארץ הקודש ובתפוצות. נכתב במאמר.

עד עצם היום הזה לא ברור בדיוק כיצד בוצע המחטף ההרסני דווקא בקואליציה הנוכחית. דבר אחד ברור: הודעת הממשלה התקבלה מתוך שתיקה רועמת ועמדה תבוסתנית שהתפרשה בעיני השלטון כ"הסכמה שבדיעבד", ואולי אף כשיתוף פעולה פאסיבי שהובע במחשכים עוד בטרם פורסמה ההחלטה המחפירה בראש חוצות. ניתן לצטט רק מדברי אחד מהלבלרים הנמנה על חוגי "החרדים החדשים" אשר נחשב כמי שמדברר באופן קבוע פוליטיקאים חרדיים שנותנים בו את אמונם כאיש סודם, שכתב בצורה חד-משמעית על מה שאירע: "חברי הכנסת החרדים ישבו מראש עם הרב רבינוביץ ואביחי מנדלבליט ונתנו את הסכמתם לאישור ההצעה בממשלה בהתאם לנוסחה המקובלת – גינוי בפומבי וגיבוי מאחורי הקלעים"… והוא מוסיף כי מכיוון שמבחינת הח"כים "מדובר בנוסחה מוכרת שהוכיחה את עצמה" – "הם מתקשים להבין עד עתה בשל מה המהומה"!

 

יצויין שגם עתה, לאחר שקמה סערה רבתי בכל רחבי עולם התורה והיראה, לא נתבעה הממשלה באופן חד-משמעי לבטל לחלוטין את המתווה המזעזע והתקדים המחריד, ולהשיב את המצב על כנו ללא שינוי. במקום זאת דנים ראשי השלטון כיצד לתעתע בציבור החרדי ולהרגיע את הרוחות באמצעות כדורי הרגעה מלאכותיים, בדמות נסיונות שונים ומשונים שיאפשרו את הפעלת המיזם ההרסני ב"שינוי השם" וכדו'. כזו היא, למשל, ההצעה לפיה המיתחם החדש לא יוגדר בצורה מוצהרת כאיזור הנשלט ע"י הרפורמים והקונסרבטיבים, אלא יתופעל פורמאלית ע"י "הסוכנות היהודית", אותו גוף המשמש מזה שנים ארוכות כזרוע לקידומם של עוקרי היהדות הללו וכראש חץ להפצת פעולותיהם המגבירות טמיעה והתבוללות, ואשר היה האדריכל הראשי של המתווה הנוכחי, עוד בתקופת הממשלה הקודמת.

 

עוד במאמר – ביקורת כנגד "הפשרות"

 

 

אותם "תירוצים" מוכרים של "הרע במיעוטו" "הסכמה שבדיעבד", "כבר נגזרה גזירה", "דבר שלא בא לעולם", "יטורפד בעתיד" וכו' וכו' – נשמעים במקרה זה, כמו בענינים נוספים, שכן כך דרכו של היצר הרע, היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו צא והשלים גם עם מתן דריסת רגל לעבודה הזרה הרפורמית, רח"ל.

 

כי ברגע שמתחילים במדרון החלקלק של הפשרנות כשיטה, אין לדבר סוף. וכבר הובאו בעבר דברי רבינו הגדול מרן הגרא"מ שך זצוק"ל שכתב: "מתחילים בפשרה אחת, וסופם שיוותרו על הכל, כי כך דרכה של פשרה, שמויתור אחד מגיעים מהר אל הויתור השני, מתירים קצת, ואח"כ עוד ועוד, עד שנשארים עירומים מן הכל!" (שיחה מיום כ' בכסלו תשנ"ג, מכתבים ומאמרים ה').

 

כאמור, שיגרת התירוצים והפזמונים נוסח "הרע במיעוטו", לא החלה בענין האחרון של הכניעה מראש למתווה הרפורמי ההרסני, מכח הטענה כי אולי ואולי עוד יהיה גרוע יותר בהחלטת בג"ץ עתידית ועל כן מוטב להקדים מכה למכה ו"להשלים עם המציאות".

 

בענין זה יש להזכיר דברים נוקבים שאמר הגאון הגדול רבי ישראל יצחק קלמנוביץ' שליט"א, לפני כשלושה חודשים, באסיפת ת"ח מופלגים בבני ברק, עם היוודע הנסיון שיזמו הפוליטיקאים כדי לקיים את מתווה חוק הגיוס הנודע לשימצה, בתירוצים שונים ומשונים וב'שיפוצים' מתעתעים למראית עין.

 

 

 

לסיום, נכתב במאמר, אכן, רבותינו לימדונו כי מי שעולה על מסלול הפשרנות, חייב להתעשת מבעוד מועד, פן יתקשה לחזור על עקבותיו ולהיחלץ מהסתבכות בדרך ללא מוצא. במקרים חמורים יותר, הוא עלול להיקלע למצב של "את אשר ריחקת קירבתי ואשר קירבת ריחקתי", כאשר את חמימות הלב שנקבעה בלבו של כל יהודי על מנת להפעילה כדי לעמוד בתוקף על משמר היהדות, הוא ממיר בזעם לוהט כלפי כל מי שמנסה להעמידו על הסכנה שבהעמדת יסודי הדת למקח וממכר ועל התוצאות הרות האסון של פשרנותו האינסופית.

 

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. הקנאים אף פעם לא קבלו את דעת גדול"י. הם התנגדו לחזו"א, לרב שך, לגריש"א ולהבדיל בין חיים לחיים – לגדול"י דהיום. אין חדש תחת השמש.
    השאלה היחידה האם מדובר בקנאים או בתחפושת יפה לפורים?!… וד"ל.

    ישראל |
    הגב