הפקה קולית של מילים משפרת את הזיכרון בקרב ליקויי שמיעה מושתלי שבלול בדומה לשומעים

מדובר בנבדקים בעלי ליקוי שמיעה תחושתי

המחקר החדש שנעשה בראשות ד"ר ריקי טייטלבאום סוויד ובשיתוף פעולה עם ד"ר מיכל איכט שתיהן קלינאיות תקשורת ומרצות במחלקה להפרעות תקשורת בפקולטה למדעי הבריאות יחד עם ד"ר יניב ממה, פסיכולוג קוגניטיבי מהמחלקה למדעי ההתנהגות כל החוקרים מאוניברסיטת אריאל. במסגרת המחקר נבדק ‟אפקט ההפקה הקולית‟ בקרב מושתלי שבלול, השפעתם של ערוצי הלמידה: שמיעה וראייה כדי לבדוק את יכולתם של מושתלים צעירים לזכור מילים, לעומת בני גילם השומעים.
מדובר בנבדקים בעלי ליקוי שמיעה תחושתי – עצבי, הנובע מפגיעה בתאי החישה באוזן הפנימית ובעצב השמיעה. פיתוחו של שתל השבלול (cochlear implant) לפני מספר עשורים הווה מהפכה של ממש בתחום שיקום השמיעה לבעלי ליקוי חמור עד עמוק שלא מקבלים תועלת מספקת ממכשירי השמיעה הקונבנציונליים. קיימת שונות רבה בהישגים השמיעתיים שמציגים המושתלים. מחקרים רבים עוסקים בהשפעתם של גורמים שונים (כגון, גיל ההשתלה, שאריות השמיעה) על הצלחת התהליך השיקומי של המושתלים. בשנים האחרונות, המחקר מתמקד גם בהשפעה של יכולות קוגניטיביות (זיכרון, למידה, קשב) על הישגיהם של מושתלי שתל השבלול.
מחקרים אחדים הציעו כי פערים במשימות קוגניטיביות בין מושתלים לשומעים הם ייחודיים לערוץ השמיעה, ובמשימות הדורשות שימוש בערוץ הראייה למשל פער זה אינו קיים.
המחקר הנוכחי התמקד בהשפעת השמיעה והראייה לצורך למידה ויכולת לזכור מילים בקרב מושתלים צעירים לעומת בני גילם השומעים. במשימת הלמידה, הנבדקים למדו רשימת מילים, מחציתן ע"י אמירה בקול (הפקה) ומחציתן בקריאה דמומה או הקשבה בלבד ללא הפקת צליל דיבור. המילים הוצגו כתובות בערוץ הראייה או כמילים מושמעות (בערוץ השמיעתי). המושתלים ביצעו את המטלה הראייתית (כשהמילים כתובות מולם) פעמיים: א. כשהשתל פתוח ומאפשר להם לשמוע את עצמם קוראים את המילים בקול ב. כשהשתל סגור, ואינו מאפשר להם לשמוע את עצמם.
ממצאי המחקר הצביעו על כך שבשתי המטלות הראייתיות (שתל פתוח ושתל סגור), המושתלים הראו ביצועי זיכרון דומים לאלו של קבוצת הביקורת. אולם, במטלה השמיעתית, המושתלים זכרו פחות מילים שנלמדו בהקשבה בלבד (ללא הפקה) לעומת קבוצת הביקורת. ממצאים אלו תומכים בכך שמושתלים לומדים טוב יותר באמצעות הערוץ הראייתי (קריאה ולא הקשבה), וכי הפקה קולית של מילים משפרת את הזיכרון שלהן גם בקרב אוכלוסייה זו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.