הפרקליטות גנזה את התיקים של ראשי הערים צפת וק"ש

פרקליטות מחוז צפון הודיעה לפני זמן קצר כי החליטה, על דעת פרקליט המדינה והמשנה לפרקליט המדינה (פלילי), לגנוז את תיקי החקירה שנפתחו בעניינם של ראשי עיריית קריית שמונה וצפת, חלקם בעילה של חוסר ראיות וחלקם בעילה של חוסר אשמה

פרקליטות מחוז צפון הודיעה לפני זמן קצר לב"כ של אילן שוחט, ראש עירית צפת, ולב"כ של ניסים מלכה, ראש עיריית קריית שמונה, כי החליטה, על דעת פרקליט המדינה והמשנה לפרקליט המדינה (פלילי), לגנוז את תיקי החקירה שנפתחו בעניינם, חלקם בעילה של חוסר ראיות וחלקם בעילה של חוסר אשמה.

להלן, בתמצית, פירוט החשדות שעלו והעילה לגניזת החשדות בכל אחת מהפרשות:

שוחט נחקר בגין מספר פרשות – חשד שבעת בניית בית מגוריו קיבל ראש העיר הנחות מ מבעלי מקצוע וספקים שונים, אשר ניתנו לו לבקשת קבלן פלוני בתמורה לטובות הנאה שקיבל אותו קבלן מהעירייה. לאחר בחינת מכלול הראיות נמצא כי אין ראיות ברמה הנדרשת בפלילים, על מנת להוכיח כי שוחט היה מודע לכך שההנחות שקיבל ניתנו בשל התערבותו הקבלן האמור. כמו כן לא נמצאו ראיות מספיקות לכך שראש העיר נתן תמורה לקבלן בגין הנחות אלה. בנסיבות אלה הוחלט לגנוז את התיק לגביו מעילה של העדר ראיות מספיקות.

חשד למתן שוחד בחירות בכך שראש העיר מינה אדם לתפקיד בעירייה, בתמורה לתמיכה פוליטית מצד משפחתו של אותו אדם. גם בפרשה זו לא נמצאו ראיות מספיקות ברמה הנדרשת בפלילים, על מנת להוכיח כי שוחט הבטיח את המינוי הנטען, או כי פעל לקידומו. כמו כן לא נמצאו ראיות מספיקות על מנת להוכיח שהליך המינוי של אותו אדם לא היה ענייני. בנסיבות אלה הוחלט לגנוז גם פרשה זו מעילה של העדר ראיות מספיקות.

חשד לשיבוש הליכי משפט ולטיוח תלונת צעירה ממשפחה נזקקת נגד קרוב של שוחט בתמורה לעזרה כלכלית. מחומר הראיות שנאסף עולה כי ראש העיר סייע למשפחת הצעירה הן לפני הגשת התלונה והן לאחריה. בנסיבות אלה לא ניתן יהיה להוכיח את הקשר הנדרש בין הסיוע הכלכלי לטיוח התלונה, ולפיכך הוחלט לגנוז פרשה זו מן העילה של העדר ראיות מספיקות.

חשד למרמה והפרת אמונים בגין מתן טובות הנאה ורכישת טובין מכספי העירייה עבור מקורבת לאילן שוחט. בחינה יסודית של חומר הראיות שנאסף בעניין זה מלמדת כי לא נמצאו ראיות המלמדות על רכישת טובין למקורבת, וכי האישה הייתה זכאית לטובות ההנאה שקיבלה, בהתאם לקריטריונים אובייקטיביים שנקבעו. בנסיבות אלה הוחלט לגנוז פרשה זו מעילה של העדר אשמה פלילית.

מר מלכה נחקר בגין מספר פרשות – בשלוש מהן עלה חשד לכך שניסים מלכה קיבל תרומות בבחירות 2013 משלושה אנשי עסקים בעיר בתמורה לקידום ענייניהם בעירייה. חומר הראיות שנאסף בעניין זה, מלמד כי שניים מאנשי העסקים הללו תרמו למטה הבחירות של ניסים מלכה בבחירות 2013, אך מדובר בתרומות שניתנו על פי חוק. לגבי איש העסקים השלישי, לא נמצאו ראיות המלמדות כי תרם למערכת הבחירות של ניסים מלכה. כמו כן לא נמצאו ראיות כי ניסים מלכה פעל לקידום ענייניהם של אנשי העסקים הללו בעיר, או שהיה בכוונתו לעשות כן. בנסיבות אלה הוחלט לגנוז פרשיות אלה מהעדר אשמה פלילית. בנוסף נחקר חשד לשיבוש הליכי חקירה. אף לכך לא נמצאה ראיה נגד ראש העיר ולפיכך הוחלט לגנוז חשד זה, וזאת מן העילה של העדר אשמה פלילית.

חשד נוסף שנחקר נגע להבטחה שלכאורה ניתנה על ידי ניסים מלכה לחבר מועצת העיר, לפיה ימנה אותו למשרה ציבורית, בתמורה לתמיכתו בישיבת מועצה במינוי שראש העיר היה מעוניין בו. בחינה יסודית של חומר הראיות שנאסף בעניין זה, מלמדת כי אין ראיות המצביעות כי ראש העיר הבטיח הבטחה כלשהיא בעניין זה. בנסיבות אלה הוחלט לגנוז פרשה זו מהעדר אשמה פלילית.

מו כן נחקר חשד לעבירה של הלבנת הון, בשל חשד שראש העיר עשה שימוש בחשבון בנק של קרוב משפחה תושב חוץ. ממצאי החקירה בעניין זה מלמדים שההעברות הכספיות שנעשו בחשבון קשורות להשקעות של בעל החשבון בישראל, ולפיכך הוחלט לגנוז פרשה זו מהעדר אשמה פלילית.

בנוסף נחקר חשד למימון בחירות אסור בבחירות 2013. בחינה מעמיקה של חומר הראיות שנאסף בעניין זה הובילה למסקנה, כי אין די ראיות ברמה הנדרשת בפלילים על מנת לבסס כתב אישום, ולפיכך הוחלט על גניזת פרשה זו מהעדר ראיות מספיקות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.