הצבא החרדי • ועדת פרי ממליצה: יוקמו ישיבות הסדר לחרדים

ביום שני (מחר), צפויים חברי ועדת פרי לשוויון בנטל להתכנס לאחת הפגישות האחרונות שלהם, ובקרוב תפרסם הוועדה את טיוטת החוק המתגבשת. אך עוד לפני שלב ההצבעות על המלצות הוועדה, הבוקר נודע כי לקראת הדיון מחר מתגבש בוועדה רעיון להקמת מסלול ישיבות הסדר גם עבור הציבור החרדי.
כל ישיבות ההסדר היום מיועדות לציבור הדתי-לאומי, אך במסגרת החוק החדש רוצים בוועדה כי המסלול ייפתח גם לתלמידי הישיבות החרדיות. כיום תקופת השירות של בני ישיבות ההסדר עומדת על 16 חודשים, אולם על פי החוק המתגבש השירות במסלול ההסדר יתארך במהלך השנים הקרובות לשנתיים, גם עבור הציבור הדל"י וגם עבור הציבור החרדי, כאשר הארכת השירות תתבצע בהדרגה במשך כמה שנים.
לפי מה שהוצע בוועדה, הרי שעד להקמת הישיבות הללו תיכנס לתוקף תקופת מעבר שתימשך שלוש או ארבע שנים. כאשר במהלך תקופה זו יידרשו הישיבות לעמוד במכסות גיוס, ואילו האברכים שימשיכו ללמוד בהן יקבלו פטור קבוע משירות כשיגיעו לגיל 22, אז גם יאבדו את מעמד 'תורתו אמנותו' שמאפשר להם לקבל תקציב מהמדינהה. יעדי הגיוס לצבא ולשירות האזרחי בתקופת המעבר יתאמו את מה שנקבע בהסכם הקואליציוני, וכבר בתקופת המעבר יוטלו סנקציות כלכליות מוסדיות על ישיבות שלא יעמדו ביעדי הגיוס.
בוועדה הוחלט עוד, כך על פי 'מעריב הבוקר, כי לאחר תקופת המעבר תוטל חובת גיוס על כולם, כאשר תלמידי ישיבה חרדים יוכלו לדחות את גיוסם עד גיל 21 לכל המאוחר, למעט מי שיוגדר כ'עילוי', ככל הנראה 1,800 במחזור, שיזכה לפטור משירות ויתוקצב על ידי המדינה בסכומים גבוהים מאלו שתלמידי הישיבות מקבלים כיום.

החלטה נוספת של הוועדה היא כי יוקמו שני גדודים נוספים של גדוד "נצח יהודה" (הנחל החרדי). עוד הוחלט כי במהלך תקופת המעבר תוקם רשות שירות אזרחי שתטפל בצעירים חרדים שעליהם יוותר הצבא. הרשות תפעל תחת משרד הכלכלה והמסחר.
בדיון שיתקיים מחר צפויה הוועדה לעסוק באחד הנושאים המרכזיים שנותרו פתוחים – הסנקציות והתמריצים האישיים שיופעלו כלפי בני הישיבות החרדים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.