"הצהרות על ירושלים חשובות – המערכה היא על הנפש היהודית"

ראשי וידידי רשת החינוך והקרוב 'שובו' ערכו מסע בישראל במהלכו חנכו שלושה בתי מדרש וכיתות לימוד. הם גם נפגשו עם שרים וחברי כנסת.

'אתם זוכים להציל ילדי ישראל מאבדון; ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא לעבודת הקודש בגשמיות וברוחניות; שתגדלו ותרבו לאלפי אלפים' – כך אמר מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א לראשי וידידי רשת החינוך והקירוב 'שובו' שהגיעו למסע שכולו קודש בישראל. מרן שליט"א הקדיש דקות ארוכות לשמוע על מפעלי התורה של השבת אלפי רבבות ילדים ומשפחות אל חיק היהדות. במסע שנמשך שלושה ימים השתתפו כחמישים מידידי והנהלת 'שובו' בראשות; יו"ר 'שובו' בארה"ב; הרב אברהם בידרמן והרב יוסף הוך, בנו בכורו של מייסד 'שובו' הגאון רבי אברהם פאם זצ"ל, שיבדלח"א רבי אהרן פאם, מנכ"ל 'שובו' הרב חיים מיכאל גוטרמן, ויו"ר 'שובו' באירופה הרב דוד בלאקמן.

מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א אמר למשתתפים כי 'כל זכות התורה שלומדים ילדי 'שובו' נזקף לזכותכם; אשריכם ואשרי חלקכם'. מרן ראש הישיבה שליט"א סיפר למשתתפים על אודות מחזיק תורה שתרם ספרי הרשב"א לביהמ"ד ולימים בא בחלום לאדם אחד וציטט לו רשב"א בגיטין, דבר שלא היה בכדי שיעשו בימי חייו – 'תראו עד היכן הדברים מגיעים לזכות מחזיקי תורה'.

מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א אמר למשתתפים כי 'עבודכם היא הצלת נפשות מאבידת עם ישראל; אלפי רבבות ילדי ישראל שאינם יודעים מהי תורה ומהו יהדות; אתם נותנים להם את הטעם בחיים ומצילים בכך דורות כפשוטו. אנחנו קרובים לימי החנו ;'היוונים ביקשו 'להשכיחם' תורתך ואתם זוכים 'להשכיחם' מלשון 'שכיח' – להנגיש התורה והיהדות לילדי ישראל;' 'סאיז הגוועלידע זאך'; אדירה היא עבודתכם למען כלל ישראל; חזקו ואמצו ויהי ה' בעזריכם להתגבר על כל המכשולים בגשמיות וברוחניות'.

הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ששמע בקשב רב על הפעילות העניפה ועל הקשיים הרבים שיש בדרכם אמר;' אתם השגרירים של עם ישראל; אין לאדם מושג כלשהו כמה זכותכם רבה בשמיים. 'דבר צווה לאלף דור' – כל ילד וילדה שאתם מצילים, אתם מצילים דורי דורות אחריו'.

את המסע פתחו המשתתפים בביקור בביה"ס 'שובו' ע"ש הרב מרדכי קנופף ז"ל. הרב גוטרמן סיפר למשתתפים כי 'זהו ראשון בתיה"ס של 'שובו' ש'זכה' במיקומו הראשון לצו סגירה ולהתנכלות קשה מצד העיריה עד כדי ששיגרו דחפור שהחל בהריסה בערב חג הסוכות ורק בהתערבות הסנטור ג'ו ליברמן בארה"ב ניאות שר החינוך דאז לאשר את קיומו. בביקור השתתף חבר העירייה (אגו"י) הרב אברהם עשור שהבטיח את עזרתו להקצאה ראויה לביה"ס.

המשתתפים צפו בשיעור גמרא באחת הכיתות והתמוגגו מנחת לשמע הידע הנרחב שהציגו התלמידים. לאחר מכן השתתפו בחגיגת בר מצוה לתלמיד דוד שפלב, בחנוכת בית מדרש ובהקדשת כיתה. אחה"צ קיימו המשתתפים ביקור בכנסת במהלכו נפגשו עם שרי החינוך והדתות. יו"ר ועדת הכספים וח"כ; הרב יעקב ליצמן. הרב אורי מקלב והרב יעקב אשר.

שר החינוך נפתלי בנט ביקש תחילה לשמוע על 'שובו'. מבחינתו, אמר בהלצה; 'מה שידעתי עד כה זה ש'שובו' זה משהו שקשור לגפני שנלחם למענה להשגת המשאבים הדרושים…הוא האזין בשקיקה לרבי אהרן פאם והתחייב לפתוח ערוץ פתוח עם הנהלת הרשת בארץ. 'אתם מחנכים בשיטה שאני חפץ מאוד לעשות בחינוך; לשפר את איכות הלימודים ולחזק את הזהות היהודית. השר בנט הבטיח כי יערוך 'ביקור פתע' באחד מבתי הספר 'שכן אינני רוצה – 'ביקורי אסאד' – עם דגלים וקבלת פנים כדי לעמוד מקרוב אחר עבודתכם החשובה'.

פגישה ארוכה קיימו המשתתפים עם יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני. הרב גפני שזכה לשבחים רבים על עזרתו לרשת אמר כי: 'מה שעושה רשת 'שובו' בישראל היא מה שכל אחד מאתנו היה חייב לעשות ובעצם; היהדות החרדית כולה בארץ ישראל' – 'כאשר השונאים שלנו בכנסת לא מצליחים להתנכל לנו, הם או באמצעות שליחים פונים לבג"ץ. והוא כולו נגדנו. השופטים שם לא נבחרו על ידי הציבור אבל אין להם בעיה לקבוע לנו איך לחיות. רוב השופטים נגדנו, ובסופו של דבר הרוב שם הוא המחליט…; אצלי בלשכה אין מושג 'בלתי אפשרי', אנחנו לעולם לא מוותרים ולא מרימים ידיים. נעשה את המוטל עלינו, ובעזרת ה' ננחל הצלחה'.

השר לענייני דתות הרב דוד אזולאי סיפר ש'זכיתי כתושב עכו וכנציג החרדי בעירייה לסייע להקמת ביה"ס בעיר. ביתי מורה בביה"ס הזה. ביקשו ממני לבוא לברך אתכם, אבל אתם צריכים לברך אותי. אתם עושים יותר מאתנו. אנחנו מדברים ואתם עושים. אני מכיר אישית, העיד השר, משפחות שחזרו בתשובה בגלל ילד אחד שלומד ב'שובו'. אני אמנם שר הדתות אבל אני מתגעגע לימים של החיכוך כמורה ומחנך עם נשמות קדושות'

את יומם השני פתחו חברי המשלחת בביקור בביה"ס 'שובו' בנתניה. הם ביקרו בכיתות וקיימו מפגש עם תלמידים עולים חדשים מצרפת והוריהם. הרב יהודה שוורץ הקדיש את בית המדרש של ביה"ס לע"נ אביו, חבר הנהלת 'שובו' הרב אליעזר שוורץ זצ"ל, וכיתה הוקדשה ע"י חבר הנהלת שובו ארה"ב הרב אברהם גארפינקעל, לע"נ אמו סאשא ע"ה.

לעת ערב התכנסו המשתתפים לחגיגת פדיון הבן לתלמיד ביה"ס 'שובו' בחדרה; עידן פרסקוב בן השמונה, ולאב של אחד התלמידים; מיכאל מיכאלוב (34) . את הפדיון ערך חבר מועצג"ת וראש ישיבת 'חברון' הגאון רבי דוד כהן שליט"א.

סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש המסייע רבות לרשת אמר בטקס כי יש עניים בדעת ועניים בחכמת התורה ואת החסר הזה ממלא 'שובו' העושה נפשות לה' ולתורתו. 'אין ארגון שזוכה לגאול, כפשוטו, ילדים. אנו מצדנו נמשיך לסייע לכם ככל שאוכל כדי להקל על עבודתכם החשובה'.

במהלך הערב חילקו הרבנים זוגות תפילין שהביא עימו יו"ר 'שובו' באירופה הרב דוד בלאקמן. הרב בלאקמן גייס את ילדי ביה"ס 'מנורה' שבשכונת גולדרס גרין בלונדון לתרומת 10 זוגות תפילין. התלמידים הקדישו את כספי המעשר מהמתנות שקיבלו לבר המצווה לצורך רכישת תפילין מהודרות לילדי 'שובו'.

שיאו של המסע החל ביום רביעי בביה"ס 'שובו' בפתח תקוה. ידידי 'שובו' מארה"ב הביאו עימם ספר תורה מהודר שנכתב לזכרו ולע"נ של מייסד 'שובו' הגר"א פאם זצ"ל והוקדש ע"י הנגיד חבר הנהלת שובו ארה"ב הרב אהרן עלבאגען, כדי להכניסו ברב עם לביהמ"ד שבביה"ס. לטקס הכנסת ספר התורה הגיע במיוחד מלונדון נשיא 'שובו' אב"ד בביה"ד לונדון מראשי 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי יונתן אברהם שליט"א. המשתתפים הפתיעו את יו"ר 'שובו' בארה"ב הרב יוסף הוך ורעייתו אביבה והקדישו את ביהמ"ד לע"נ הוריהם; הרב יהודה צבי ז"ל ומרים ע"ה הוך, והרב מרדכי ז"ל וקילא ג'קובס ע"ה. הרב הוך ורעייתו וכן בתם חנה שהגיעה במיוחד מארה"ב לרגל האירוע, דמעו מהתרגשות שעה ש'גילו' את שלט ההנצחה שהוצב בביהמ"ד.

שעה ארוכה רקדו בהתלהבות רבה לכבודה של תורה ראשי וידידי 'שובו' ומאות תלמידי ביה"ס והישיבה לצעירים הסמוכה. לאורך הרחובות הסמוכים. התלמידים ולפידי האור בידיהם פיזזו עם הרבנים ושאגו בקול גדול; ה' מלך!. הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א אמר בפתיחת ההיכל כי הוא מבקש לצטט את הנכתב בסה"ק 'חובת הלבבות' שער אהבת ה' פרק ו' על מזכי הרבים: 'אשריכם אנשי 'שובו' שזכיותיכם גדולות מאוד'. לפני סגירת ההיכל אמרו המשתתפים פרק תהילים לרפואת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א.

בסעודת המצווה שנערכה בסיום אמר הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א; 'מי יכול לשער מהם דרגתם של מזכי הרבים; 'נח, אומר הספורנו, זכה לבנים רק בגיל 500 מאז שהחל לזכות את הרבים ולהשיבם בתשובה שלמה. ב'שער הציון' רנ"ו מובא מדרש שאלקנה זכה בשמואל בשל זיכוי הרבים – 'אתה הבאת אור לעולם, תזכה שבנך יאיר את העולם'. ואתם ראשי וידידי 'שובו' נדיבי עמים נאספו אין ספק בעולם שאתם התשובה לגזירה של 'להשכיחם' תורתך. להשאיר את התורה – 'לא אשכח דבריך' ולזכות במצוותיה את כל הדורות של התלמידים שהשבתם לכור מחצבתם'.

הגר"י אברהם שליט"א נשא בהתרגשות רבה את דבריו; 'ה'חפץ חיים' זיע"א מסביר מדוע נקראת התורה הקדושה 'שירה' – 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת שימה בפיהם'. לפני כן נכתב; 'ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא.. אם אין התורה נקנית כ'שירה' – בשמחה ובערגה כי אז 'אנוכי אסתר פנים'. לאמור; מצוותנו היא להקנות את התורה הקדושה בשמחה. אלפי ילדים ומשפחות בני אברהם יצחק ויעקב נמצאים מעבר לגדר – תרתי משמע. רבותי! אנחנו שומעים הצהרות דיפלומטיות על ירושלים שיתכן והם חשובות. אבל אנחנו מבקשים ש'מציון תצא תורה' – המערכה היא על נשמות ילדי ישראל בארץ. זו המערכה האמיתית. לא הצהרות'.

הרב אברהם יוסף לייזרזון אמר 'זכיתי להיות ליד ערש לידתה של 'שובו'. כמה דמעות שפך רבנו כשאמר; 'איך אעלה אל אבי שבשמים והנער איננו איתנו'. אי אפשר להקים אימפריה כזו ללא החשמונאי של ימנו המנהיג הגדול כמוהו. נמשיך בדרכו והקב"ה יהי' בעזרנו'.

הרב יוסף הוך ביקש לשתף את המשתתפים בחוויה אישית שעבר בבוקר בביה"ס היסודי של 'שובו' בפ"ת. 'שמתי לב שהילדים השכנים מעבר לגדר בחינוך הממלכתי גם כשהם יוצאים להפסקה הם עם התיקים על הכתפיים. שאלתי את אחד התלמידים למה בביה"ס 'שובו' הנושק לחטיבת הביניים שלכם אני רואה שמשאירים את הילקוטים בכיתה. אתם יודעים מה הוא ענה לי; 'הם דתיים'!. הוא שיבח את מפיקי המסע 'טיפ הפקות' בהנהלת הר"ר מוטי רבינוביץ כשעל המלאכה מנצח הר"ר איתן הימלשטיין מנהל תחום יח"צ ברשת על המסירות להצלחת המסע.

את מסכת הברכות סיים מנהל ביה"ס הר"ר אליהו בר טל והתלמיד רונלד קייקוב שביקש לומר רק משפט אחד; 'במעמד קבלת התורה עמדו יחד כל שבטי ישראל כאיש אחד בלב אחד. כך קיבלנו את התורה לדורות. רוסים. צרפתים. אתיופים – כל שבטי ישראל יחד מקבלים כאן את התורה כאיש אחד בלב אחד גם כאן ב'שובו'. ובמילה אחת; 'באהבה'. משאלה של ילד. חזונה של 'שובו'.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.