הצינורות המוטמנים של חברת דור כימיקלים בחיפה מסוכנים לציבור

המשרד להגנת הסביבה עצר את ההזרמה בצינורות המוטמנים של חברת דור כימיקלים המעבירים חומרים
מסוכנים – זאת, בהמשך לעצירת ההזרמה שכבר ביצע סביב אירוע דליפת הגז לשני צינורות שמולאו במים.
המשמעות היא כי המשרד אוסר את המשך העיסוק הקיים לחברה להזרמת חומרים מסוכנים בצנרת
היוצאת מהמפעל והנכנסת אליו עד שימולאו התנאים המחמירים שהציב.
לאחר השימוע שקיים המשרד למנהלי החברה, המשרד קבע כי על דור כימיקלים לרוקן את הצנרות באופן
מיידי (למעט 2 קווי צנרת שלהם נקבע הסדר מיוחד כמפורט), ונאסר עליה לשנע חומרים מסוכנים בצנרת
הטמונה החוץ-מפעלית, עד שיוכח כי כל הקווים עומדים בדרישות שהוצבו להם, והונחה דעתו של המשרד
באשר לתפעולם לפי התקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר ולסיכון שהם מייצרים.
המשרד להגנת הסביבה מדגיש, כי העובדה שדליפת הגז התגלתה רק בעקבות תלונות אזרחים לרשות
הכבאות וכן לעיריית חיפה ולא באמצעות מערכות הגילוי המוקדם וההתרעה על דליפות מקווי שינוע חומרים
מסוכנים, מצביעה על כשל כולל במערכת בקרת הדליפות של המפעל. מערכת גילוי הדליפות הקיימת על
צינור ה-C4 לא הצליחה במשך ימים לגלות דליפה, ולאור זאת, עולה החשד כי המפעל אינו ערוך ברמת
ההגנה הנדרשת לגילוי ומניעת דליפות ממערך קווי השינוע של חומרים מסוכנים.
המשרד להגנת הסביבה כבר ביצע בעבר כנגד החברה פעולות אכיפה משמעותיות – כמו צווי סגירה
מנהליים על-פי חוק אוויר נקי, תיקי חקירה פליליים אשר הגיעו להרשעות מנהלים בבתי משפט, עיצומים
כספיים ועוד – וממשיך באכיפה מאומצת כנגד החברה וכן כנגד כל המזהמים במפרץ חיפה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.