הצע"ח של הרבנות: בתי העסק יוסדרו

על פי המודל המוצע, יוקם מספר מצומצם של איגודים אזוריים שיספקו את שירותי ההשגחה בבתי העסק ויעסיקו את המשגיחים בהעסקה ישירה. בכך מבקשת הרבנות הראשית להביא ליישום פסק הדין של בג"ץ שקבע כי משגיחי הכשרות לא יקבלו את שכרם מבתי העסק המושגחים

הערב פרסמה הרבנות הראשית לישראל הצעת חוק מפורטת להסדרת שירותי השגחת הכשרות בבתי עסק.

על פי המודל המוצע, יוקם מספר מצומצם של איגודים אזוריים שיספקו את שירותי ההשגחה בבתי העסק ויעסיקו את המשגיחים בהעסקה ישירה. בכך מבקשת הרבנות הראשית להביא ליישום פסק הדין של בג"ץ שקבע כי משגיחי הכשרות לא יקבלו את שכרם מבתי העסק המושגחים.

על פי המודל, כל איגוד אזורי ינוהל על ידי מנהל כללי מקצועי שיידרש להיות בעל השכלה וניסיון ניהוליים מתאימים. המנהל יהיה כפוף למועצה שבה יהיו חברים רבנים, ראשי מועצות דתיות, מנהלי מחלקות כשרות ונציגי ציבור שיאושרו על ידי הוועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות.

החוק מסדיר היבטים שונים ומגוונים הנוגעים למערך השגחת הכשרות כגון תנאי הסף הנדרשים למשגיח כשרות, הסדרים המבטיחים שמירה על טוהר המידות במערך הכשרות ועוד. על פי המודל, תיקבע עלות אחידה לשירותי השגחת הכשרות, בהתאם למאפייני בית העסק, שתבטיח שקיפות ושוויוניות.

על פי המודל, ימונה במסגרת הרבנות הראשית לישראל ממונה על האיגודים האזוריים, שיוקנו לו סמכויות נרחבות להבטיח התנהלות תקינה של האיגודים. בכך, מבקשת הרבנות הראשית לישראל ליצור חיבור בין אחריות וסמכות, ולתקן את המציאות הקיימת לפיה היא נושאת באחריות לכשרות הממלכתית אולם נעדרת כלים של ממש שיאפשרו לה לתקן את הליקויים הקיימים במערכת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.