הצעת ייעול :האגרות לתובענות ייצוגיות בבימ"ש השלום יופחתו בשליש

הצלחנו למצוא את האיזון בין החשיבות בהפסקת הצפת בתי המשפט בתובענות סרק

האגרות יופחתו בשליש- 8000 שקלים לתובענות ייצוגיות בבימ"ש השלום; 16,000 לתובענות ייצוגיות בבימ"ש מחוזי או כנגד רשות מנהלית; התובע ישלם מחצית מהסכום עם הגשת התובענה ואם זכה בתביעתו יושב לו הסכום ולא ישלם את המחצית השנייה*

יו"ר הוועדה חה"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי): "הצעת הפשרה היא שביל הזהב לייעול המערכת. סכומי האגרות יאפשרו הגשת תובענות אמיתיות ויורידו את התמריץ לתביעות סרק. במקרים בהם התובע זוכה או ניתן פסק דין שמאשר הסדר פשרה שבמסגרתו מתקן הנתבע את העוול ומפצה את חברי הקבוצה הוא לא ישלם את המחצית השנייה והמחצית הראשונה של האגרה תוחזר לו. במקרה שניתן פסק דין שמאשר הסתלקות – לשופט יהיה שיקול דעת האם לפטור את התובע מהחצי השני של האגרה ולהשיב לו את החצי הראשון של האגרה, בהתאם לנסיבות ההסתלקות (אם ההסתלקות הייתה בגלל שהנתבע תיקן את דרכיו וכדומה –השופט יוכל לפטור, אם ההסתלקות הייתה בגלל שלא הייתה עילה – השופט לא יפטור). עוד מוצע לערוך תיקון חקיקה שבמסגרתו ייקבע, לראשונה, כי במקרה של תביעת סרק השופט יהיה רשאי – מטעמים מיוחדים שיירשמו – להטיל הוצאות על עורך הדין עצמו. בנוסף, לפי מתווה הפשרה יינתן פטור מהאגרות בנושאים של אכיפת זכויות בתחום איכות הסביבה, איסור הפלייה במוצרים, שירותים וכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים, דיני עבודה ופגיעה באנשים עם מוגבלות".

שרת המשפטים איילת שקד: "תביעות סרק רבות גרמו לפגיעה קשה בעסקים קטנים ובינוניים והעלו את מחירי המוצרים השונים.
בשנה האחרונה, מאז הכרזתי על בחינת הטלת אגרה על תובענות ייצוגיות, שמעתי מגורמים שונים, בניהם אנשי אקדמיה, שופטי בתי משפט המחוזיים השונים, נציגי עמותות וארגונים שונים טיעונים אשר נלקחו בחשבון בעת קביעת גובה האגרה והתנאים לפטור ממנה.
הצלחנו למצוא את האיזון בין החשיבות בהפסקת הצפת בתי המשפט בתובענות סרק, לבין מתן האפשרות לתיקון עוולות ציבוריות אשר מצדיקות תובענות ייצוגיות. חשוב לשמר את הכלי הזה, באופן מידתי, ככלי אכיפה אזרחי חשוב. אמשיך לפעול למען כלל הציבור תוך התחשבות בעסקים הקטנים והבינוניים".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.