הקבלנים מציגים תחזית קודרת: מחירי הדירות יעלו ב-8.6% ב-2014 בגלל דחיית תוכניות מע"מ 0% ו

תחזית קודרת בהתאחדות בוני הארץ בעקבות ההאטה בשוק הדיור והלחימה בדרום: "התחלות הבנייה ייפלו ב-12% השנה" ■ "אם ימשך הקיפאון בשוק וקצב עליית המחירים יימשך – זה יביא לעוד עלייה במחירי הדירות"

תחזית קודרת של הקבלנים לגבי ההשפעה ארוכת הטווח של תוכנית מע"מ בשיעור אפס על השוק. סקירה כלכלית של התאחדות בוני הארץ (התאחדות הקבלנים לשעבר) המתייחסת לחודש יולי 2014 מצביעה על המשך מגמת הירידה בהתחלות הבנייה וצופה כי שנת 2014 תסתיים עם ירידה משמעותית בהתחלות הבנייה בהשוואה לשנים האחרונות.

במסגרת הסקירה מתייחסים כלכלני ההתאחדות גם למחירי הדירות וצופים כי ההיצע הנמוך, ההאטה במכירות וגם הביקוש הכבוש יובילו להמשך עליית המחירים גם בשנת 2014.

"הקיפאון בענף הדיור צפוי לגרום השנה לירידה של כ-12% בהיקף התחלות הבנייה", כך על פי הסקירה. כלכלני ההתאחדות מציינים כי ב-18 החודשים האחרונים ניתן לזהות מגמת ירידה כללית בהתחלות הבנייה, על רקע אי הוודאות בענף הדיור: "נמשכת מגמת הירידה של השנה האחרונה בהתחלות בנייה כאשר ברבעון הראשון עמד נתון זה על 10.3 אלף יחידות דיור, ירידה של 6% לעומת רבעון קודם וירידה של כ-16% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

"התחזית לרבעון השני של 2014 עומדת על התחלות בנייה של 9,000 דירות והתחזית השנתית ל-2014 עומדת על התחלות בנייה של כ-40 אלף דירות בלבד. אי הוודאות שיצרה במשק דחיית חקיקת חוק 'מע"מ אפס', והוצאתה לפעול של תוכנית 'מחיר מטרה', עלול להפחית עוד יותר את התחלות הבנייה ברבעון השלישי של השנה".

הנתונים מבוססים על עיבוד נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשילוב נתונים על מספר היתרי הבנייה שניתנו לקבלנים ברבעון הראשון של 2014 והתחלות הבנייה ביוזמה ציבורית ברבעון השני של השנה.

במקביל, מזהירים הקבלנים כי יחד עם ההאטה בהתחלות הבנייה, הביקוש שעדיין גבוה מוביל כבר כעת ויוביל גם בהמשך לעליית מחירי הדירות. "אם ימשך הקיפאון בשוק הדיור ותמשך עליית מחירי הדירות, בקצב דומה לזה שנרשם מאז הכרזת הממשלה על תוכניות 'מע"מ אפס' ו'מחיר מטרה', יעלו השנה מחירי הדירות בכ-8.6%", כך מעריכים הקבלנים ומסבירים: "לצד הירידה במספר העסקאות, המשיך מדד מחירי הדירות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעלות בחודשים אפריל ומאי 2014".

עוד על פי הסקירה, מספר החודשים להשלמת בנייתה של דירה עלה ברבעון הראשון של 2014 ב-5% לעומת הרבעון שקדם לו. בשנה האחרונה מדובר בתוספת של 9% לזמן הבנייה של דירה, בממוצע. כלכלני ההתאחדות מסבירים כי נתון זה משקף בין היתר את המחסור בעובדים מקצועיים הן זרים והן עובדים פלשתינאים שמספרם ירד בחודשיים האחרונים גם בעקבות המצב הבטחוני.

גם מספר הדירות במכרזי רשות מקרקעי ישראל קטן ברבעון השני של השנה ב-4.5% לעומת הרבעון הראשון של 2014 ובכ-10% לעומת רבעון מקביל אשתקד. כך, במחצית הראשונה של השנה עמד היקף שיווק קרקע לדיור על כ-21 אלף דירות בלבד.