ה'קינדרלעך' של צאנז ב'חומש סעודה'(גלריה)

מעמד יבואו טהורים לטובת ת"ת דרכי אבות צאנז במאנסי בשילוב מעמד חומש סעודה מפואר בראשות הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם בנו של האדמו"ר מצאנז שהביא עמו מכתב מיוחד למעמד מאביו האדמו"ר, המעמד נערך בהיכל בית המדרש המפואר טאשאנד במאנסי.

מעמד יבואו טהורים לטובת ת"ת דרכי אבות צאנז במאנסי בשילוב מעמד חומש סעודה מפואר בראשות הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם בנו של האדמו"ר מצאנז שהביא עמו מכתב מיוחד למעמד מאביו האדמו"ר, המעמד נערך בהיכל בית המדרש המפואר טאשאנד במאנסי.

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (22)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א - הגר''א במשאו והקראת מכתב קודש ממרן שליט''א (1)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א - הגר''א במשאו והקראת מכתב קודש ממרן שליט''א (1

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א - הגר''א במשאו והקראת מכתב קודש ממרן שליט''א (2)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א - הגר''א במשאו והקראת מכתב קודש ממרן שליט''א

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א - מנהל הת''ת הרב דוד מאשינסקי הי''ו נושא דברים

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א - צאן קדשים

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (1)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (2)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (3)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (4)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (5)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (6)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (7)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (8)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (9)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (10)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (11)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (12)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (16)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (19)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (20)

מעמד יבואו טהורים וחומש סעודה בת''ת דרכי אבות צאנז במאנסי בראשות מורינו הגר''א שליט''א (21)

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.