הקלות נוספות בייבוא אישי

"למי שלא יכול להרשות לעצמו לטוס לחו"ל, אנחנו רוצים לאפשר לו לייבא באופן אישי"

על פי הצעת החוק, כל מצרך, המיובא לשימוש אישי או משפחתי ושלצורך התקנתו, הפעלתו או תחזוקתו לא נדרש על פי דין בעל מקצוע – יהיה פטור מחובת עמידה בתקן רשמי. רשימת התקנים הרשמיים שחלים על מצרכים אלה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה. ההסדר המוצע לא יחול על שלוש קבוצות של מוצרים: 1. מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון). 2. רכב מנועי 3. מוצר או מכשיר שנועד לשימוש רפואי. כמו כן, הוועדה הוסיפה סעיף לחוק הקובע כי שר הכלכלה והתעשייה, בהסכמת שר האוצר, יוכל להביא לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בקשה להוסיף סוגי מוצרים שעליהם יחול הפטור מעמידה בתקן רשמי, או שיוחרגו מפטור זה. חלק זה של החוק ייכנס לתוקף ב-1 ביולי 2018, אולם ועדת הכלכלה של הכנסת יכולה לאשר לשר הכלכלה והתעשייה דחייה אחת של ארבעה חודשים נוספים. עד למועד כניסתו לתוקף של החוק, אמור שר הכלכלה והתעשייה, לפי סמכויותיו הקיימות, לקבוע צו חדש לעניין ייבוא אישי, שבו יוגדרו הדרישות לגבי ייבוא אישי, לרבות כמויות המוצרים וסוגיהם.

עוד קובעת הצעת החוק הוראות ספציפיות לגבי מוצרי תעבורה (חלפים ואביזרים אחרים לרכב): לפי המוצע, החל מ-1 ביוני 2018 יתאפשר יבוא לשימוש אישי או משפחתי של עד חמישה מוצרי תעבורה מאותו סוג במשלוח (היום ניתן לייבא בייבוא אישי 4 מוצרי תעבורה מאותו סוג בשנה), אולם, שר התחבורה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יהיה רשאי לקבוע סוגי מקרים ונסיבות אשר בהתקיימם יראו מוצרי תעבורה המיובאים בכמות הנ"ל כמוצרים אשר אינם מיובאים לשימוש אישי או משפחתי.

בסיום אמרה יו"ר הוועדה, ח"כ רחל עזריה: "מי שיש לו כסף נוסע לחו"ל, נהנה מזה שאנחנו בעולם גלובלי ומהמחירים הנמוכים, מטייל וחוזר עם צעצועים ובגדים במזוודה. למי שלא יכול להרשות לעצמו לטוס לחו"ל, אנחנו רוצים לאפשר לו לייבא באופן אישי. אנשים קונים באינטרנט כי הם מחפשים משהו בזול ואין להם זמן להגיע לחנויות. בפעם ראשונה אנחנו נגדיר מוצרים שיש להם אישור אוטומטי להיכנס לישראל לשימוש אישי ומשפחתי. המידע יהיה זמין לציבור וכל אחד יוכל לחשב את המחיר הסופי למוצר ואיזה אישור הוא דורש. זו רפורמה שתגביר את התחרות במשק ותוריד את יוקר המחיה לציבור".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.