הקשר בין תיקון חצות לקניית דירה

אל תהיה אנוכי-בין המצרים

"החלצו מאתכם"- צאו מעצמכם!
בפרשת השבוע נקרא על בני גד ובני ראובן שהיה להם מקנה רב בקר וצאן ונשאו עיניהם אל עבר הירדן לארץ גלעד שהיא ארץ מתאימה ככפפה ליד עבור הצאן. ובאו לפני משה רבנו ובקשם אחת היא אל תעבירנו את הירדן אנו רוצים להשאר בארץ גלעד. משה רבנו שומע ו"שוטף" אותם בשיחה מוסרית "האם אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? כה עשו אבותיכם המרגלים ויניאו את לב העם וגרמו לכעסו של ה' עליהם… והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים להוסיף חרון-אף ה' אל ישראל" {שימו לב שהם שומעים את התוכחה ולא מפסיקים את ה"מוסר" של הרב שלהם- ללמדנו ששווה לשמוע תוכחת מוסר מהמשגיח גם אם לא עשית כלום…}ואז הם אומרים את המשפט הבא- "גִּדְרֹת צֹאן נִבְנֶה לְמִקְנֵנוּ פֹּה וְעָרִים לְטַפֵּנוּ: וַאֲנַחְנוּ נֵחָלֵץ חֻשִׁים לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַד אֲשֶׁר אִם הֲבִיאֹנֻם אֶל מְקוֹמָם וְיָשַׁב טַפֵּנוּ בְּעָרֵי הַמִּבְצָר מִפְּנֵי יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ: לֹא נָשׁוּב אֶל בָּתֵּינוּ עַד הִתְנַחֵל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ נַחֲלָתוֹ" (פרק ל"ב) ואז קיבל את דבריהם משה רבנו ואמר להם "אִם תַּעֲשׂוּן אֶת הַדָּבָר הַזֶּה אִם תֵּחָלְצוּ לִפְנֵי ה' לַמִּלְחָמָה: וְעָבַר לָכֶם כָּל חָלוּץ אֶת הַיַּרְדֵּן לִפְנֵי ה' עַד הוֹרִישׁוֹ אֶת אֹיְבָיו מִפָּנָיו… "וִהְיִיתֶם נְקִיִּם מֵה' וּמִיִּשְׂרָאֵל וְהָיְתָה הָאָרֶץ הַזֹּאת לָכֶם לַאֲחֻזָּה לִפְנֵי ה' ".

וכתב בעל "השפת אמת" לבאר מה הפירוש להיות "חלוצים" ומדוע חוזר משה רבנו ואומר להם שוב "אם תחלצו והייתם נקיים" ומה חשב משה בתחילה שנתן להם כזאת תוכחה מוסרית? ומבאר הרב יסוד גדול וחשוב- אם אתם רוצים להצליח במלחמה תפסיקו לחשוב על עצמכם! אל תהיו אנוכיים! "החלצו מאתכם" (פרק ל"א פס' ג')- צאו מעצמכם תתחילו לחשוב על אחרים! רק כך נצליח במלחמה. אמר להם משה אני חשבתי שכל מה שמעניין אתכם זה רק הצאן והבקר שלכם… חשבתי שאתם חושבים רק על עצמכם וברצונכם להתחמק מהמלחמה… אבל בגלל שהבטחתם שתהיו החלוצים, תצעדו בראש המחנה, חייל שצועד בראש במלחמה זה מראה שהוא לא חושב על עצמו אלא כל כולו עבור העם וזה ההפך מהאנוכיות, אם כך אתם אינכם אנוכיים ובוודאי מעשיכם רצויים לפני ה' יתברך, ארצכם תהיה אחוזה לפני ה' ותשאו ברכה מאת ה'.

ומוסיף ה"שפת אמת" שמשה רבנו ברוך אומר ועושה, נאה דורש ונאה מקיים- הנה (בפרק ל"א) אלוקים מצווה את משה רבנו "נְקֹם נִקְמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֵת הַמִּדְיָנִים אַחַר תֵּאָסֵף אֶל עַמֶּיךָ"- ודרשו חז"ל שהקב"ה תלה את פטירתו של משה רבנו במלחמת מדיין שרק אחר שתסיים את הנקמה ממדיין, תפטר לבית עולמך. והיה יכול משה לחיות עוד שנים רבות שהרי אלוקים תלה את פטירתו בסיום המלחמה, אך משה רבנו עבד ה' אמר "וכי בשביל שאני אחיה אני אעכב את המלחמה?! מיד אמר "החלצו מאתכם"- צאו מעצמכם אסור להיות אנוכי! ואז "וישלח אותם משה לתת נקמת ה' במדיין". – זוהי דוגמא אישית של מנהיג שלא חושב על עצמו ועל חייו אלא חושב על רצון האלוקים ועל טובת העם. והנה ה' יתברך זכר לו זאת כעבור כמה דורות- המדרש מספר שאחר כניסתם לארץ פנה אלוקים ליהושע בן נון תלמידו של משה ואמר לו "צא הלחם בשלושים ואחד המלכים ואתה תנחילנה אותם" והפסוק מעיד על יהושע "יָמִים רַבִּים עָשָׂה יְהוֹשֻׁעַ אֶת כָּל הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה מִלְחָמָה"

ואומר שם רש"י על המדרש בפרשתנו שזה גנאי עבור יהושע ללמדך שנתעצל ומשך את המלחמות ודחה את כיבוש הארץ כדי להאריך חייו… והיה צריך לחיות 120 שנה כמשה רבנו שנאמר "כַּאֲשֶׁר הָיִיתִי עִם משֶׁה אֶהְיֶה עִמָּךְ" ונתקצרו משנותיו 10 שנים וחי 110 שנים.- אמר ה': שמי שחושב על עצמו וחייו -יחיה פחות… אך מי שלא חושב על עצמו- יחיה יותר!

הנה נכנסנו לתוך ימי בין המצרים. במשך 21 ימים אנו צריכים להתרגל להפסיק לחשוב על עצמנו ולחשוב על דברים אחרים… לחשוב על הבית של ה' שחרב בעוונות הרבים. לשבת על הקרקע ולבטל את עצמנו ולהוריד דמעות.

ומסופר על אדם שהגיע לאחד מגדולי ישראל בבקשה שיתפלל בעדו שיזכה לקנות בית בארץ ישראל ולקיים מצוות יישוב א"י. ענה אותו צדיק "כל לילה בחצות הלילה תשב על הריצפה {בהפסק בגד} ותקונן על חרבן בית המקדש!" שאל השואל "מה הקשר בין תיקון חצות לקניית דירה?" והשיב הצדיק "אתה אין לך בית וגם ה' יתברך אין לו בית, לפני שנים רבות החריבו את ביתו ומאז שכינה בגלות… אתה תתפלל על הבית של אלוקים שיבנה, ובשכר זה אלוקים יבנה את ביתך" – בואו נפסיק לחשוב רק על עצמינו! נתחיל לחשוב על החיסרון הגדול של כל העולם בכך שאין לנו בית מקדש מקור כל השפע… ועתה "עוונותינו הטו אלה ופשענו האריכו קיצנו וחטאתינו מנעו הטוב ממנו".

קוראים יקרים! לצאת מהאנוכיות אינה עבודה קלה… אך היא יקרה ושווה. זוהי עבודה שכל איש ואשה צריכים לקנות בכל השנה ובפרט בימים הללו "ימי כושר" לצאת מהאנוכיות ולחשוב על הצד השני! המדרש במגילת איכה (רבה פתיחתא כ"ד) מספר שכאשר אלוקים החריב את ביתו ושילח את עמו אמר לירמיה הנביא "לך וספר לאבות הקדושים שהגלתי את בניהם" ומיד ניגשו אל ה' ודחה את בקשתם עד שקפצה רחל אמנו ואומרת לפני ה' יתברך:" רבש"ע! גלוי לפניך, שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה, ועבד בשבילי לאבא שבע שנים, וכשהשלימו אותן שבע שנים, והגיע זמן נשואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי, והוקשה עלי הדבר עד מאד, כי נודעה לי העצה, והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן, שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני, ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאוותי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור שהיא רחל, ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המטה שהיה עם אחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת ואני מישיבתו על כל דבר ודבר, כדי שלא יכיר לקול אחותי וגמלתי חסד עמה, ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה, ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם, מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר: בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן"- וביארו שרחל היחידה שהכניסה צרתה עוד לפני חופתה ולא חשבה כלל על עצמה… {שלא כשאר האמהות שהכניסו כדי לזכות בילדים}}איי איזו גדלות!- כמו כן אסור לשכוח את הילדים! שיצאו לחופש, להתחשב בהם! ולהשקיע בזמן איכות של כל פרח ופרח בבית! ה' יזכנו!

בברכת שבת שלום ומבורך!- אלירן אליהו נגארי

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.