הראב"ד: "ראוי לדקדק ולהשיג ערבות נחל ממש"

לאחר שנים רבות שלא ניתן היה להשיג ערבות נחל ממש ישווקו בישראל ערבות שגדלו על גדות נחל ומהודרות לפי כל הפוסקים * לראשונה הערבות גדלות ממי הנחל בלבד ללא כל השקיה חיצונית

הידיעה כי השנה ניתן יהיה להשיג ערבות נחל מהודרות על פי כל הפוסקים שימחה רבים שהתבשרו כי לראשונה מזה שנים ניתן יהיה להשיג בישראל ערבות נחל שגדלו על גבי הנחל ממש.

פוסק הדור ראב"ד ירושלים מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א שיגר מכתב לעסקנים שפעלו לגידול ערבות הנחל המהודרות ובו הביא את דברי הבית יוסף על כך "שיש פוסלין אפילו בדיעבר כשאינו מנחל". במכתבו כתב פוסק הדור מרן הגר"מ שטרנבוך: "אודות הידור ערבה מן הנחל דווקא, עיין בספר "נזירות שמשון" מאת הרב הגאון רבי שמשון חסיד זצ"ל שנדפס עם השו"ע, על דברי השו"ע שבהרים כשר וכתב בגליון עיין בב"י שיש פוסלין אפילו בדיעבד כשאינו מנחל ורוב הפוסקים פוסלין לכתחילה לכן יש להחמיר שהוא דאורייתא" וסיים הראב"ד את מכתבו בכותבו: "ודבריו ברורים שיש להחמיר, ועכ"פ אם יכול להשיג ראוי לדקדק כן".

על מנת להבין את גודל מעלת הידור ערבות נחל יש להזכיר את מחלוקת הראשונים בעניין ערבות נחל. בעוד שרש"י מציין כי ערבות הגדלים על גדות נחל הינם הידור, הרי שתוס' וראשונים נוספים טוענים כי המצווה נדרשת בערבות נחל ממש והדבר הכרחי לקיום המצווה. גם בעל הערוך לנר שטוען כי מדובר בהידור מציין כי כאשר בפני האדם מונחים 2 האופציות ברור שעליו להעדיף את ערבות הנחל ממש.

בשנים האחרונות החלו העסקנים לעסוק בסוגיה על מנת לאתר נחל שיאפשר גידול נרחב של ערבות על פי כל ההידורים.

בעקבות הוראת גדולי ישראל השקיעו העסקנים מאמצים רבים במשך מספר שנים כדי לאתר נחל תוך אפשרות חוקית לקטיפת הערבות.

הגרמ שטרנבוך

רק בשנה האחרונה נמצא הנחל המושלם עם יובלים רבים שנמצא מתאים לגידול ערבות נחל על פי כל ההידורים ללא כל תוספת השקיה ודישון.

ואכן, כאמור, בשנה האחרונה קודם שנת השמיטה נמצא הנחל המתאים. העסקנים חכרו מהקיבוץ שלו שייך הנחל את השטח, וגידלו במקום את הערבות טרם השמיטה, והתוצאות משובבות נפש. ערבות מהודרות, שגדלו בנחל בצורה טבעית עם לבלוב ובעלי קנה אדום.

בחג הסוכות הקרוב יוכלו עם ישראל המהדרים במצוות ארבעת המינים להדר אף בערבות ולרכוש ערבות נחל בהידור המקורי אשר ראויים על פי כל הפוסקים להוות את החוליה הרביעית במינים.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.