הראב"ד תוקף את ועידת 'המודיע'

ב'שיחה השבועית' לאברכים התייחס הגר"מ שטרנבוך לכנס 'ועידת המודיע': "והנה קמו אנשים מהחרדים, ומחניפים לרשעים וראשי השלטון דהיום – אוי לנו כי חטאנו מאוד!" "וראוי לכל רב ואדמו"ר לפרסם שדברי חנופה לראש הממשלה הם לא על דעתינו".

ב'שיחה השבועית' לאברכים התייחס הגר"מ שטרנבוך לכנס 'ועידת המודיע': "והנה קמו אנשים מהחרדים, ומחניפים לרשעים וראשי השלטון דהיום – אוי לנו כי חטאנו מאוד!" "וראוי לכל רב ואדמו"ר לפרסם שדברי חנופה לראש הממשלה הם לא על דעתינו".

כוך תקף הראב"ד:"הנה השבוע ערכו כינוס לאנשי עסקים חרדים, והזמינו שם את ראש הממשלה והחניפו לו בכבוד גדול, ו"נתכבדו" בהשתתפותו ובנאומו, והעלימו עיניהם מרשעותו של מומר זה האוכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים אשר כבר פרק מעליו כל שייכות וקשר עם דת ישראל, מומר שפער את פיו בכפירה נגד תורתינו הקדושה באומרו שהוא לומד תורה עם בנו ומפרש בה כפי הבנתו וכרצונו החופשי, הוא זה שעמל להכניס את הרפורמים לארץ ישראל ולהעניק להם זכות בתוך כותל המערבי בשעה שלולא עמידתו למענם לא היה להם פתחון פה וזכות לדרוש מקום בכותל המערבי, והנה באים ומחניפים לו בלשון חלקלקות באומרם לו שהחרדים יעמדו לצידו כנגד מתנגדיו מבית ומחוץ, ושכביכול הוא עומד לצידינו בכל העניינים, וכביכול הכל כבר מסודר עם הממשלה חוץ מ"סידור דירות לחרדים".

איך אפשר לשכוח את עומק השנאה לציונים? הלא רק לאחרונה פורסם שוב מגודל רשעות ואכזריות הציונים ששיקרו ורימו מאות עולים או יותר כשאמרו להם שבנם מת וקברוהו, בשעה שבאמת הם מכרו אותם בארץ ובעולם בעבור בצע כסף וכדי לנתק את הדור הצעיר מאבותיהם החרדים.

והנה קמו אנשים מהחרדים, ומחניפים לרשעים וראשי השלטון דהיום – ממשיכי ממשלת וחזון הציונים דאז, אוי נא לנו כי חטאנו מאוד! ובגמ' בסוטה (מ"א ע"ב) איתא שעם ישראל נתחייבו כלייה על שהחניפו לו לאגריפס, ולדעת הסמ"ג והרא"ם עוברים בזה בלאו ד"לא תחניפו", וכבר אמר ה"חפץ חיים" הק', "אם אין בידינו ללחום כנגד הרשעים, מי התיר לנו להחניף להם? ועל זה הקב"ה יתבע אותנו לדין"!    

וראוי לכל רב ואדמו"ר לפרסם שדברי חנופה לראש הממשלה הם לא על דעתינו, ואנו מקושרים לגדולי וצדיקי הדורות ולא למי שמנותק מדת ישראל.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.