הראשל"צ קיבל אתרוגי חב"ד (גלריה)

חסיד חב"ד הרב יעקב גלויברמן העניק לרב הראשי הספרדי הגאון יצחק יוסף שליט"א אתרוגים מכפר חב"ד. צפו בגלריה

כמסורת בשליחות הרבי מליובאוויטש שנים רבות לאישי ציבור ורבנים, הגיע היום הרב יעקב גלויברמן יחד עם בנו ר' בצלאל שיחי' ללשכתו של הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שליט"א אתרוגים שגדלו בפרדסי כפר חב"ד.

כן הביא אתרוג מקלאבריה-איטליה במיוחד, אשר ידוע דברי אדמו"ר הזקן: כי כשאמר הקב"ה למשה רבנו "ולקחתם לכם פרי עץ הדר וגו'" – הושיבו שלוחים על ענן, ושלחום להביא אתרוגים מקלבריה. וכך נהגו אדמו"רי חב"ד.

הרב יצחק יוסף שליט"א שהוא ידיד קרוב להרב גלויברמן. ישב להתוועדות במשך שעה וסיפר על הרבי נשיא דורינו ועל ההידור במצוות ארבע המינים. הרב הראשי הודה נרגשות והעניק ספר "ילקוט יוסף הלכות ארבעת המינים". עם הקדשה מיוחדת.

צפו בגלריה

באדיבות המצלם

%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f-2 %d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f-3 %d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f-4 %d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f-5 %d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f-6 %d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f-7 %d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f-8 %d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f-9 %d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f-10 %d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f-11 %d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f-1

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.