הרבנים הראשים פתחו את השמיטה בגינת הנשיא (וידאו)

נשיא המדינה והרבנים הראשיים הרה"ג רבי יצחק יוסף שליט"א והרה'ג רבי דוד ברוך לאו שליט"א פותחים את שנת השמיטה בגינת הנשיא.

נשיא המדינה והרבנים הראשיים הרה"ג רבי יצחק יוסף שליט"א והרה'ג רבי דוד ברוך לאו שליט"א פותחים את שנת השמיטה בגינת הנשיא.

[alooma ref="a986836c5353cd5ac5de01b225c04b96.avi" src="1" autoplay="0" pid="0"]

הרב הראשי, הרב דוד לאו אמר : "שמירת השמיטה בבית נשיא המדינה – היא אמירה חשובה לעם בנושא חשיבות השמיטה לארץ ישראל ולעם היהודי,
שנת השמיטה מדגישה שהארץ היא של כלל ישראל. וזה הולם את בית הנשיא שהצהיר שהוא נשיא של כולם״.

לאו ריבלין 5 לאו ריבלין 3 לאו רבילין 2 לאו ריבלין