הרבנית עדינה בר-שלום:אני ואבי(מר"ן זצ"ל} נלחמנו למען לימודי ליבה

"אם לא נקבל את ההפרדה המוגבלת באקדמיה,נגזור את דינם של החרדים ואת דינה של ישראל להפוך למדינה לא מודרנית"

על רקע הצעת החוק המבקשת להרחיב את ההפרדה המגדרית בקמפוסים, נערך, כנס מיוחד של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמותת "בשער" ומוסד שמואל נאמן. הכנס עסק בסוגיות הערכיות של ההפרדה בקמפוסים, במודל הפעולה האופרטיביות ובהצעת חוק המבקשת להעביר את הסמכויות לפתוח תכניות מופרדות מגדרית מהמועצה להשכלה גבוהה למל"ג.

להלן עיקרי הדברים:
פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב, אמרה כי: "אסור לשנות את סעיף 15 לחוק המל"ג, המעגן את החופש האקדמי, כפי שעומד על הפרק בהצעות חוק הנמצאות על שולחן הכנסת. גם אם ידוע לנו ש-70% מהחרדים לא יגיעו להשכלה גבוהה אם לא יהיו קמפוסים מופרדים, נקודת המוצא שלנו היא שזהו לא האידיאל ואין לעגן ולקבע את החריג בחוק. הנחת העבודה של המל"ג היא שאין לעודד הפרדה וקיומה הוא פגיעה בכבוד האדם ובשוויון. אבל גם זכויות האדם אינן מוחלטות, וניתן לפגוע בהן באופן מידתי עם קריטריונים מוגדרים. זאת משום שמדובר באתגר לאומי של שילוב חרדים בהשכלה ובשוק העבודה".

עדינה בר-שלום, מקימת המכללה החרדית: "הסטודנטים החרדים עוברים דברים קשים גם כשהם שומרים על הקודים של ההפרדה וכולנו יודעים שמסלקים את ילדיהם ממוסדות לימוד. צריך לשים גבולות להפרדה- לא להסכים להפרדה במרחב הציבורי, באוטובוסים וברחובות שמובילים עסקנים ופושעים. אבל השכלה גבוהה היא משהו אחר, לפחות בתואר הראשון. אסור לנו לוותר על השינוי שנוצר עם כניסתם של סטודנטים חרדים לאקדמיה ובמקביל לא לוותר על הרמה האקדמית. חשוב גם שבוגר חרדי יהיה שווה בין שווים מבחינת הידע וילמד גם על האבולוציה ופרויד". בר-שלום סיפרה , כי היא ואביה, הרב עובדיה יוסף זצ"ל, נלחמו למען לימודי ליבה ובבתי הספר של ש"ס אף מלמדים ליבה חלקית. הסיבה שהנושא הזה לא הצליח להיטמע ברוב בתי הספר החרדים, היא משום שהעסקנים והפוליטיקאים לא מאפשרים זאת".

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה: "כל חקיקה שמכתיבה מדיניות למועצה להשכלה גבוהה היא פסולה על הסף. לסוגית ההפרדה באקדמיה יש השלכות רחבות על כל המרחב הישראלי. לכן, חייבים לשמור על שני עקרונות: הסדרים יחודיים לחרדים ותמרוץ כלכלי למסלולים שמעודדים שילוב".
פרופ' מנואל טרכטנברג, אוניברסיטת תל-אביב, לשעבר יו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב: "מה שעומד על הפרק היום בכנסת חמור יותר ושונה מתכנית המל"ג. אם יאפשרו לכל מוסד להחליט על פתיחת מסלולים מופרדים, זה יכניס חרד"לים וזרמים נוספים שהם לא חרדים לפי ההגדרות המקובלות, למסלולים מופרדים".

ד"ר משה הלינגר, אוניברסיטת בר-אילן: "אם לא נקבל את ההפרדה המוגבלת באקדמיה, מדינת ישראל תהפוך למדינת עולם שלישי. זה יחייב את ההנהגה החרדית המתונה, למנוע מחרדים להיכנס לאקדמיה וכך נגזור את דינם של החרדים ואת דינה של ישראל להפוך למדינה לא מודרנית. יש שעת חסד היום בעולם החרדי ואסור להפסיד אותה. מדיניות המל"ג הנוכחית היא נכונה למרות הפגיעה בעיקרון השוויון, משום שהיא מקדמת שוויון אחר, מבוקר, תוך פיקוח על הרמה האקדמית".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.