הרב בנימין חותה – הלכות חנוכה, דין טלטול חנוכיה ונרות שבת