הרב הטברייני ל'אקטואליק': "הנוצרים מחללים את קבר האמורא הקדוש"

הרב רפאל כהן שפועל רבות למען קברי הצדקים בטבריה מתריע בראיון ל'אקטואליק' על מעשה חמור שנעשה בשטח שבו קבור לפי המסורת האמורא רבי יצחק נפחא זיע"א. צפו בראיון

חילול ובזיון על קברו של האמורא – צפו בראיון

הרב רפאל כהן שפועל רבות למען קברי הצדקים בטבריה, מתריע כבר הרבה זמן על מעשה חמור שנעשה בשטח שבו קבור לפי המסורת האמורא רבי יצחק נפחא זיע"א. מדובר על שטח הנמצא מול חוף הלידו בטבריה – בכניסה מכיוון צפת

לפני כ- 16 שנה זממו אנשי המלון הסקוטי להקים בשטח הקדוש בניין של הכנסייה הגדולה באזור הצפון, בחסדי שמים – לאחר מלחמות והפגנות – הם נסוגו בהם מכונותיהם הזדוניות.

בימים האחרונים התגלה כי הם עלו עם טרקטורים על החלקה, ולטענת הרב רפאל הם הרסו את שרידי הקבר בטענה שעושים שם גן ציבורי, על אף שהם מכירים את הרגישות שיש במקום.

מי שנלחם למען המקום הרבה הוא הרב רפאל כהן בראיון ל"אקטואליק" הוא מבהיר כי הציבור החרדי לא יוותר. "יש כאן את הציון של התנא הקדוש ולא ניתן לא שיבנו עליו מבנה ולא גן משחקים".

אודות מקום קבורתו מופיע בספר הגלגולים של הרב חיים ויטאל: "חוץ לטבריה, כנגד כותל הצפוני של החומה – וקרוב אליו, יש שם כמו שנים או שלשה כוכין, ואומרים כי הם קברי צדיקים, ואיני זוכר מה שאומרים העולם. ונלע"ד שאומרים שרבי יצחק נפחא אחד מהם, והודה לי מורי שהם קברי צדיקים. ונלע"ד שאמר לי, שהוא כמו שאומרים בני אדם".

בימים אלו נשלחו מכתבים לראש העיר ולסגניו, וכן כל החומר הועבר לרבנים. ומקווים שהלחץ יעשה את שלו והעבדות יופסקו לאלתר.

לפני כחמש עשרה שנה שיגר הרב ישראל דרעי מנכ"ל המקומות הקודשים מכתב שבו הוא כותב כי לאחר בדיקה ובירור עולה כי קברו של רב יצחק נפחא נמצא בטבריה ליד הכנסיה הסקוטית ."חשוב מאוד שהמקום יוכר כמקום קדוש על פי חוק", כך חתם האחראי על המקומות הקדושים.

רבי יצחק נפחא אמורא ארץ ישראלי בן הדור השני והשלישי. כינויו "נפחא" (המעיד על מקצועו, נפח) המופיע לעתים קרובות בתלמוד הבבלי אינו מופיע כלל בתלמוד הירושלמי.

היה חבר בבית מדרשו של רבי יוחנן, והרבה מאמרים אמר בשמו. תלמידיו החשובים של ר' יוחנן, רב אמי ורב אסי, היו יושבים לפני ר' יצחק. כבר בימי ר' יוחנן הגיע למעלה גבוהה בתורה, ופעם כשחלק על ר' יוחנן באגדה, אמר ריש לקיש: "טובים דברי נפחא מדברי בר נפחא" (ר' יוחנן נקרא בתלמוד לעתים בשם "בר נפחא"). רבים מחכמי ארץ ישראל למדו איתו הלכה ואגדה ומסרו מאמרים בשמו.

ר' יצחק ירד מארץ ישראל לבבל ובא בקשר עם ראשי חכמיה. החכמים שאיתם התרועע הרבה היו רב לוי (גם הוא בעל אגדה ידוע) ורב נחמן, רבי אבהו, ורבי חנינא בר פפי. בנו היה רבי יוחנן בן רבי יצחק נפחא.

ר' יצחק היה מבעלי האגדה הפוריים ביותר בדורו. החשיב מאוד את האגדה, כי סבר שהיא מחזקת את מוראל העם ומעודדת את רוחו שלא להתייאש בגלל העוני והסבל ששררו באותו הדור. לעומת זאת, על הזנחת בני דורו את ההלכה ונטייתם הגוברת לאגדה היה אומר: "לשעבר כשהייתה הפרוטה מצויה, היה אדם מתאווה לשמוע דבר משנה ודבר תלמוד. ועכשיו כשאין הפרוטה מצויה, וביותר שאנו חולים מן המלכות, אדם מתאווה לשמוע דבר מקרא ודבר אגדה".(ויקפדיה).

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. הנה דברי הספד וכפירה מהרב של גדוד נצח יהודה הבוקר: וזה לשונו הטמאה, חיילים יקרים ואהובים ברגעים אלו נפטר רשכבה''ג מרן רה"י *הגראי''ל שטיינמן* זצוק''ל. *הרב תמך בהקמת הגדוד שלנו והיה מאבני היסוד שלו.* (איזה בושה למרן שאומרים עליו שתמך לשמד של הציונים) (הערת המעתיק: ולצערינו בגלל שהוא חשוד שתמך בגדוד הזה, יש משם היום חיילים שהם חשודים על -אכילת נבילות וטרפות ביום הכיפורים -"שמד" -ג' עבירות חמורות וכו' מאלה שהתגייסו שם לשמד וזימה בצה"ל) וממשיך הכופר: בעקבות ארבע חוליות ירי המסתובבות בגזרתינו, לא נוכל לשלוח חיילים להלוויתו. *תמשיכו להגן על עם ישראל, (הערת המעתיק: כאילו הם מגינים עלינו ח"ו הם לא עוזרים כלום) (הערת המעתיק: אך ורק הקב"ה מגין עלינו!!!!!) ויהי זה כמשמר כבוד לכבודו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל.* תמשיכו להרבות קדושה ותורה בגדוד, והתחזקו עוד בלימוד התורה ביום זה.(הערת המעתיק: תמשיכו להרבות שמד וזימה שהם חשודים ע"ז שם) והתחזקו עוד בלימוד התורה ביום זה. (הערת המעתיק: על איזה תורה הוא מדבר??? על התורה של שמד??? או של זימה???) יהי רצון שיהיה מליץ יושר בעבורינו לפני הקב"ה, לשמירה והצלחה של חיילינו. אם זה אמת שתמך.... אז כבר פסקו גדולי ישראל שאסור להסתכל בספריו וצריך לבערם מן העולם, כדי שלא ישא שם וזכר למין, ולמען הצלת שארית הפליטה. חתמו ע"ז הרבה מגדולי ישראל חודש שבט תשע"ו וד' יעזר לנו על דבר כבוד שמו וכבוד תורתו, ויושיענו במהרה מכל הכיתות הקמים על הכלל ישראל, ובפרט ממנהיגי דגל התורה, אגודת ישראל, וש"ס וכו' ובקרוב ניושע בגאולתן ושמחתן של ישראל המקדשי שם שמים ברבים, בביאת גואל צדק בב"א. וע"ז באעה"ח חודש שבט תשע"ו ...

  הנה דברי הספד וכפירה מהרב של גדוד נצח יהודה הבוקר: וזה לשונו הטמאה, חיילים יקרים ואהובים ברגעים אלו נפטר רשכבה"ג מרן רה"י *הגראי"ל שטיינמן* זצוק"ל. *הרב תמך בהקמת הגדוד שלנו והיה מאבני היסוד שלו.* (איזה בושה למרן שאומרים עליו שתמך לשמד של הציונים) (הערת המעתיק: ולצערינו בגלל שהוא חשוד שתמך בגדוד הזה, יש משם היום חיילים שהם חשודים על -אכילת נבילות וטרפות ביום הכיפורים -"שמד" -ג' עבירות חמורות וכו' מאלה שהתגייסו שם לשמד וזימה בצה"ל)

  וממשיך הכופר: בעקבות ארבע חוליות ירי המסתובבות בגזרתינו, לא נוכל לשלוח חיילים להלוויתו. *תמשיכו להגן על עם ישראל, (הערת המעתיק: כאילו הם מגינים עלינו ח"ו הם לא עוזרים כלום) (הערת המעתיק: אך ורק הקב"ה מגין עלינו!!!!!) ויהי זה כמשמר כבוד לכבודו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל.*

  תמשיכו להרבות קדושה ותורה בגדוד, והתחזקו עוד בלימוד התורה ביום זה.(הערת המעתיק: תמשיכו להרבות שמד וזימה שהם חשודים ע"ז שם) והתחזקו עוד בלימוד התורה ביום זה. (הערת המעתיק: על איזה תורה הוא מדבר??? על התורה של שמד??? או של זימה???)

  יהי רצון שיהיה מליץ יושר בעבורינו לפני הקב"ה, לשמירה והצלחה של חיילינו.

  אם זה אמת שתמך…. אז כבר פסקו גדולי ישראל שאסור להסתכל בספריו וצריך לבערם מן העולם, כדי שלא ישא שם וזכר למין, ולמען הצלת שארית הפליטה. חתמו ע"ז הרבה מגדולי ישראל חודש שבט תשע"ו וד' יעזר לנו על דבר כבוד שמו וכבוד תורתו, ויושיענו במהרה מכל הכיתות הקמים על הכלל ישראל, ובפרט ממנהיגי דגל התורה, אגודת ישראל, וש"ס וכו' ובקרוב ניושע בגאולתן ושמחתן של ישראל המקדשי שם שמים ברבים, בביאת גואל צדק בב"א. וע"ז באעה"ח חודש שבט תשע"ו …

  אשריכם!!! |
  הגב