הרב הראשי קורא: לצום בגלל הקורונה

הרב הראשי לישראל הגר״ד לאו קורא לציבור לצום חצי יום בערב ר״ח ניסן החל ביום רביעי הקרוב.

הרב הראשי לישראל הגר״ד לאו קורא לציבור לצום חצי יום בערב ר״ח ניסן החל ביום רביעי הקרוב.

וכך כותב במכתבו: "עת צרה היא ליעקב. ימים קשים עוברים על כלל ישראל ועל העולם כולו.
בשעה זו עלינו לעשות חשבון נפש. כיהודים מאמינים בני מאמינים אנו יודעים כי יד ההשגחה העליונה עושה זאת והיא באה לומר לנו משהו, "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה".

"המצב קשה", כותב הרב הראשי, "כולם חוזים את להט החרב המתהפכת שמכה בכל רחבי תבל. בעת כזאת, בד בבד עם הקפדה מלאה על הנחיות גורמי הרפואה, על כל אחד לבחון דרכו ולהיטיב מעשיו, הן במצוות שבין אדם לחברו הן מצוות שבין אדם למקום.

ביום רביעי השבוע יחול ערב ראש חודש ניסן. לשיטת רבי יהושע שבניסן נברא העולם זהו ערב ראש השנה, יום תפילה ותחנונים. אבקש שכל מי שיכול יקבל עליו תענית, לפחות חצי יום, מי שקשה לו הדבר, או מסוכן בריאותית, יקבל על עצמו תענית דיבור.

בתפילת המנחה נתפלל את סדר הסליחות המקובל לישועה מדורי דורות, סדר תפילת יום כיפור קטן (גם יחיד יאמר. כשאת אמירת י"ג מידות רחמים יש לומר בטעמי המקרא כאדם הקורא בתורה).

וה' הטוב יאזין תפילתנו ויעננו ויפדנו מכל גזירות קשות, יושיע ברחמיו הרבים את עמו ישראל ואת כל בני תבל הזקוקים לכך.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.