הרב זמיר כהן התפלפל: האם מותר לרכוש סחורה של המכס?

הגר"ז כהן בשיעורו: "דברים שהוחרמו ע"י רשויות המכס בישראל מותר לקנותם אבל סחורה שהוחרמה מבעליה ע"י בית משפט דינה כממון גזול. ומה דעת הגר"ע יוסף בזה לאחר כהונתו כראשון לציון

מאות השתתפו בשיעורו של הגאון הרב זמיר כהן שליט"א ראש ישיבת "היכל מאיר" ורב שכונת "אתרוג" בביתר בהיכל ביהמ"ד יחוה דעת בירושלים.

את השיעור מסר הגר"ז כהן  ע"פ בקשתו של חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף שליט"א שיחליפו עקב נסיעתו למסע של חיזוק בקהילות היהודיות בחו"ל.

במהלך שיעורו דן הגר"ז בסוגיית דינא דמלכותא דינא בשאלה מעניינית שנשאל  גבי רכבים שרשויות המכס בישראל החרימו מיבואן בתמורה לחוב מכס שלא שילם, ועומדים למכירה במחיר מוזל, האם מותר לרכוש מהם רכב, ומה הדין ברכוש המוצג למכירה על ידי הוצאה לפועל לאחר שהוחרם מבעליו על פי פסיקת בית המשפט כדי לשלם חוב שחייב לאחרים.

לאחר דיון מעמיק כשעה ארוכה העלה הגר"ז כי רכבים שרשויות המכס בישראל החרימו מיבואן בתמורה לחוב מכס שלא שילם, ועומדים למכירה במחיר מוזל, מותר לרכוש מהם רכב. בדבריו ציין "אמנם זהו רק ברשויות המס והמכס שפועלים על פי חוקים קבועים של השלטון, אבל סחורה שהוחרמה מבעליה ע"י צו בית משפט, אסור לרוכשה. שמאחר שהשופטים בבתי המשפט בישראל אינם דנים על פי דין תורה, אלא כל שופט קובע קנסות ומחרים ממון מהנתבע על פי הנראה לו באותה שעה נכון על פי חוקי הערכאות, ואינו סך קצוב כגון תשלום מס הקבוע בחוק לפי כללים, הרי אפשר מאד שהחרמה זו שהחרימו ממון מבעליו אינה נכונה על פי דין תורה, ודינו כממון גזול שאסור לרוכשו מהגזלן ואסור ליהנות ממנו". ציין הגר"ז.

כמו"כ אמר הגר"ז שאסור להעלים מכס או מס מהשלטון בישראל, והמעלים עובר באיסור גזל מן התורה. בדבריו ציין הגר"ז כי בספר מעיין אומר מהנהגותיו והלכותיו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל נשאל מרן האם מה שפסק דינא דמלכותא דינא היה זה דווקא בגלל שכיהן כראשון לציון וכתב זאת רק בגלל השלטונות כפי שיש שרצו לומר כך והשיב מרן כי לאנשים בעלי בתים שעובדים אסור להעלים את הכנסותיהם כלל כי הדין הוא דדינא דמלכותא דינא.

בדבריו סיים הגר"ז כי מן הדין תלמידי חכמים שעיקר זמנם בלימוד תורה פטורים ממס גם אם יש להם עסק צדדי שמתפרנסים ממנו ועל השלטונות לחוקק כך. מכל מקום גם ת"ח צריכים להיזהר מהעלמת מס משום חילול ה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.