הרב מחפוד הציג לגר"ח: 'תרנגול קרח' (תמונות)

גאב"ד 'יורה דעה' הגאון הגדול הרב שלמה מחפוד שליט"א הציג בפני מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א 'עוף קרח' תוצאה של מחקר ופיתוח ישראלי שנמשך כ35 שנה ודן עמו בנושא ההלכתי שבדבר