הרב פינטו באיגרת לתלמידו: "נועצים בנו שיניים אכזריות – לא יפילו שערה מראשנו ארצה"

על רקע החלטת היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום נגד הרב פינטו הוא שוב יוצא באיגרת מיוחדת לתלמידו,  "אנו, העם היהודי, בני אברהם אבינו אבי האומה, נועדנו לעבור בעולם הזה עשרה ניסיונות קיומיים. החיים מספקים לנו אין ספור ניסיונות, חלקם קיומיים, וחלקם יום-יומיים המלווים אותנו בכל צעד ושעל. הניסיונות הקיומיים, הקשים יותר, הם כאשר האדם מרגיש כי כל הדרכים חסומות בפניו, ולכל אשר הוא פונה אין ה' מצליח בידו, רח"ל". כותב הרב פינטו.

 בהמשך האיגרת הוא כותב,"כל יהודי, ממש כמו אברהם אבינו, נאלץ להתמודד בחייו עם עשרה ניסיונות שכאלו. ניסיונות קשים מנשוא, אך המתמודד איתם כפי שציווה אותנו ריבון העולמים, זוכה לשכר עצום ורב.
באיגרת הוא פונה לתלמידו וקורא, "יודע אני היטב, כי אין זה דבר של מה בכך. היצר וחילותיו אורבים תמיד למבקשי האמת, וכעת נועצים הם בנו ובמפעלותינו שיניים אכזריות, אך אנו כדרכנו, לא נשים את לבנו לחושך, ליגון ולאנחה, ונדבק בעץ החיים, בדבקות בה', אהבה בין איש לרעהו, ועשיית חסד ללא מצרים. מעידני בעצמי, כי בכל עת קושי ומצור שהיתה נחלתנו בעבר, מה שעמד לימיננו ולישועתנו היה תוספת רוחניות, אהבה וקדושה.
בחמש שנים האחרונות נגזר עלינו להתמודד עם ניסיון קיומי יום-יומי. עברנו ימים קשים מנשוא, ולולא הקב"ה שהיה מלווה אותנו על כל צעד ושעל וזכות אבותינו הקדושים, היינו כבר מרימים ידיים. עדיין לא הגיעה השעה לספר את כל הסבל שעבר עלינו ועל משפחתינו, אך עוד תגיע השעה בה נספר את הדברים שישמרו לדור אחרון. תצילנה אוזניים מלשמוע את כל המאורעות שעברו עלינו, אך עדיין לא הגיעה השעה לפרט את הדברים.
בימים אלו ממש, הופך הניסיון קשה יותר, והנסיונות המונחים לפתחנו משמעותיים יותר וקשים יותר, אך הרוח והנצחיות חזקה מכל אלו. יכול נוכל להם בעז"ה, וסוף האמת לצאת לאור.
באיגרת זו אני רוצה לקרוא אליכם, אהובי היקרים, לעמוד בניסיונות ולעשות הכל בכדי להתחזק מהם. הבוטח בה' חסד יסובבנו, ככל שהניסיונות הולכים ונעשים קשים יותר, אנו צריכים יותר לדבוק בהקב"ה, ולהסיר מאיתנו חשבונות צדדים.
הבה נאזור עוז כולנו, אחים רעים אהובים, להרבות בשמחה בימי חודש אדר המסוגלים לישועה, כאשר יודעים אנו ומאמינים כי השמחה האמיתית היא זו הרוחנית והטהורה. הדבק בשמחה רוחנית, בקיום מצוות ואהבת חסד, זוכה ורואה את ישועת ה' עין בעין.
אין לנו כל ספק, ובטוחים אנו כי כל השמועות הרעות המסתובבות בחוצות לא יפילו שערה מראשנו ארצה, ומענין זה נצא בס"ד מחוזקים ועצומים יותר. אחי ורעי, העוסקים על ידינו במלאכת הקודש לחיזוק הישיבות ומפעלי החסד, עושים הכל לחיזוק והרחבת המפעלים הקדושים, וסמוכים אנו בזכות אבותינו הקדושים, כי זכות החסדים והרבצת התורה יעמדו לנו לאלף המגן.
החזקו אחים! הרבו בשמחה, שימו מבטכם ומגמתכם לאור ולטוב, וקרובה ישועתנו לבוא בקרוב ממש, בס"ד.
 לסיום הוא כותב באיגרת, "וממכם אבקש, רעי ואחי, אהובי לבי. ימים אלו מניחים לפתחנו נסיונות קשים, אך הבה נתחזק יחדיו, נקבל על עצמו שלא לדבר סרה באיש, אף כי בנפשנו פנימה מבקשים אנו לגונן על היקר לנו. ננצור לשוננו, ונדון כל אחד לכף זכות.
בברכת "שים שלום" – "ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך", לחיים ברכה ושלום, לנו ולכל מחננו ומשפחותינו". מסיים את האיגרת.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. הרב שליט"א צדיק גדול ואסור לדבר נגדו.
    עפרא לפומא….. של מי שמדבר נגד הגדול ומנהיג הדור בפועל ממש.

    משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
    הגב