הרב פינטו באיגרת לתלמידו: "הרבו בשמחה ואל תדברו על הפרשה"

על רקע  הפרשה  חוצה היבשות משגר  הרב פינטו מכתב לתלמידו בו קורא להם שלא לעסוק  בפרשה ולשבת וללמוד.  הרב מציין את דבריי חז"ל על ימים אלו, ראשית חודש אדר: "משנכנס אדר מרבים בשמחה". יש להתבונן בלשונם של חז"ל שקבעו את הצורך 'להרבות' בשמחה – כלפי מה ומי מרבים בשמחה? איזו תוספת שמחה נדרשת מאיתנו?

 הרב פינטו מסביר: כנראה שמשמעות הענין היא, כי חובתנו היא ללכת ולהרבות בשמחה, ובכל יום ויום מימי חודש אדר להוסיף עוד על שמחתנו מאתמול, כך להרבות מדי יום, וביום שלאחריו להרבות עוד ועוד. אמונים אנו, כי אין לך שמחה בעולם כשמחה של מצוה, שמחה של תורה, שמחה רוחנית ואמיתית.

הרב פינטו מציין כי משום כך, אף אנו בקהילת "שובה ישראל", ישיבותיה ומוסדותיה, נלך ונרבה בשמחה, שמחה אמיתית ופנימית, שמחה של תורה ומצוה, עשיית חסד ואהבה בין איש לרעהו. הרב יאשיהו פינטו מוסיף, כי עלינו כעת גם לנסות בכל כח לשכוח מכל הענינים וההפרעות אשר היו מנת חלקנו בתקופה האחרונה, ולהתרחק מכל יגון ואנחה, מחלוקת ועגמת נפש, המכלים גוף ונפש. לא נתעסק ולא נשים מבטנו למאורעות אלו, ותחת זאת נקדיש את כוחנו לקדושה, לימוד תורה, חסד ומעשים טובים, ודבקות בחי עולמים.

 הרב פינטו טוען כי, ימי אדר גם מבשרים על קרבתם של ימי הפסח, בהם נוהגים אנו מזה שנים לקיים את המנהג המקודש של "קמחא דפסחא". בשנה זו, בעזרת ה' יתברך, נתחזק בפעילות זו ביתר שאת, נוסיף ונרבה תמיכה בבתי מדרשות ולומדיהם, בעמלי תורה ומשפחותיהם, ביתומים ואלמנות, וקשי יום וגורל. עוד הרב פינטו אומר כי אנו חשים שזו חובתנו בשעה זו, ודווקא לעת אשר השטן מרקד ומבקש לפגוע ולכלות, אנו נתמקד בעשייה והענקה, מה עוד, שחובה קדושה היא עבורנו לתמוך באברכי הישיבה, תלמידיה ומוקיריה, אשר חוו סבל וצער בתקופה זו, ועבורם נשתדל ככל יכולתנו, ובסיעתא ממרומים, לחזקם ולרוממם, לפאר את בתי מדרשותינו, ובכל כוחנו נהיה קול קורא בעולם של אהבה ואחוה שלום ורעות.

 העבר אין, והעתיד עדיין". אנו פועלים בהוה, ומבקשים לעשות ככל שניתן לקדש שם שמים, ולהאהיבו מן העולם ועד העולם. "שובה ישראל" מרימה את דגל התורה והחסד, והולכת בעוז ותעצומות לקדש שם שמים. יראו שונאינו ויבושו!

 הרב פינטו מסיים בנימה אישית, אבקש, אחי ורעי, להודות לכם על עמידתכם לימיננו בכל עת ובכל שעה, ברוכים תהיו מאלוקי שמים וארץ, על כי לעת אשר חושך יכסה ארץ, אתם בתמיכתכם ואהבתכם הדלקתם בקרבנו אור, אור של אהבה ושמחה, כח ועיזוז לעשות חיל בשם ה'. חשנו אתכם ואת תמיכתם ללא מצרים, והיא אשר החזיקתנו בשעות שפל. ברוכים תהיו אתם וכל אשר לכם, בשם ה' נעשה ונצליח!

 ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.