" לסיים בימי החנוכה את הזוהר" (וידאו)

לאחר הדלקת נר ראשון של חנוכה, הורה כ"ד האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו לחסידיו ללמוד בכל יום מיד עם הדלקת הנרות קטע מספר הזוהר הקדוש, ואמר כי מדובר בסגולה עצומה ונפלאה ולקירוב הגאולה השלימה. {הרב פינטו לחסידו}

האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א קרא לחסידיו לקרוא בכל יום מימי החנוכה את ספר הזוהר הקדוש, ובכך לסיים את כל הספר בכל יום מימי החנוכה. את הדברים אמר להם הלילה, בעת שהדליק את הנר הראשון של חנוכה בנוכחות רבים מקהל חסידיו. הרב אמר כי זו סגולה עצומה לקרוא בספר הזוהר בשעת הדלקת הנרות.

"לאחי ורעי האהובים והחביבים מבואר בזוה״ק בשם משה רבינו רעיא מהימנא שגילה לרשב״י בזוה״ק פרשת נשא בהאי חיבורו דילך שהוא ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמים כלומר שמכח לימוד הזוהר יצאו ישראל ברחמים מהגלויות בלא צרות ויסורים. ובספר תיקוני הזהר תיקון שישי כשבא אליהו הנביא ללמוד עם רבי שמעון יצאה בת קול ואמרה כמה בני אדם למטה יתפרנסון מחיבור הזוהר כאשר יתגלה למטה ובזכותו יתקיים הפסוק וקראתם דרור בארץ המרמז על הגאולה השלמה".

"ידוע שגורי האריה״ק נתנו ללמוד ולגרוס בזוה״ק לתיקוני עוונות קשים שכידוע יסורים באים על עוונות והלימוד בזוה״ק הרי הוא במקום יסורים. ואומר הדגל מחנה אפרים ובני ישראל יוצאים ביד רמה התרגום ובני ישראל נפקין בריש גלי ר״ת רי״ש רבי שמעון גל״י לשון שיתגלה  והפלא יועץ מלמד אותנו שאפילו שבכל לימוד צריך שתהיה איזה הבנה אבל  בזוה״ק והתהלים אפשר לזכות לכל הסגולות שבהם גם בלי הבנה. ולימוד הזוהר מטהר את הנפש ופותח את הלב. ובפרט בחנוכה שמאיר בו מהאור הגנוז למטה ראוי שתכף להדלקת חנוכה דבר בעתו מה טוב לקרוא לפחות דף אחד מהזוה״ק ולהתקין לטובה לימוד או קריאה של דף זוה״ק מיד לאחר הדלקה. ותבורכו ממקור הברכות ונוושע יחד במהרה".

האדמו"ר חילק את ספר הזוהר בין חסידיו על מנת שכל יום ילמד כל אחד מהם חלק מהזוהר, כך שבכל יום ויום יסיימו יחד את כל הזוהר הקדוש. בן ציון עטיה, מחסידיו של הרב סיפר ל"קוקר" כי במעמד הדלקת הנרות הייתה התרגשות גדולה ותחושה של ניסים גלויים כבימים ההם בזמן הזה.הרב פינטו - חנוכה 2הרב פינטו - חנוכה 3הרב פינטו - חנוכה 4הרב פינטו - חנוכה 5

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.