הרב שהעיד נגד שיינברג: "מודעות שהופצו בשמי שקריות"

הרב חיים בזק, אב בית דין צפת הגיש אחר הצהריים (יום ה') תלונה במשטרה לאחר שברחובות צפת הופצו פשקווילים  לכאורה שמביעות תמיכה בשיינברג ומנקות אותו מהחשדות נגדו.

פרשת הרב מהצפון: הרב חיים בזק, אב בית דין צפת הגיש אחר הצהריים (יום ה') תלונה במשטרה לאחר שברחובות צפת הופצו פשקווילים לכאורה שמביעות תמיכה בשיינברג ומנקות אותו מהחשדות נגדו.

בסביבת הרב בזק מבהירים כי הרב אינו עומד מאחורי המודעה בהודעה מטעמם של הרב אליהו והרב שיינברג הם מפרטים את השתלשלות האירועים שהביאה לפיצוץ פרשת שיינברג.

"לאחר שנשמעו שמועות שונות ופורסם ראיון עם הרב עזרא שיינברג, ולאחר שפורסמו מודעות שקר בשם הרב חיים בזק שליט"א, שמענו כי מספר אנשים, אמנם מועטים, נבוכו בעקבות מה נשמע, מצאו לנכון להבהיר בקצרה את השתלשלות הדברים כפי שהיינו עדים להם" נכתב בהודעה שמפרטת את הפרשה מההיבט שלה.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. בושה לרבנות שאדון חיים בזק הוא דיין!

    הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד:

    תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל שנאמר (מיכה ג, ט) שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו בונה ציון בדמים וירושלים בעולה ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו ועל ה' ישענו וגו' . רשעים הן אלא שתלו בטחונם במי שאמר והיה העולם לפיכך מביא הקב"ה עליהן ג' פורעניות כנגד ג' עבירות שבידם שנאמר (מיכה ג, יב) לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער אואין הקב"ה משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל שנאמר (ישעיהו א, כה) ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סגיך ואסירה כל בדיליך ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה וגו'. אמר עולא באין ירושלים נפדה אלא בצדקה שנאמר (ישעיהו א, כז) ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה

    שחר |
    הגב