הרב שטרנבוך לבנט: "תוריד את הכיפה"

בשיחתו השבועית תקף הראב"ד את שר החינוך: "מה טוב יהיה אם בנט יסיר את השליש כיפה שעל ראשו, הוא יקיים בזה מצווה גדולה שלא יהיה כחזיר הפושט טלפיו ואומר כשר אני".{מתקפה}

ראב"ד 'העדה החרדית' הגר“מ שטרנבוך תקף בחריפות בשיחתו השבועית את שר החינוך: "מה טוב יהיה אם בנט יסיר את השליש כיפה שעל ראשו, הוא יקיים בזה מצווה גדולה שלא יהיה כחזיר הפושט טלפיו ואומר כשר אני".

הראב"ד המשיך והסביר בדרשתו:"ידוע שהחזיר הוא סמל האיסורים החמורים, ועם ישראל הרחיקו כל כך את החזיר עד שהוא נעשה לסמל השיקוץ והתיעוב, והטעם לזה הוא משום שהחזיר פושט טלפיו בשעה שהוא רובץ לומר ראו שאני טהור, ולכן הוא מסוכן מאוד יותר מכל האיסורים.

"מזה יש ללמוד,  שאפיקורס שמראה בגלוי שהוא רשע אין הסכנה כל כך עצומה ממנו, אבל אם הוא מכסה עצמו בכסות טהור שכביכול הוא חרדי או קנאי, סכנתו רבה מאוד, והוא כעין החזיר שגרוע מכולם כיון שיחד עם סימן טומאה, יש לו גם סימן טהרה".

לסיום תמצת הראב"ד את דבריו לענייני דיומא, "כך גם בזמנינו, אנו סובלים ביותר דווקא מאותם שמתחזים לדתיים ופועלים בשם הדת, ומה טוב היה אם אותו איש משחית שהתחבר עם ראשי השלטון לעקור את הדת היה מסיר לגמרי את החצי כיפה או השליש כיפה שבראשו, ובוודאי היה זוכה בזה למצווה וזכות רבה.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. לפי הדברים המון "חרדים" צריכים להוריד את הכיפה

    הבליין מאילת הוא קצה הקרחון |
    הגב