הרב שתקף את הסיקריקים שחגגו על פטירת הגראי"ל יוצא בחריפות נגד גזירת הגיוס

הרב מנשה ישראל רייזמן שבעבר תקף את הקנאים שחגגו על פטירת הגראי"ל יצא בחריפות נגד גזירת הגיוס במהלך שיעורו השבועי וטען כי החרדים שמתגנדרים ממריצים את החילונים לגייס אותם לצה"ל.

הרב מנשה ישראל רייזמן בשיעורו השבועי: מי אשם בגזירת הגיוס?הרב רייזמן, מגיד השיעור הפופולארי שרבבות מאזינים לשיעורו מידי יום בקול הלשון, נשא דברים השבוע בירושלים. בין הדברים דיבר הרב על גזירת הגיוס המרחפת מעל ראשי בחורי ישראל.

יצויין, שבעבר תקף הרב את הסיקריקים שחגגו עם פטירת הרב שטיינמן זצ"ל, אך לאחר מכן פנו אליו עסקנים מארגוני ההצלה העוסקים בסוגיית הגיוס. הרב נדהם לאור הנתונים שהוצגו לפניו, ובשיעורו התייחס לגזירת הגיוס ובעיקר שהחוק טרם עבר באופן מלא בכנסת.

הדברים הובאו גם בכתובים בחוברת מהודרת שהופקה לקראת חג הפסח ובה ציטוטים נבחרים משיעורי הימים האחרונים.

וזה לשון הדברים:

והדברים אמיתיים ונכונים גם לנו עד היום הזה, יש לנו גזירה רח"ל שהם רוצים לקחת בחורי ישראל לצבא השמד, כל זמן שלא הכירו בצה"לם ובטומאתם, לא היה עולה על דעתם לקחת בחור חרדי לצבא, יושבים כאן שבעים שנה וניצחו את גזירת גיוס בנות, איך היה הדבר,ע"י שהיה ברור בנפשינו שאין מושג לגייס בנותינו לצבא השמד, עי"ז לא היה שום הכרה ברעיון כזה. אך ברגע שנכנסים ספקות ובלבולים בלבות הכשרים באמת הברור הזה, הגדר הפשוט שאין להם שום שליטה עלינו, אזי הם מנסים שוב לגזור ח"ו על הבנים ועל הבנות ירחם ה'. כל זה אינם באשמתם אלא באשמתינו שנכנס ספקות בלב, מדוע שלא ישלטו עלינו הרי יש להם מדינה ומלחמות, איזה מין התנהגות היא זו שהם יוצאיםללחום לשמור על הגבולות, ואנו יושבים על הספסל בבית המדרש. רחמנא ליצלן כשיהודי חרדי חושב כך בלבו, ממילא משפיע הדבר שיתעוררו הרשעים לגייס בחורי ישראל לצבא השמד, במכסות ובקצבאות. והחושב מחשבות בחדרי חדרים בספקות והבלבולים מתחיל להסתפק האם באמת לימוד התורה שומר אותנו מכל רע, כהנה וכהנה בלבולי שווא מקננים בלבו, וזה הספק משפיע שהרשעים מקבלים כח ח"ו לעשותכרצונם, לא יקום ולא יהיה. כל זמן ששומרים גדרי הקדושה, אנו מגעילים אותם ואינם גוזרים גזרות, כיון שהשתוינו והשתפצנו, עולה על לבם לגזור ח"ו.

הרב הוסיף ואמר: "הכל תלוי באמונתינו התקיפה והחזקה, כשאנו חזקים באמונתנו הצרופה והברורה, אין הרשעים שולטים עלינו
כלל. ויש להאריך בזה. הנה יש לי ב"ה לבוש חסידי עם כובע חסידי וזקן ופאות, הרי הרשע אינו רוצה אותי כך  בצבא עם הלבוש הזה, איני יודע לדבר עברית כראוי, ואין לי עמהם שום מגע ומשא, אדרבה אני מסריח בחוטמו כמו שאני. וכך הם אומרים בפירוש, שהחרדים יש מהם ריח רע, והרי הוא יודע שאיני יכול להיות מפקד ולדבר עם החיילות, שהרי אני שומר עיני ברחובות קריה, ועוצם עיני מלראות ברע. לכן באמת אינו רוצה לקחת אותי לצבא. ולכן בסתר לבבו אינו רוצה לקחת אותי לצבא, ובחוץ הוא אומר שיש איזה 'חק' שאין לוקחים בני ישיבות לצבא. ועי"ז לא היתה גזרה. אך כשחרדים מתחילים להשתפץ יפה, וכמעט שאין בין בלוריתו לבלורית הגרמני ולא כלום, ולא עוד אלא שגדרי הקדושה מתרופפים, ונפרץ גדרי איסור לא תתורו אחרי עיניכם, ומדברים באותו לשון בעברית רהוטה עם כל הכללים, אזי נכנס בלבם רעיון שאין אנו מסריחים כ"כ,
ואנו די מתורבתים, א"כ מדוע שלא ניתן מכסה לצבא השמד רח"ל. כך עשו הרשעים האלה שהכניסו חרדים שידברו בטלויזיה ובכל אתרא דלא קדישא, ויש כבר אתרי חדשות חרדיים, ובכל מועדוניהם השטניות יש 'לשונית' לחרדים, הרי התנרמלנו בעיניהם הטמאים, וקבלנו ריח מדי טוב בחוטמיהם, א"כ מדוע שהבחור הנאה הזה לא יהיה מפקד בצבא השמד?הרי שהכל מתחיל מהתנהגותינו ואמונתנו, כששומרים על שם לשון ולבוש, ונוהגים בדרך אבותינו הקדושים, וחזקים באמונתינו, אזי הגבול ברור ואין שום גזרת שמד ח"ו, אך כשהגבול מתרופף, ומתחיל השתוות בינינו לביניהם, אזי נכנס תחילה ספק בליבנו מדוע שלא יהיה לנו חלק בשמירת הגבולות, ועי"ז נגרם שנכנס בלב הגוזרים לגזור גזרות לקחת ח"ו בחורי ובנות ישראל לשמד.

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. כבוד הגאון היחיד בדורינו היודע חשבונות שמים הרב הגאון רבי רייזמן שליט"א "טרם אחלה לדבר ברצוני להודות למעכ"ת על שיעוריו המאירים כספירים בלילה, אשר המה כמים קרים על נפש עייפה. ואשרי לו ואשרי חלקו. כאשר אלפים שומעים לקול דברו, ומרביץ תורה לאלפים ולרבבות בלי טעם וחן. אך היום התעורר אצלי קושיא עצומה מתוך דברי הגמ' 'כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו', איך יתכן שמי שזוכה ומזכה את הרבים יכשל בדבר חמור כזאת, בדיבו רע על עם ישראל, והמכשלה הזאת תחת ידו, אשר חמור היא מאוד, ואל מעכ"ת אפנה לקבל תשובה הגונה על כך, ואמרתי אספרה וירוח לי. ובכלל לא באתי ח"ו לקנטר, אלא לרדת לעומק דעתו. ויתכן שהדברים הוצאו מהקשרם. אבל אם הדברים נאמרו כפי שנאמרו, אז ברור לי כחמה שלא שכינה דברה מתוך גרונו. כתוב בתורה: כי ימצא חלל באדמה וגו' וירדו זקניך וגו', הקרובים אל החלל וגו', ונשאלת השאלה, למה לא ירדו הסנהדרין גדולה היושבים בלשכת הגזית בירושלים? הכרתי והפלתי שלהם כוח וגבורה? אלא שכנראה שכשמוצאים חלל באדמה, מי שאמור לומר ידינו לא שפכו את הדם, ולעשות חשבון הנפש, ולהביא דו"ח מפורט על המעשים שצריכים לתקן, הם דוקא הרבנים הקרובים אל החלל, אשר הם יודעים מטמוניות שבכם, והדברים הצריכים תיקון. ועל זה כאב לבנו, ותזדזעזע כל לב, על טרגדיות נוראות שקראו בעיר בית שמש לפני כמה חדשים לא תקפ"ץ… היה לנו הרבה אינטרסים לומר שאחד הילדים שנקטף בעודו באבו באופן טרגי, הוא נכד של מי שעשה פשקווילים נגד מאורי האומה מתוך שורות העדה החרדית, אך אף אחד לא העיז לפצות את פיו ולדבר סרה. כי אנו רחמנים בני רחמנים בני אברהם אוהבו, שסימניה של אומה זו הינם רחמנים ביישנים וגומלי חסדים, ואינם רוקדים על הדם, בעוד מתו מוטל לפניו ח"ו. לא זו דרכנו ולא זו דרך התורה. ולא זו דרך של מי שרגלו עמדה על הר סיני בקבלת התורה הק'. רק עמלקים רוקדים וכו' ומה שכבו"ת עשה שהרשה לעצמו לחשב חשבונות שמים, למרות שטוען שזה הוא דברי הרמב"ם… מה שנגד האמת, שהרמב"ם אומר שמי שאומר שזה מקרה הרי זה דרך אכזריות, אבל לא שאנו אמורים לגלות חשבונות שמים, כי מי שיודע חשבונות שמים מהר מאוד מזמינים אותו לשם לבדוק את ספרי החיים וספרי המתים… ואף העיז פניו נגד גדולי רבני העיר שעוררו את הציבור לתשובה ותיקון המעשים, גם בענין הקדושה והצניעות, וגם לשמור על הפה מלשה"ר ורכילות ודברים בטלים וכו', ואני שואל בכאב אמיתי: מי שמך לאיש שר ושופט? האם מע"כ הוא רב? או אדמו"ר? או ראש ישיבה? או משפיע? או בן יראת שמים? וכו' שאמור להטיף מוסר לאחרים? האם לו מהלכים בין השרפים ונהירין לו שבילי דרקיעי? ושאלה לי למעכ"ת: האם כשחסידות בעלזא המפוארת יצאו נגד מרן פוה"ד המנחת יצחק זי"ע ורדפו אותו וטרטרו אותו, האם גם אז היו תוצאות כאלו? והכי גרוע, מה שקישר בין השמחה על פטירת הגראי"ל לבין הנפגעים זה פשע בל יכופר, מה לאלו ולאלו? מה פשע היהודי משכונת גבעת ירושלים שבקרית הרמ"א רקדו? למה חסידות בעלזא שקרייתם בשכנות ממש, לא נפגעו? הרי אוי לרשע ואוי לשכנו? למה מעכ"ת לא נפגע ממידת הדין הזאת? מה זה קשור רבוש"ע… הלב ממאן להאמין שדברים כאלו נאמרו על ידי מעכ"ת… זה מזעזע ממש, ובמקום חילול השם אין חולקין כבוד. מה שברור, שענין השמחה ראוי לכל גינוי… ואכן כולם בהעדה החרדית מגנים זאת, ואין זה סוד שהיה זאת רק קומץ קיצונים, שירקדו גם לאחר מאה ועשרים של מרן פוה"ד הגר"מ שטרנבוך רח"ל, ואלו שנפגעו כלל לא קשורים לזה, וזה אף פעם לא היה שיטת העדה החרדית, אבל הקישור השערורייתי הזאת זה דבר שאינו הגון בלשון המעטה. ומה שכבודו דיבר שצריכים למחות על זה לפחות כמו שמוחים על חילול שבת… מתי מעכ"ת או אחד מבני קהילתו יצאו למחות על כבוד השבת או על כדור רגל ביום השבת המחוללת בראש כל חוצות? ואם על כבודי לא מחיתם על כבוד בשר ודם מחיתם? ואם על כבודי לא מחיתם על כבוד בשר ודם מחיתם? ואם על כבודי לא מחיתם על כבוד בשר ודם מחיתם? ואם על כבודי לא מחיתם על כבוד בשר ודם מחיתם? בכל אופן, ברור שמע"כ הרב רייזמן צריך לבקש מחילה גמורה מאה פעמים מהמשפחות הללו שלמיטב ידיעתי נפגעו עד עומק נפשם מדבריו שנתפרסמו ברבים. וחלילה לא יהא מידת הדין מתוחה ח"ו". ובמקום חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

  כבוד הגאון היחיד בדורינו היודע חשבונות שמים הרב הגאון רבי רייזמן שליט"א "טרם אחלה לדבר ברצוני להודות למעכ"ת על שיעוריו המאירים כספירים בלילה, אשר המה כמים קרים על נפש עייפה. ואשרי לו ואשרי חלקו. כאשר אלפים שומעים לקול דברו, ומרביץ תורה לאלפים ולרבבות בלי טעם וחן.

  אך היום התעורר אצלי קושיא עצומה מתוך דברי הגמ' 'כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו', איך יתכן שמי שזוכה ומזכה את הרבים יכשל בדבר חמור כזאת, בדיבו רע על עם ישראל, והמכשלה הזאת תחת ידו, אשר חמור היא מאוד, ואל מעכ"ת אפנה לקבל תשובה הגונה על כך, ואמרתי אספרה וירוח לי. ובכלל לא באתי ח"ו לקנטר, אלא לרדת לעומק דעתו. ויתכן שהדברים הוצאו מהקשרם. אבל אם הדברים נאמרו כפי שנאמרו, אז ברור לי כחמה שלא שכינה דברה מתוך גרונו.

  כתוב בתורה: כי ימצא חלל באדמה וגו' וירדו זקניך וגו', הקרובים אל החלל וגו', ונשאלת השאלה, למה לא ירדו הסנהדרין גדולה היושבים בלשכת הגזית בירושלים? הכרתי והפלתי שלהם כוח וגבורה? אלא שכנראה שכשמוצאים חלל באדמה, מי שאמור לומר ידינו לא שפכו את הדם, ולעשות חשבון הנפש, ולהביא דו"ח מפורט על המעשים שצריכים לתקן, הם דוקא הרבנים הקרובים אל החלל, אשר הם יודעים מטמוניות שבכם, והדברים הצריכים תיקון.

  ועל זה כאב לבנו, ותזדזעזע כל לב, על טרגדיות נוראות שקראו בעיר בית שמש לפני כמה חדשים לא תקפ"ץ… היה לנו הרבה אינטרסים לומר שאחד הילדים שנקטף בעודו באבו באופן טרגי, הוא נכד של מי שעשה פשקווילים נגד מאורי האומה מתוך שורות העדה החרדית, אך אף אחד לא העיז לפצות את פיו ולדבר סרה. כי אנו רחמנים בני רחמנים בני אברהם אוהבו, שסימניה של אומה זו הינם רחמנים ביישנים וגומלי חסדים, ואינם רוקדים על הדם, בעוד מתו מוטל לפניו ח"ו. לא זו דרכנו ולא זו דרך התורה. ולא זו דרך של מי שרגלו עמדה על הר סיני בקבלת התורה הק'. רק עמלקים רוקדים וכו'

  ומה שכבו"ת עשה שהרשה לעצמו לחשב חשבונות שמים, למרות שטוען שזה הוא דברי הרמב"ם… מה שנגד האמת, שהרמב"ם אומר שמי שאומר שזה מקרה הרי זה דרך אכזריות, אבל לא שאנו אמורים לגלות חשבונות שמים, כי מי שיודע חשבונות שמים מהר מאוד מזמינים אותו לשם לבדוק את ספרי החיים וספרי המתים… ואף העיז פניו נגד גדולי רבני העיר שעוררו את הציבור לתשובה ותיקון המעשים, גם בענין הקדושה והצניעות, וגם לשמור על הפה מלשה"ר ורכילות ודברים בטלים וכו', ואני שואל בכאב אמיתי: מי שמך לאיש שר ושופט? האם מע"כ הוא רב? או אדמו"ר? או ראש ישיבה? או משפיע? או בן יראת שמים? וכו' שאמור להטיף מוסר לאחרים? האם לו מהלכים בין השרפים ונהירין לו שבילי דרקיעי?

  ושאלה לי למעכ"ת: האם כשחסידות בעלזא המפוארת יצאו נגד מרן פוה"ד המנחת יצחק זי"ע ורדפו אותו וטרטרו אותו, האם גם אז היו תוצאות כאלו?

  והכי גרוע, מה שקישר בין השמחה על פטירת הגראי"ל לבין הנפגעים זה פשע בל יכופר, מה לאלו ולאלו? מה פשע היהודי משכונת גבעת ירושלים שבקרית הרמ"א רקדו? למה חסידות בעלזא שקרייתם בשכנות ממש, לא נפגעו? הרי אוי לרשע ואוי לשכנו? למה מעכ"ת לא נפגע ממידת הדין הזאת? מה זה קשור רבוש"ע… הלב ממאן להאמין שדברים כאלו נאמרו על ידי מעכ"ת… זה מזעזע ממש, ובמקום חילול השם אין חולקין כבוד.

  מה שברור, שענין השמחה ראוי לכל גינוי… ואכן כולם בהעדה החרדית מגנים זאת, ואין זה סוד שהיה זאת רק קומץ קיצונים, שירקדו גם לאחר מאה ועשרים של מרן פוה"ד הגר"מ שטרנבוך רח"ל, ואלו שנפגעו כלל לא קשורים לזה, וזה אף פעם לא היה שיטת העדה החרדית, אבל הקישור השערורייתי הזאת זה דבר שאינו הגון בלשון המעטה.

  ומה שכבודו דיבר שצריכים למחות על זה לפחות כמו שמוחים על חילול שבת… מתי מעכ"ת או אחד מבני קהילתו יצאו למחות על כבוד השבת או על כדור רגל ביום השבת המחוללת בראש כל חוצות? ואם על כבודי לא מחיתם על כבוד בשר ודם מחיתם? ואם על כבודי לא מחיתם על כבוד בשר ודם מחיתם? ואם על כבודי לא מחיתם על כבוד בשר ודם מחיתם? ואם על כבודי לא מחיתם על כבוד בשר ודם מחיתם?

  בכל אופן, ברור שמע"כ הרב רייזמן צריך לבקש מחילה גמורה מאה פעמים מהמשפחות הללו שלמיטב ידיעתי נפגעו עד עומק נפשם מדבריו שנתפרסמו ברבים. וחלילה לא יהא מידת הדין מתוחה ח"ו". ובמקום חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

  כבוד הגאון היחיד בדורינו היודע חשבונות שמים הרב הגאון רבי רייזמן שליט"א |
  הגב
  • חסיד פשוט

   מה זה כל הדיבורים המיותרים האלה.
   כבוד הרב העלה בעבר נקודה שצריך להיזהר בגחלתם של גדולי ישראל.
   ועכשיו העלה נקודה נוספת מה חמור מסלסל בשערו ולמה זה מוביל.
   זה נקודות הלקוחות מספרים הקדושים.
   כל אחד יכול לצטט מדברי חז"ל.
   האם הרב אשם באסונות?
   האם אסור לצטט דברי חז"ל?

   חסיד פשוט |
   הגב