הרחבת ההפטר לחייבים מוגבלים באמצעים

אם הנכס בסופו של דבר לא יניב תועלת של ממש לנושים, אזי אין בו כדי למנוע את כניסת החייב למסלול ההפטר

עדת החוקה חוק ומשפט אישרה לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 57) (הפטר לחייב מוגבל באמצעים), התשע"ח-2018- שיזמו הח"כים מרב מיכאלי ודוד ביטן.

הצעת החוק כוללת חמישה תיקונים להסדר ההפטר שחוקקה הכנסת ובהם הבניית שיקול הדעת של רשמי ההוצאה לפועל ביחס לאופן בחינת התנאי שלחייב אין נכסים "בעלי ערך" הניתנים לעיקול או מימוש. הרשם ייקח בחשבון את עלויות המימוש של הנכס ויבחן את התועלת לנושים ממימוש הנכס בהתחשב בעלויות המימוש ועוד. התיקון מבהיר כי הבחינה אם לחייב יש נכס "בעל ערך" צריכה להיות בחינה מהותית ולא טכנית, ואם הנכס בסופו של דבר לא יניב תועלת של ממש לנושים, אזי אין בו כדי למנוע את כניסת החייב למסלול ההפטר. בנוסף, שיקול הדעת של הרשם יורחב כך שיהיה רשאי לתת צו הפטר גם לחייב שלא עמד בתנאי המקל יותר של תשלום של 18 מתוך 36 התשלומים האחרונים לפי צו התשלומים, ובלבד שישלים את התשלומים החסרים במועד הגשת הבקשה. בנוסף, הפעלת שיקול הדעת של הרשמים לכניסה למסלול ההפטר גם אם אין עמידה בצו התשלומים לא תוגבל רק לנסיבות שבהן אי העמידה בצו התשלומים נבעה מ"הרעה של ממש במצבו הכלכלי שאינה נובעת מהתנהגותו בחוסר תום לב" או מ"נסיבות חריגות אחרות, שיירשמו". עוד מוצע לאפשר לרשם ההוצאה לפועל לעשות שימוש בהליך ההפטר כבסיס לגיבוש הסדר לפירעון חוב מוסכם בין החייב לנושים שהסכימו להסדר. לבסוף, מוצע להאריך את תוקף הוראת השעה שאמורה לפקוע בספטמבר 2018.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.