הרפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל תובא ביום א' לאישור הממשלה

הרפורמה צפויה לפתח את משק החשמל, לחזק את התחרות לטובת הצרכן ולאפשר התייעלות דרמטית בהוצאות החברה

לאחר אישור דירקטוריון חברת חשמל, קביעת עקרונות מדיניות של שר האנרגיה ולאחר החתימה על ההסכם הקיבוצי, תובא הרפורמה לאישורה הממשלה בישיבתה ביום א' על ידי שרי האוצר והאנרגיה

הרפורמה, אשר תביא לפיתוח משק החשמל, לחיזוק התחרות לטובת הצרכן ולהוביל להתייעלות דרמטית בהוצאות החברה, תובא לאישורה של הממשלה ביום ראשון הקרוב.
במסגרת הרפורמה, תוגבר התחרות בתחום ייצור החשמל באמצעות מכירת כמחצית מאתרי הייצור של החברה והפיכת יחידת ניהול מערכת החשמל לחברה ממשלתית נפרדת, תפתח תחרות בתחום האספקה, ויתבצע שינוי מבני שישפר וייעל את פעילותה של חברת החשמל. הרפורמה תביא למיקוד החברה ואת השקעותיה במקטעי הרשת – ההולכה והחלוקה, באופן שיבטיח את אמינות אספקת החשמל לכלל הצרכנים בישראל וכן יבטיח האצה בחיבור אנרגיות מתחדשות וייצור פרטי בכלל. הרפורמה קובעת מתווה התייעלות חסר תקדים במסגרתו תקטן מצבת כח האדם של חברת החשמל בכ-25% על ידי פרישה מרצון של כ-1800 עובדים, בנוסף ל-1000 שכבר פרשו לאחרונה. מעבר לזאת, ההסכמות ברפורמה יאפשרו עדכון משמעותי של יחסי העבודה בחברה כולל מעבר של שכבת הניהול הבכירה לחוזים אישיים, בהתאם למקובל בחברות מובילות במשק.
על מנת לאפשר סגירה מהירה של היחידות הפחמיות 1-4 בחדרה, בהתאם להחלטת שרי האנרגיה והסביבה, ולאפשר ייצור נקי יותר ויעיל יותר חברת חשמל תקים באתר אורות רבין 2 מחז"מים חדשים.
הרפורמה, אשר בהיגויה השתתפו כלל גורמי המדינה האחראיים לנושא, ואשר הושגה תוך הסכמה עם ההסתדרות והחברה בנושאים הרלוונטיים תבטיח את פיתוחו של משק החשמל בישראל, תחזק את איתנותה הפיננסית של החברה. לאחר אישור הממשלה יקדמו משרדי האנרגיה והאוצר תיקון לחוק משק החשמל אשר יעגן את עקרונות הרפורמה בחקיקה. כמו כן יקודמו אסדרות שונות על ידי רשות החשמל וכן תיקוני רישיונות בהתאם לעקרונות הרפורמה באופן שיבטיח את יישומה.

במסגרת הרפורמה נכללים הצעדים הדרמטיים הבאים, אשר יבוצעו במהלך שמונה השנים הקרובות:
1. חברת החשמל תמכור במהלך 5 השנים הקרובות כ-19 יחידות ייצור, בהן היא מחזיקה כיום, ב-5 אתרים שונים, המהוות כמחצית מייצור החשמל בגז:
א. אלון תבור – בתוך שנה וחצי מיום החלטת הממשלה.
ב. רמת חובב – בתוך שנתיים וחצי מיום החלטת הממשלה.
ג. רידינג – בתוך שלוש שנים מיום החלטת הממשלה.
ד. חגית מזרח – בתוך ארבע שנים מיום החלטת הממשלה.
ה. אשכול – בתוך חמש שנים מיום החלטת הממשלה.

2. ניהול מערכת החשמל הארצית יועבר מחברת החשמל לחברה ממשלתית עצמאית, באופן שיצמצם את ניגודי העניינים הקיימים כיום בתוך חברת חשמל ובכך יבטיח את התחרותיות בתחום הייצור. לחברה החדשה יעברו עובדי החברה מתחום ניהול המערכת וחלק מיחידות אגף תפ"ט (תכנון, פיתוח, טכנולוגיות)

3. רשת ההולכה והחלוקה, שהינה מונופול טבעי, תישאר בידי החברה. החברה תשקיע משאבים לפיתוח מואץ והרחבה משמעותית של הרשת בהיקף של מיליארדי שקלים בכל שנה בשנים הקרובות, במסגרת תוכנית פיתוח מחייבת שייקבע שר האנרגיה, וזאת תוך עמידה ביעדים מדידים ופיקוח רגולטורי לטובת יציבות ואיכות אספקת החשמל לציבור.

4. בנוסף, הוחלט כי החברה תקים שתי יחידות ייצור חדישות באמצעות גז טבעי באורות רבין, וזאת כחלק מהמגמה לצמצום השימוש בפחם בתהליך יצירת החשמל, ובמקום יחידות 1 עד 4 הפחמיות אשר צפויות להסגר. פעילות זו תאוגד בחברה בת בבעלות מלאה של חברת החשמל.

5. בתחום האספקה הוחלט על פתיחה מלאה של אספקת החשמל לתחרות ללקוחות עסקיים גדולים ולראשונה גם לצרכני מתח נמוך בהתאם לכללים שייקבעו ויבטיחו תחרות מרובת משתפים בה ייקחו חלק יצרני חשמל ושחקנים נוספים. יש לציין, כי על מנת להמשיך ולשמור על יציבות בתחום אספקת החשמל, חברת החשמל תמשיך לשמש כספק ברירת מחדל של כל הלקוחות ותוכל להשתתף בתחרות באספקה לצרכני מתח נמוך רק בעתיד, במידה ונתח השוק שלה יירד ל-60% במהלך 8 השנים הקרובות, ובהתאם לתנאים שנקבעו. לחברה יתאפשר לספק שירותי ערך מוסף לצרכני החשמל בתחום הסייבר באופן מיידי ובתחומי ה"בית החכם" והתייעלות אנרגטית ללקוחות מיום שבו יפחת נתח השוק שלה בתחום האספקה לצרכני מתח נמוך מ- 75 אחוזים.

6. על מנת להתאים עצמה לרפורמה ולמציאות המשתנה במשק החשמל, תעבור החברה, בהובלת ההנהלה, מערך מקיף של שינויים במבנה הארגוני כדי לתמוך בתכנית ההתייעלות והמשימות החדשות. בהקשר זה, הושגו הסכמות להרחבת הגמישות הניהולית במסגרת יחסי העבודה בין הנהלת החברה לארגון העובדים, בתחומי הניהול השוטף, המכרזים והמשמעת . באשר להשלכות על כוח האדם בחברה, בשמונה השנים הקרובות צפויה מצבת כוח האדם בחברה לרדת בכ-25%: כ-1800 עובדים יסיימו את העסקתם בפרישות מוקדמות, וזאת בנוסף לאלף העובדים מהם נפרדה החברה בשנתיים האחרונות. כמו כן כאלף עובדים נוספים צפויים לסיים את עבודתם בפרישת חובה ולצאת לגמלאות. בתום שמונה השנים, ולאחר הפרישה המתוכננת, תצומצם מצבת העובדים בחברה ב- 2,200 עובדים קבועים ותפחת לכ-6,400. כמו כן, הוסכם על העברת דרג הניהול הבכיר לחוזים אישיים לכמאה עובדים ואפשרות לחמישים חוזים לעובדים במקצועות נדרשים.

7. הרפורמה צפויה לשפר באופן משמעותי את מצבה הפיננסי של חברת החשמל, ועל פי הערכות החברה להפחית את היקף החוב, לשפר את מדדיה הפיננסים של החברה ובכך להפחית את עלויות המימון שלה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.