הרפורמה במשק החשמל יוצאת לדרך

צעד ראשון למימוש הרפורמה בהתאם להחלטת הממשלה הקובעת כי אתר אלון תבור יימכר בתוך 18 חודש ממועד ההחלטה. ההחלטה קובעת גם כי עיקרים ראשונים של אסדרה אשר תאפשר מכירה באופן יעיל ותחרותי יפורסמו על ידי רשות החשמל בתוך שלושה חודשים מיום קבלת החלטת הממשלה, קרי עד ליום 3 בספטמבר 2018.
בהתאם לכך פרסמה אמש רשות החשמל החלטה המפרטת את העקרונות הראשוניים של האסדרה שתחול על המתקנים באתר לאחר מכירתם.
במהלך חודש אוקטובר יפורסמו לשימוע ציבורי אמות מידה ולוחות תעריף למתקנים באתר אלון תבור. השימוע יובא להחלטה במליאת הרשות עד ל 3 בדצמבר 2018 בהתאם להחלטת הממשלה.
בתוך כך צפויה הרשות להמשיך בסבב השולחנות העגולים עם הגופים המתעניינים במכרז ובשבועות הקרובים תערוך כנס מממנים אליו נרשמו מעל 40 גופים מהארץ ומחו"ל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.