הרפורמה ההיסטורית במשק החשמל יוצאת לדרך

במסגרת הרפורמה, תוגבר התחרות בתחום ייצור החשמל באמצעות מכירת חלק מאתרי הייצור של החברה

סוכמה הרפורמה ההיסטורית במשק החשמל על ידי משרד האוצר, משרד האנרגיה, נציגי המדינה, חברת החשמל, ארגון העובדים, ההסתדרות ורשות החשמל
הרפורמה צפויה לפתח את משק החשמל, לחזק את התחרות לטובת הצרכן ולאפשר התייעלות דרמטית בהוצאות החברה
לאחר 22 שנה של ניסיונות להגיע להסכמה על רפורמה מקיפה במשק החשמל, וחצי שנה לאחר שהוסכמו עקרונות הרפורמה, הוסכמו היום, יום חמישי, ה-17 במאי 2018, פרטיה של הרפורמה הגדולה והמקיפה ביותר שבוצעה אי פעם במשק הישראלי – הרפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל.
במסגרת הרפורמה, תוגבר התחרות בתחום ייצור החשמל באמצעות מכירת חלק מאתרי הייצור של החברה והפיכת יחידת ניהול מערכת החשמל לחברה ממשלתית נפרדת, תפתח תחרות בתחום האספקה, ויתבצע שינוי מבני שישפר וייעל את פעילותה של חברת החשמל. במסגרת זאת, החברה תמקד את השקעותיה ברשת ההולכה והחלוקה באופן שיבטיח את אמינות אספקת החשמל לכלל הצרכנים בישראל ותקים במקביל שני מחז"מים חדישים. הרפורמה קובעת מתווה התייעלות חסר תקדים במסגרתו תקטן מצבת כח האדם של חברת החשמל בכ-25% על ידי פרישה מרצון של כ-1800 עובדים, בנוסף ל-1000 שכבר פרשו לאחרונה. מעבר לזאת, ההסכמות ברפורמה יאפשרו עדכון משמעותי של יחסי העבודה בחברה כולל מעבר של שכבת הניהול הבכירה לחוזים אישיים, בהתאם למקובל בחברות מובילות במשק.
הרפורמה, אשר בהיגויה השתתפו כלל גורמי המדינה האחראיים לנושא, ואשר הושגה תוך הסכמה עם ההסתדרות והחברה בנושאים השונים תבטיח את פיתוחו של משק החשמל בישראל ופתיחתו לתחרות, תחזק את איתנותה הפיננסית של החברה ותשמור על זכויותיהם של עובדי חברת החשמל. נוסח ההסכמות יובא לאישור הממשלה בשבוע הבא.

ההבנות אשר הושגו בשבועות האחרונים, לאחר מעל לשנה וחצי של דיונים, הינן תוצאה של מאמץ משותף של כל הצדדים לפעול לפיתוח משק האנרגיה במדינה והגברת התחרות במקטעים משמעותיים ממנו, לצד מיקוד וייעול פעילותה של חברת החשמל במטרה לחזק את איתנותה הפיננסית, ולהפחית באופן משמעותי את היקף החוב של החברה. הרפורמה הובלה מצד המדינה על ידי מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, ומנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, מצד החברה על ידי יו"ר חברת החשמל יפתח רון טל ומנכ"ל החברה עופר בלוך, ומצד ארגון העובדים על ידי יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ויו"ר הועד הארצי של עובדי חברת החשמל דוד (מיקו) צרפתי.
הרפורמה כוללת הן צעדים הנוגעים למשק החשמל בכללותו והן צעדים הנוגעים לאופן העבודה של חברת החשמל, ובמסגרתה נכללים הצעדים הדרמטיים הבאים, אשר יבוצעו במהלך שמונה השנים הקרובות:
1. ניהול מערכת החשמל הארצית יימכר מחברת החשמל לחברה ממשלתית עצמאית, באופן שיבטיח את התחרותיות בתחום הייצור. לחברה החדשה יעברו עובדי החברה מתחום ניהול המערכת וחלק מיחידות האגף לתכנון ופיתוח.
2. חברת החשמל תמכור בהדרגה כמחצית מהיקף תחנות ייצור החשמל בגז, וזאת, מתוך הבנה שהחברה תתמקד במקטע רשת ההולכה והחלוקה של החשמל,
3. רשת ההולכה והחלוקה, שהינה מונופול טבעי, תישאר בידי החברה ויושקעו משאבים לפיתוח מואץ והרחבה משמעותית של הרשת בהיקף של מיליארדי שקלים, וזאת תוך עמידה ביעדים מדידים ופיקוח רגולטורי לטובת יציבות ואיכות אספקת החשמל לציבור.
4. בנוסף, הוחלט כי החברה תקים שתי יחידות ייצור חדישות באמצעות גז טבעי באורות רבין, וזאת כחלק מהמגמה לצמצום השימוש בפחם בתהליך יצירת החשמל, ובמקום יחידות 1 עד 4 הפחמיות אשר צפויות להסגר. פעילות זו תאוגד בחברה בת בבעלות מלאה של חברת החשמל. במקביל, ימכרו חמש התחנות הפעילות ע"פ הסדר הבא :
a. אלון תבור – בתוך שנה וחצי מיום החלטת הממשלה.
b. רמת חובב – בתוך שנתיים וחצי מיום החלטת הממשלה.
c. רידינג – בתוך שלוש שנים מיום החלטת הממשלה.
d. חגית מזרח – בתוך ארבע שנים מיום החלטת הממשלה.
e. אשכול – בתוך חמש שנים מיום החלטת הממשלה.
5. בתחום האספקה הוחלט על פתיחה מלאה של אספקת החשמל לתחרות ללקוחות עסקיים גדולים באופן מהיר ולצרכני מתח נמוך בהדרגה. יש לציין, כי על מנת להמשיך ולשמור על יציבות בתחום אספקת החשמל, חברת החשמל תמשיך לשמש כספק ברירת מחדל של כל הלקוחות ותוכל להשתתף בתחרות באספקה לצרכני מתח נמוך רק בעתיד, בהתאם לתנאים שנקבעו.
6. לחברה יתאפשר לספק שירותי ערך מוסף לצרכני החשמל בתחום הסייבר באופן מיידי ובתחומי ה"בית החכם" והתייעלות אנרגטית ללקוחות מיום שבו יפחת נתח השוק שלה בתחום האספקה לצרכני מתח נמוך מ- 75 אחוזים.

בנוסף, על מנת להתאים עצמה לרפורמה ולמציאות המשתנה במשק החשמל, תעבור החברה, בהובלת ההנהלה, מערך מקיף של שינויים במבנה הארגוני כדי לתמוך בתכנית ההתייעלות והמשימות החדשות. בהקשר זה, הושגו הסכמות להרחבת הגמישות הניהולית במסגרת יחסי העבודה בין הנהלת החברה לארגון העובדים, בתחומי הניהול השוטף, המכרזים והמשמעת .
באשר להשלכות על כוח האדם בחברה, בשמונה השנים הקרובות צפויה מצבת כוח האדם בחברה לרדת בכ-25%: כ-1800 עובדים יסיימו את העסקתם בפרישות מוקדמות, וזאת בנוסף לאלף העובדים מהם נפרדה החברה בשנתיים האחרונות. כמו כן כאלף עובדים נוספים צפויים לסיים את עבודתם בפרישת חובה ולצאת לגמלאות. בתום שמונה השנים, ולאחר הפרישה המתוכננת, צפויים להישאר בחברה כ-9000 עובדים.
כמו כן, הוסכם על העברת דרג הניהול הבכיר לחוזים אישיים לכמאה עובדים ואפשרות לחמישים חוזים לעובדים במקצועות נדרשים. כל אלה יגובשו בהסכם הקיבוצי, באופן התואם את אתגרי החברה והשינויים במבנה המשק.
יש לציין כי עובדי התחנות הנמכרות יקבלו רשת בטחון תעסוקתי כעובדי חח"י, לתקופה של חמש שנים, שבמהלכן יושאלו לבעלים החדשים, וכי עלויות הפרישה והתשלומים לעובדים ימומנו על ידי ההתייעלות בחברה וכי מימון הרפורמה לא יוביל להעלאת תעריף.
הרפורמה צפוייה לשפר באופן משמעותי את מצבה הפיננסי של חברת החשמל, ועל פי הערכות החברה להפחית את היקף החוב.
על מנת שהרפורמה תיכנס לפועל במלואה נדרשים המהלכים הבאים: היוועצות עם מליאת רשות החשמל (אשר הושלמה היום), פרסום עקרונות מדיניות על ידי שר האנרגיה, החלטת ממשלה (באחת מישיבותיה הקרובות), הסכם שכר חדש ושינוי חקיקה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.