השבת: שבת יארצייט בנדבורנה ירושלים

השבת מציינים בנדבורנה ירושלים את שבת ההילולא של האדמו"ר ה"דבר חיים" זיע"א. במוצש"ק תיערך בביהמ"ד סעודת ההילולא

שבת ויחי היא מושג ידוע בחסידות נדבורנה, אותו טבע כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה"באר יעקב" כשבת התוועדות והתכנסות בשבת שקודם הילולת אביו הרה"ק ר' חיים מרדכי זיעאועכי"א בעל ה"דבר חיים".

כ"ק מרן ה"באר יעקב" זיע"א קבע את השבת וראה בכך תוספת חשיבות מלבד יום ההילולא עצמו – בה ערך את השולחן והעלה את זכרונו הטהור, ועלה לציונו. בשבת זו ראה את הכלי להנחיל לדורות הבאים – הדור שלא זכה לראות את הצדיק.

בכל שנה ושנה נהג רבינו הבאר יעקב לאסוף את צאן מרעיתו ולהשמיע בפניהם דברי חיזוק ותביעה להידבק בדרכיו של אותו צדיק. ואף העמיד את זקני הקהילה שזכו לטעום מאורו שינחילו את הדברים לדור הצעיר והצמא לדבר השם.

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שגדל על ברכי זקינו וזכה לחיבה מיוחדת ממנו, ממשיך את המסורת ומייחד את השבת לזיכרונו של בעל ההילולא, ללמוד את דרכו ולהתעמק במשנתו.

ביום השבת לאחר התפילה תיערך קידושא רבא בה יסבו קהל החסידים, להעלות את זכרו הטהור ולשמוע מפי זקני החסידים שזכו ליהנות מאורו רבות בשנים ושאבו מתורתו, בהם הגאון ר' נחום רוגניזצקי שליט"א ראש ישיבת מאורות התורה, המשפיע הגה"ח ר' מנשה הלטובסקי שליט"א ועוד.

במוצש"ק, אור לט"ו טבת, יומא דהילולא רבא, יערוך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א את שולחנו הטהור בסעודת מלוה מלכה בשעה תשע בהיכל בית המדרש הגדול במרכז ירושלים, ולמחרת בשעות הצהריים יעלה לפקוד את ציונו באהל במרומי הר הזיתים לשפוך שיח ולהעתיר עבור הכלל והפרט.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.