השופר שהרעיד בבית החולים • התקיעות שהביאו לשבירת צלחת • הזבוב של החזו"א • הסטנדר שנידון בר"ה • ועוד סיפורי פלא בני זמנינו האזינו במדור הכנה לר"ה – בלעדי

*שכר הכנה למצוה הכנה לר"ה בהאי עלמא ליכא

*ראש השנה הוא יום של שמחה אבל של תרועה

*הסטייפלר אמר שהיום יראת שמים זה רק בראש השנה

*הזבוב של ראש השנה של החזו"א?

*למה אוכלים דבש בראש השנה? (הסבר)

*למה הפסיק המבין בחכמת היד לבדוק אנשים בין ר"ה לסוכות? (סיפור)

*האיש שביקש מהמלך שלא יבלבל לו בראש ויתן לו מנוחה (משל נוקב)

*צריכים לדעת את הכוח שיש לנו בראש השנה ביום הזכרון

*איך שיכנע הרבי מסאטמאר בילדותו את אביו שהוא צריך לצום ביוהכ"פ? (סיפור מרגש)

*האיש שזקוק היה לכספי קופת העיר אך בשמים לא התייחסו אליו, בגלל שאת קולו לא השמיע בר"ה.

*למה דייקא בר"ה נפקדה שרה?

*צעקה זה לדפוק שערי רחמים

*השופר שדיבר לחילוני בבית החולים – (מעשה מופלא ומרעיד)

*מהו הזכר ליציאת מצרים בראש השנה?

*בימים אלו מי שצועק בוודאי נתקבל צעקתו

*הסטנדר שנידון בר"ה?

*מי לא נפקד כהיום הזה, פי' מי לא נושע ביום זה.

*למה השופר כפוף? (הסבר בענין לב נשבר)

*הילד שהתעלף וזכה לשמוע דברי כיבושין (סיפור)

*האיש שזכה מהלוטו אבל השנה היתה רח"ל שעברה עליו. (סיפור)

*למה הבריסקער רב אמר רק תהילים בראש השנה במקום ללמוד?

*למה לובשים לבנים בראש השנה? (הסבר מהסמ"ק מציריך)

*כשיהודי מהרהר בשופר אז זה זמן פקידה

*האותיות אחרי עקרה זה שופר (הסבר מיוחד)

*כשאדם מנפח בשופר ה' מפיח באפיו נשמת חיים

*למה ר' יחזקאל לונשטיין היה שואל כשהזכירו לפניו חולה האם יש לו תפקיד ציבורי?

*הזכויות שאדם יכול לרכוש ביום הדין על ידי הפה

*ע"י חסד מעבירים את מידת הדין לרחמים

*התקיעות שהביאו לשבירת צלחת (סיפור מדהים)

*הפי' המיוחד מי שעושה מצוה אחת קונה לו פרקליט שהולך על ר"ה

*מה סוג הקבלה שצריכה להיות שעלינו לקבל על עצמינו לראש השנה (הדרכה)

את כל אלו ועוד תמצאו כאן במדור "הכנה לשבת" והפעם 'הכנה לראש השנה' בשיחתו המיוחדת של מגיד המישרים המפורסם לתהילה הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א המתפרסם כאן ב'קוקר' מדי שבוע בער"ש בלעדית.

שמעו ותחי נפשכם:

להאזנה:

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.