השידוך שהתעכב בגלל עניית 'אמן'

החשיבות העצומה של כל ברכה

הגאון הצדיק רבי ליב חסיד מטלז זצ"ל, עסק בחיפוש חתן תלמיד חכם לבתו כלילת המעלות שהגיעה לפרק 'בתולה נישאת'. באותם ימים עלתה הצעת שידוך עם בחור תלמיד חכם, בן למשפחת רבנים נכבדה. לאחר דין ודברים החליט הגאון מטלז להתקדם עם הצעת השידוך, והודיע לשליח ששיגר לבית המחותן העתידי שלו, שבכוונתו להגיע לעיר מגוריו וילנא, כדי להפגש עמו ולדון אתו בפרטי השונים אותם יש לברר לפני ששוברים צלחת בשעה טובה.

ארז הגאון מעט מטלטלים, לקח עמו כמה מספרי הלימוד שלו ויצא לדרך. בהגיעו לוילנא מיהר לסור לביתו של הגאון מוילנא זיע"א, כדי לקבל את ברכתו לפני שהוא פונה לסגור את ענייני השידוך. בהגיעו לבית הגאון מוילנא היה שקוע הגר"א באמירת ברכת המזון. עמד הגאון מטלז ביראת כבוד עצומה, והאזין למילות הברכה היוצאות מפי הגר"א במתינות ובכוונה גדולה. בהגיעו לסוף ברכת 'הטוב והמיטיב' הבחין הגאון מטלז כי הגאון מוילנא עונה 'אמן' לאחר "אל יחסרנו".

נרעש הגאון מטלז ונחרד עד מאוד: "אוי לי שהחסרתי כל ימי אמירת 'אמן' לברכה זו", "עכשיו שלמדתי הלכה זו, אמהר לשוב לביתי כדי ללמד לבני משפחתי את ההלכה החשובה הזאת". כעבור דקות אחדות כבר יצא מוילנא בדרכו לטלז. הגיע הצדיק לביתו שבטלז, ובני הבית חרדו לקראתו: "כיצד הסתיים העניין", הם שאלו, "האם אכן נסגר השידוך בשעה טובה ומוצלחת?".

אבל הגאון מטלז כמעט לא שמע אותם. כל מעייניו נתונים היו בהלכה החדשה שלמד מפי הגאון מוילנא, ומבלי שהשיב לבני המשפחה על שאלתם ביקש מהם להכין סעודה על אתר. בטוחים היו בני המשפחה שאכן נסגר השידוך בשעה טובה, ובשמחה רבה מיהרו להכין סעודה חגיגית ולהזמין את השכנים והקרובים להשתתף בשמחת אירוסי הבת כלילת המעלות. ישבו בני הבית והאורחים, והבחינו בהתרגשות האוחזת באבי המשפחה. בטוחים היו שההתרגשות נובעת מכך שזכה למצוא לבתו חתן בר אוריין, אלא שלפני ברכת המזון נכונה להם הפתעה גדולה.

"ילדי וידידי", אמר הגאון מטלז, "הבו לי כוס של ברכה, כדי שנוכל לברך ברכת המזון, ובהגיעי לסוף ברכת 'הטוב והמיטיב', לאחר שאומר "אל יחסרנו", אמרו אחרי אמן, כי עד היום טעינו בכך שלא ענינו אמן על ברכה זו". "אבל מה לגבי השידוך?", כבר לא הצליחו בני הבית להתאפק מלשאול, "האם אכן נסגר השידוך בשעה טובה?"

"השידוך בוא יבוא", השיב הגאון. "אל דאגה. אולי הוא יתעכב ימים אחדים, לא נורא. אבל אמירת 'אמן' שהוחמצה לעולם לא תשוב".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.